Gorące tematy: Iran i Irak vs USA Ryszard Opara: „AMEN” Fotowoltaika Dyżury administratorów RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
317 postów 6151 komentarzy

come nembo

roux - come nembo che fugge col vento

I po celibacie. Franciszek chwyta się brzytwy?

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

Znajduj radość w żonie młodości. Przemiła to łania i wdzięczna kozica, jej piersią upajaj się zawsze, w miłości jej stale czuj rozkosz! (Prz 5:18-19 BT)

 

Papież już wcześniej sygnalizował konieczność zmian w regule celibatu, ta konieczność miała by wynikać ze spadającej ilości powołań kapłańskich. Brak powołań szczególnie daje się zauważyć w Ameryce Południowej. Benedykt XVI szukał rozwiązania w modlitwie. Franciszek, mimo iż deklaruje pełne zaufanie do Boga, nie zamierza biernie czekać, daje do zrozumienia, że jest gotów podjąć konkretne działania, powiedział nawet, że celibat to nie jest dogmat. Wspomniane konkretne działania miałyby mieć charakter ograniczony do miejsc, w których sytuacja jest najgorsza, lecz nie można zapomnieć o zasadzie że każda podróż zaczyna się od pierwszego kroku.

Pierwszym chrześcijanom nieznany był zarówno celibat duchowieństwa, jak i samo duchowieństwo ponieważ wiarę swoją opierali na czystej nauce Chrystusa. Klasa duchownych powstała później, kiedy pierwotne chrześcijaństwo zostało skażone przez wpływy pogańskie.
Rzymski cesarz Konstantyn Wielki (272-337) założył Kościół katolicki, a biskup Augustyn z Hippony (354-430) opracował katolicką doktrynę, synkretyczne połączenie pogańskich mitów, greckiej filozofii i własnych wyobrażeń, w której więcej było elementów pogańskich niż biblijnych.
 
Augustyn, jako nawrócony grzesznik obsesyjnie nie lubił przyjemności, bał się kobiet i nienawidził seksu małżeńskiego. Swoje odczucia uważał za obowiązujące dla wszystkich. Pouczał pary małżeńskie:
 
„Ponieważ nie możecie mieć dzieci żadnym innym sposobem, musicie zniżyć się do tego [seks] wbrew waszej woli, gdyż jest to kara Adamowa”
 
„Powstrzymywanie się od wszelkich stosunków jest na pewno lepsze od małżeńskiego stosunku mającego na celu posiadanie dzieci”
 
Poglądy Augustyna zostały uznane przez Kościół za obowiązujące prawo, kolejni wybitni przedstawiciele Kościoła wypowiadali się w podobnym tonie.
 
"Kobiety, to nieudani mężczyźni."
"Płeć żeńska bierze się z wadliwego nasienia lub gdy w chwili poczęcia wiał wilgotny wiatr." 
Tomasz z Akwinu (1225-1274)
 
„Książę tego świata [Szatan] jest obecny w czynach, mowie i
myślach wszystkich, którzy oddają się cielesnym rozkoszom”
papież Grzegorz I Wielki (590-604)
 
Małżeństwom wmawiano, że seks w noc poślubną jest równoznaczny z profanacją sakramentu małżeństwa. Św. Alberyk, zobaczył w wizji piekło a w nim jezioro rozpalonej żywicy, roztopionego ołowiu i płonącej smoły przeznaczone dla małżeństw, które uprawiały seks w poście lub w dniu kościelnego święta. Centralnym motywem Młota na czarownice jest przekonanie, że seks jest tak nieodwołalnie zły, iż stanowi główną bramę przez którą Szatan wjeżdża na świat.
 
Skoro Kościół uważał, że seks małżeński jest ciężkim grzechem, to nic dziwnego, że duchownym narzucono celibat, wszak duchowieństwo uważano za lepsze od zwykłych ludzi. Jednak duchowni przyjęli celibat bez entuzjazmu, prawdę mówiąc zupełnie go odrzucili, trzeba było tysiąca lat żeby Kościół postawił na swoim. Forsujący celibat papieże mieli na względzie przede wszystkim przesłanki ekonomiczne, wraz ze wzrostem bogactwa Kościół musiał zadbać, żeby majątki żonatych księży nie przechodziły na spadkobierców.
 
Grzegorz VII. nie kierował się duchem Chrystusowym. Ten duch pokory, duch prawdy i łagodności był mu zupełnie obcy. Był to człowiek odważny, chciwy chwały, nie dający się odwieść od swych zamiarów; z innej strony znowu niemniej zręczny i przebiegływ używaniu środków, które mogły zapewnić mu zwycięstwo. Nasamprzód utworzył i uszykował armią kościoła. Trzeba  było zorganizować siły, zanim odważył się uderzyć na władzę cesarską. Synod odbyty w Rzymie wyrwał duchowieństwo  z więzów rodzinnych i przymusił je oddać się zupełnie hierarchii.  Zakon celibatu, nakazujący duchowieństwu żyć w stanie swobodnym; ten przez papieżów, którzy sami byli mnichami, wymyślony i surowo przeprowadzony zakon przemienił duchowieństwo w pewien rodzaj zakonników. Grzegorz VII. domagał się tej samej władzy nad wszystkimi biskupami i duchownymiw świecie, jaką miał opat w klasztorze Clugny nad zakonnikami swymi. Posłańcy Hildebranda stawiali się na równi z prokonsulami starodawnego Rzymu; chodzili po prowincyach, wyrywając duchownym ślubne ich żony; a gdzie zachodziła potrzeba, tam papież sam podbudzał nienawiść motłochu do duchownych żyjących w stanie małżeńskim.
(J.H.Merle d`Aubigne „Historia Reformacyi szesnastego wieku”)
 
         Jednak opór duchowieństwa przeciw celibatowi był tak wielki, że nawet uważany za najpotężniejszego papieża Grzegorz VII (1073-1085) nie zdołał celibatu wyegzekwować, musiał opuścić Rzym i zmarł na wygnaniu.
      Co nie udało się papieżom, udało się Soborowi trydenckiemu (1545-1563). W obliczu zagrożenia Reformacją, Kościół nie mógł sobie pozwolić na dalszą pobłażliwość, musiał zaostrzyć dyscyplinę. Ksiądz żyjący w celibacie był winien całkowite posłuszeństwo nie żonie i dzieciom, lecz instytucji Kościoła. Był tworem tej instytucji. System rzymski był absolutystyczny i hierarchiczny. By taki system dobrze działał, jego pracownicy musieli być gotowi na każde zawołanie przełożonych. Konserwatyści w Trydencie mówili, że system papieski załamałby się bez bezwzględnego posłuszeństwa księży; jedynie celibat mógł gwarantować taki rodzaj posłuszeństwa. Celibat, zdaniem Trydentu, nigdy nie był kwestią czystości lecz kontroli. Duchowni to pszczoły robotnice, które umożliwiają funkcjonowanie ula. W myśl ustaleń Trydentu celibat nie będąc pierwszym i najważniejszym rodzajem wolności służenia Bogu, jest sposobem służenia instytucji Kościoła poprzez przymus. Po wyświęceniu ksiądz stawał się więźniem tego systemu. Jeśli okazywał się nielojalny, nie mógł nawet funkcjonować jako normalny człowiek i żenić się. Trydent, w przeciwieństwie do pierwszego tysiąca lat i większości tradycji, twierdził, że jest przeciwne wierze by księża, zakonnice i mnisi mogli zawierać ważne małżeństwa. Ponadto stan celibatu jest wyższy od stanu małżeństwa. 11 listopada 1563 r. sobór uroczyście ogłosił:
 
„Ktokolwiek będzie twierdził, że stan małżeński należy umieścić wyżej od stanu dziewictwa lub celibatu i że nie jest lepiej i bardziej błogosławienie pozostawać w dziewictwie i celibacie niż być złączonym w związku małżeńskim, tego należy obłożyć anatemą”
 
W czasie, gdy celibat księży był takim skandalem, że ludzie wstydzili się przyznawać do katolicyzmu, sobór uznał celibat za perłę w koronie. Tym samym, paradoksalnie, celibat, który w dużej mierze sprowokował Reformację, stał się teraz standardowym nośnikiem katolickiej Kontrreformacji, dowodem, że katolicyzm nie miał zamiaru ustąpić protestantom ani na jotę. Sobór nie wyjaśniał dlaczego był przygotowany na potępianie nie tylko protestantów, ale też większości pokoleń katolików, którzy przyjmowali za rzecz oczywistą, że każde małżeństwo dwojga ludzi jest ważne mocą prawa naturalnego, nawet jeśli byli wyświęceni. Przede wszystkim Trydent siał wiatr twierdząc, że celibat jest wyższy od małżeństwa. Sobór deklarował, że ci, którzy wybierają celibat dokonują lepszego wyboru i są w „stanie doskonałości”. Pewną pociechą dla ludzi, którzy żyli w celibacie z przymusu, było mówienie, że są jedynymi rzeczywistymi chrześcijanami w Kościele.
 
Spodziewane zmiany w regule celibatu spowodują konieczność zmiany dotychczasowego teologicznego uzasadnienia, ale bez obaw, to nie będzie trudne, tym razem można się będzie powołać na Pismo Święte.
 
Biskup więc powinien być nienaganny, mąż jednej żony, trzeźwy, rozsądny, przyzwoity, gościnny, sposobny do nauczania, (3)nieprzebierający miary w piciu wina, nieskłonny do bicia, ale opanowany, niekłótliwy, niechciwy na grosz,(4)dobrze rządzący własnym domem, trzymający dzieci w uległości, z całą godnością.(5)Jeśli ktoś bowiem nie umie stanąć na czele własnego domu, jakżeż będzie się troszczył o Kościół Boży?”
(1Tm 3:2-5 BT)
 
 
P. de Rosa ”Namiestnicy Chrystusa”
Fronda.pl
 

 

 

KOMENTARZE

 • BRAK MŁODYCH KOBIET W POLSCE!!!
  BRAK MŁODYCH KOBIET W POLSCE!!!

  Niestety to jedyny sposób poinformowania społeczeństwa o dokonywanym "holokauście" na Polakach. Na pewno nie dowiedzią się państwo tego w żydo-mediach. Jeżeli chcą państwo pomóc prosimy o poinformowanie o tym znajomych lub o przesłanie linku do tej strony:
  https://www.facebook.com/pages/Brak-M%C5%82odych-Kobiet-W-Polsce/636136956518166
  Z góry dziękuję
  Kamil Bednarz
 • @Naftali 18:46:19 dzięki za komentarz
  Zadawanie pytań jest "najsurowiej wzbronione."
  Pozdrawiam
  PS
  "najsurowiej wzbronione." to cytat
 • @roux 19:10:09
  czyli jak kościół zniesie celibat , a biskupi wypełnią te zalecenia jak w liście do Tymoteusza , to nic nie będzie stało na drodze byś do niego powrócił ?
 • @puuuq 20:01:30
  jeszcze zostanie parę rzeczy:
  Trójca, nieśmiertelna dusza, piekło ogniste, czyściec - to tak na początek
  Pozdrawiam
 • @roux 20:12:34
  http://m.neon24.pl/a75908933d986c485e765c03ae95b5bc,0,0.jpg

  Gdy człowiek straci twarz....
 • @alfa.com.hel 23:24:07 witaj Heleno
  Nie wiem jak mam rozumieć Twój komentarz.


  "Wystarczy bowiem, że w minionym czasie wykonywaliście wolę narodów, gdy się oddawaliście rozpasaniu, pożądliwościom, nadużywaniu wina, hulankom, pijatykom i bezprawnym bałwochwalstwom. 4 Ponieważ już nie biegniecie z nimi do tego samego dołu rozwiązłości, dziwią się i mówią o was obelżywie"
  (1Pt 4;3-4)
  BTW.
  Czekam na biblijny dowód istnienia "siedmiu archaniołów"
  Pozdrawiam
 • @roux 08:14:46
  Dawałam i daje Ci pierwszeństwo; PONIEWAŻ JEZUS CHRYSTUS - ZBAWICIEL JEST OSOBĄ, CO DO KTÓREJ NIE MOŻNA SIĘ MYLIĆ- WIĘC POSTARAJ SIĘ ODPOWIEDZIEĆ:

  KIM JEST JEZUS CHRYSTUS???- BO PRZECIEŻ NIE ARCHANIOŁEM.

  // 4 Ponieważ już nie biegniecie z nimi do tego samego dołu rozwiązłości, dziwią się i mówią o was obelżywie"//
  Biedne dziecko, nauczyli Cię wersetów, którymi sam siebie pocieszasz i okłamujesz- biedni jesteście.
  Ale, co się stało z Twoją wrażliwością?- pobiegłeś do " dołu rozwiązłości" swojego ziemskiego pana i już trudno Cie rozpoznać- straciłeś twarz, stajesz się...patrz fotka!!!
  A o bezczelność nigdy Cie nie posądzałam, aż do wczoraj...
  Więc to nie tylko uzależnienie od ziemskiego pana....
 • @alfa.com.hel 08:50:29
  /A o bezczelność nigdy Cie nie posądzałam, /
  stosujesz chamską i prymitywną technikę manipulacji poczuciem winy, w dzisiejszych czasach to już nie działa na nikogo

  A co do "siedmiu archaniołów", posłużyłaś się, niestety, kłamstwem.
  Bez wyjaśnienia, że archanioł jest tylko jeden, nie ruszymy z dyskusją.
  Lecz odnoszę wrażenie, ze Tobie na rzeczowej rozmowie nie zależy.
 • @alfa.com.hel 23:24:07
  [Gdy człowiek straci twarz....]


  http://marotblog.gmail.com.neon24.pl/post/120307,podwojna-moralnosc


  Dyskurs ?
 • @roux 09:29:31
  //stosujesz chamską i prymitywną technikę manipulacji poczuciem winy, w dzisiejszych czasach to już nie działa na nikogo//- nigdy nie byłam chamska, a nawet gdybym chciała, to nie dorównam w chamstwie mistrzom....tzn Wam- panowie....

  //A co do "siedmiu archaniołów", posłużyłaś się, niestety, kłamstwem.
  Bez wyjaśnienia, że archanioł jest tylko jeden, nie ruszymy z dyskusją.//
  A BEZ UZNANIA JEZUSA CHRYSTUSA nie ma ZBAWIENIA....Ale, żeby nie stopować Twojej "dobrej woli"- archaniołów w/g przypisów BT jest siedmiu- już podawałam stronę....
  A co do Gabriela- to wystarczy zajrzeć do Kontemplacji Ewangelicznych- tom I, wydane w 1929 r w Krakowie- str 19-ta: Archanioł Gabriel zjawia się w imieniu Boga Zachariaszowi...

  I to na tyle....Dziękuję za to, że otworzyliście mi oczy, kim naprawdę jesteście- bo to właśnie Wasza fałszywa wrażliwość i fałszywa troska była

  PRYMITYWNĄ TECHNIKĄ MANIPULACJI POCZUCIEM WINY, ALE DZIĘKI WASZEMU CHAMSTWU, JUŻ NIE DZIAŁA...

  ŻEGNAM WASZMOŚCI....I KOŃCZ DYSKUSJĘ O ARCHANIOŁACH, ROZUMIEM PRZECIEŻ, ŻE NIGDY NIE ZNAJDZIESZ dowodu na TO, ŻE JEZUS CHRYSTUS TO MICHAŁ. WIĘC KOŃCZ WAŚĆ I WSTYDU OSZCZĘDŹ.....
 • @
  Naszą świadomością po dziś dzień rządzi ciemna masa, ustrojona dla odmiany "w białą moralność", która z tego, co najpiękniejsze, czyli aktu tworzenia życia i dawania miłości, uczyniła grzech.

  Stare znoszone trepy, oznaczone zarejestrowaną etykietką o treści św. Augustyna czy św. Tomasza, powinni się co najwyżej wypowiadać o takich idiotyzmach, jak np. drabina bytów czy hierarchia społeczna, a nie o tym, co piękne, a co niegodne na tym - wszak przez Boga dla ludzi stworzonym - padole (skromnej namiastce raju), bo tylko to brukają.
  Oczywiście nikt nikomu nie każe jeść bakłażanów, jeśli woli zielne korzonki. Co kto woli...

  Co prawda, jak to trafnie pokazał reżyser w genialnym "Angielskim pacjencie", w niektórych konfiguracjach pewne rzeczy mają niestety swoją cenę, czego przykład mieliśmy w kwietniu 10.04, doskonale zilustrowane muzyką Michała Lorenza, ale ... wszystko dla ludzi. Także triada grzech-czyściec-raj. Zmartwychwstanie, jak uczy Ewangelia, jest dla synów klasy robotniczej, a nie dla faryzeuszy.
 • @
  Istota celibatu polega na sile ascezy. Tylko ktoś spragniony potrafi docenić życiodajny smak szklanki wody, a tylko zgłodniały - smak chleba. To oczywiste.

  Ci, co wolą coca-colę i popcorn, nigdy nie poznają smaku kromki chleba, to oczywiste.

  Ale przecież nie można nikomu zabronić napojów gazowanych, ani wódki czystej. Inna sprawa, że właśnie na kacu najbardziej tęsknimy za tym, by pozbyć się tego otępiającego bólu głowy. Byle tylko wódka była czysta i dobrze schłodzona... taka smakuje najlepiej.
 • @alfa.com.hel 11:24:07 nigdy nie byłam chamska,
  Nie zauważyłem, żeby ktoś Ci imputował chamstwo. Ja napisałem, że technika manipulacji poczuciem winy jest chamska i prymitywna.

  /archaniołów w/g przypisów BT jest siedmiu- /

  dziękuję za szczerą odpowiedź, według przypisów to jednak nie według Biblii.
  Zgodzisz się chyba, że przypis to słowo ludzkie, które nie może być stawiane ponad Pismo Święte?

  /wystarczy zajrzeć do Kontemplacji Ewangelicznych-/

  Zaglądaj, proszę gdzie chcesz, nawet do "Młota na czarownice", lecz pozwól, że ja będę zaglądał wyłącznie do Pisma Świętego.

  Reasumując przyjmuję, że zgodziłaś się z faktem, że według Biblii archanioł jest jeden.
 • @roux 18:58:52
  //Reasumując przyjmuję, że zgodziłaś się z faktem, że według Biblii archanioł jest jeden.// NIE! NIE MA TAKIEGO MIEJSCA, W KTÓRYM BYM SIĘ WYRAZIŁA TAK, JAK TY CHCESZ ZMANIPULOWAĆ- TWOJE SŁOWA WKŁADAJ WE WŁASNE USTA....

  To Twoja teoria- Pismo Święte mówi wyraźnie:

  " Wtedy przybył mi z pomocą Michał, jeden z pierwszych książąt (Dn 10, 13). Jest on przedstawiony jako opiekun Izraela: Oznajmię tobie, co jest napisane w Księdze Prawdy. Nikt zaś nie może mi skutecznie pomóc przeciw nim, z wyjątkiem waszego księcia, Michała (Dn 10, 21). Tak mówi Prorok o wstawiennictwie i potędze Michała Archanioła. Tylko on może przeciwstawić się, symbolizującej zło, potędze perskiej: W owych czasach wystąpi Michał, wielki książę, który jest opiekunem dzieci twojego narodu. Wtedy nastąpi okres ucisku, jakiego nie było, odkąd narody powstały, aż do chwili obecnej. W tym czasie naród twój dostąpi zbawienia: ci wszyscy, którzy zapisani są w księdze (Dn 12, 1). Michał, dzięki nadprzyrodzonej zwycięskiej mocy dla obrony Ludu Bożego, którą posiada od Boga, występuje jako opiekun ludu świętego, sprawiedliwych i świętych, tj. zapisanych w księdze życia..."

  Przestań fałszować Słowo Boże- i skończ..

  //według przypisów to jednak nie według Biblii.//
  Podawałam to Naftalemu łącznie ze stroną....

  REASUMUJĄC, TWOJE WIADOMOŚCI SĄ ZE STRAŻNICY, TO JEDNAK NIE Z PISMA...?!!!

  ZGODNIE Z PISMEM, ARCHANIOŁ, TO JEDEN Z WIELU KSIĄŻĄT- NIE JEDEN;patrz- również w notce Kerena jest Ci wskazana PRAWDA ...

  ŻEGNAM NA ZAWSZE.....
 • @alfa.com.hel 20:05:35
  Moje wiadomości są z Biblii.

  / w notce Kerena jest Ci wskazana PRAWDA .../
  Kpisz czy o drogę pytasz?
  Keren cytuje ks. Prof. Rubinkiewicza:

  / Oczywiście, że są inni aniołowie równi pod względem posłannictwa a są to między innymi: Dokiel , Pyruel Michał, Gabriel, Suriel, i Uriel, Rafał Sariel , Hieremiel, Brebeel, Owel, Fanuel/
  Na stronie : http://biblia.info.pl/biblia.php każdy może sprawdzić w Biblii Tysiąclecia:

  Z 35560 wersetów frazę 'dokiel' znaleziono w 0
  Z 35560 wersetów frazę 'pyruel' znaleziono w 0
  Z 35560 wersetów frazę 'suriel' znaleziono w 1
  (35) Głową rodzin Merarytów był Suriel, (Lb 3:35) [człowiek]
  Z 35560 wersetów frazę 'uriel' znaleziono w 5
  (9) syn jego Tachat, syn jego Uriel, (1 Kr 6:9) [człowiek]
  Z 35560 wersetów frazę 'sariel' znaleziono w 0
  Z 35560 wersetów frazę 'hieremiel' znaleziono w 0
  Z 35560 wersetów frazę 'brebeel' znaleziono w 0
  Z 35560 wersetów frazę 'owel' znaleziono w 0
  Z 35560 wersetów frazę 'Fanuel' znaleziono w 1
  36) Była tam również prorokini Anna, córka Fanuela (Łk 2:36) [człowiek]

  Zatem ks. Prof. Rubinkiewicz nie opiera swoich dywagacji na Biblii
  ………………………………………………
  Co do archanioła, każdy może sprawdzić w konkordacji Stronga
  http://biblehub.com/greek/743.htm
  Archanioł, gr ἀρχάγγελος (Strong 743) : władca aniołów: naczelny anioł;

  ARCH - w złożeniach: główny; naczelny; najważniejszy; przewyższający innych; pierwszy w czasie; początkowy; pierwotny
  z gr arch, archi – j.w.
  (Słownik Wyrazów Obcych, W.Kopaliński)

  Czyli twierdząc, że jest więcej archaniołów nie opierasz się na Biblii – twoja sprawa - sama napisałaś, że źródłem twoje wiedzy jest przypis w Biblii Tysiąclecia.
  Czyli, dla Ciebie, przypisy są ważniejsze od Biblii?
  Miej odwagę się przyznać
 • @Naftali 14:09:28
  /Biblia dla nich to tylko dodatek /
  Właśnie piszę o jednym katechecie z XVI wieku, naprawdę wybitna postać, dzisiejsi mogli by się od niego wiele nauczyć :)
 • Celibat w Kościele Rzymsko-Katolickim
  Wprowadzenie celibatu, miało wymiar polityczny, ekonomiczny i praktyczny w historii kościoła.
  Praktyczny: produkcja męczenników. Mężczyzna bez żony, dzieci to mężczyzna bez zobowiązań, może udać się daleko od domu by nawracać, dla idei może żyć w biedzie, przyjmie ostracyzm, pogardę, zniesie zniewagi by osiągnąć cel. Te zastosowanie ma w przypadku gdy religia jest w jakiś sposób prześladowana. Przykład Carska Rosja, represje wobec duchowieństwa rzymsko-katolickiego po powstaniu styczniowym do końca wojny rosyjsko-japońskiej. Meksyk, wojna z Kristiados. ZSRR, prześladowanie religijne. To czasy gdy kapłani świadczyli swoją posługę z narażeniem życia.
  Polityczny: trudniej zastraszyć mężczyznę, gdy nie ma tej drugiej połówki. Ba, nie działają także, metody nacisku pośredniego. W efekcie, zawsze się znajdzie ktoś z duchowieństwa który nie będzie bał się napiętnować władzy. Przykład: osobiste napiętnowanie publiczne Iwana Groźnego (zwanego też Tchórzliwym), przez pustelnika.
  Nie ma jak u Żydów i protestantów, rodzinnych klanów, monopolizujących dostęp do urzędów kościelnych, dzięki czemu Kościół Rzymsko-Katolicki, ma w miarę dobre rozeznanie w życiu świeckich, po przez kontakty rodzinne swoich kapłanów.
  Ekonomiczne: w wczesnym chrześcijaństwie i średniowieczu, były częste przypadki przejmowania mienia wspólnot, w celu zaspokojenia wybujałych oraz wzbogacenia członków rodzinny.

  Wniosek, kapłani rzymsko-katolicy powinni zachować celibat, zezwolić tak jak jest teraz na małżeństwa diakonów (niższego duchowieństwa), ale rozszerzając uprawnienia stanu diakońskiego. Ale awanse w hierarchii kościelnej powinni otrzymywać bezżenni kapłani.
 • @Daro 19:41:56 dziekuję za komentarz na temat notki
  Dzisiejszy wymiar praktyczny jest nieco inny, w takiej, na przykład Argentynie Kościół traci wiernych w zastraszającym tempie i to nie z powodu ateizacji społeczeństwa. Wierni odchodzą do innych kościołów, na przykład Zielonoświątkowcy w ciągu ostatnich 30 lat doszli prawie do 15% ludności
  Wydaje się, że zniesienia celibatu nie da się uniknąć.
  Pozdrawiam
 • ......
  "Często słyszy się opinię, że celibat (w domyśle – celibat księży) został ”wymyślony” przez papiestwo dla własnych, czysto materialnych celów, głównie po to, aby zapobiec przechodzeniu dóbr kościelnych w ręce spadkobierców.

  Sprawa jednak nie jest aż taka prosta.

  Przede wszystkim, obok fundamentalnego w Biblii stwierdzenia, że „nie jest dobrze, aby mężczyzna był sam” mamy także nieco zagadkowe stwierdzenie Jezusa, że „są i tacy bezżenni, którzy pozostają bezżenni dla Królestwa Bożego”, z czego może wynikać, że niektórzy ludzie są w jakiś szczególny sposób POWOŁANI do życia w samotności. Warto tu jeszcze dodać, że ksiądz katolicki, sprawujący Eucharystię, swoją osobą niejako „uosabia” czy „przypomina” Chrystusa, który przecież, wedle poważnych źródeł historycznych (pomijam tu Dana Browna i jemu podobnych) nigdy nie miał żony…  Należy sobie także uświadomić, że celibat, jako forma oddania się Bogu, nie jest bynajmniej wynalazkiem chrześcijańskim. Znały go bodaj wszystkie kultury i religie, dość przypomnieć rzymskie westalki.  Także i dzisiaj bez kobiet żyją np. mnisi buddyjscy – i jakoś nigdy nie słyszałam, by ktoś domagał się „wyzwolenia” ich spod tego jarzma, albo twierdził (jak zdarzało mi się słyszeć na temat duchownych katolickich), że Dalaj Lama w ten sposób hańbi swoje człowieczeństwo…  Zawiedziony mnich, Marcin Luter, odrzucił celibat (i ożenił się z byłą mniszką, Katarzyną von Bora) – ale i jego duchowi synowie, protestanci, coraz częściej szukają w życiu monastycznym źródeł duchowej inspiracji, czego dowodem jest np. międzywyznaniowa Wspólnota braci z Taize.


  Myślę, że źle się stało, że wprowadzenie celibatu księży zbiegło się w Kościele z czasem, gdy walczył on z pewnymi sektami, które (jak katarzy) odrzucały świat materialny, a wraz z nim małżeństwo i seks, jako zły i skażony grzechem. Większość poglądów w tej kwestii, uznawanych do dziś błędnie za katolickie („róbmy to tylko po ciemku i tylko po to, aby mieć dzieci – broń Boże dla przyjemności!”) ma, zdaje się, źródło właśnie w tej walce sprzed wieków. Cóż, kiedy zbyt długo z kimś walczysz, mimowolnie stajesz się do niego podobny…

  http://cienistadolina.blog.onet.pl/2007/03/20/zona-dla-dalaj-lamy-czyli-jeszcze-pare-slow-o-celibacie/
 • @ATMAN 20:30:25
  /że celibat, jako forma oddania się Bogu, nie jest bynajmniej wynalazkiem chrześcijańskim. /
  To kolejny dowód na pogańskie pochodzenie doktryny Kościoła, z czym z resztą Kościół się nie kryje.
  Skoro Biblia nakazuje, że biskup ma być żonaty, a Kościół żąda od biskupa celibatu, to znaczy, że Kościół Biblii nie przestrzega i stawia swoje nakazy ponad nakazy Boga.
 • @roux 21:44:42 Pimo Święte mówi o tym
  "Jednakże natchniona wypowiedź wyraźnie mówi, że w późniejszych czasach niektórzy odpadną od wiary, zwracając uwagę na zwodnicze natchnione wypowiedzi oraz nauki demonów, 2 przez obłudę ludzi, którzy mówią kłamstwa, napiętnowanych w sumieniu jakby rozpalonym żelazem, 3 zabraniających zawierania związków małżeńskich, nakazujących powstrzymywać się od pokarmów, które Bóg stworzył, aby były spożywane z dziękczynieniem przez tych, którzy mają wiarę i dokładnie znają prawdę. 4 Wszystko bowiem, co Bóg stworzył, jest wspaniałe i niczego nie należy odrzucać, jeśli się to przyjmuje z dziękczynieniem, 5 gdyż zostaje uświęcone przez słowo Boże i modlitwę nad tym"
  (Tm 4:1-5)
 • @roux 22:11:53
  >>
  niektórzy odpadną od wiary, zwracając uwagę na zwodnicze natchnione wypowiedzi oraz nauki demonów, 2 przez obłudę ludzi, którzy mówią kłamstwa,
 • @Naftali 23:16:15
  czy nie jest prawdą ,że sam św. Paweł zachęcał do celibatu ?czyli sam wprowadzasz zamęt bo akurat Jego listy są jak najbardziej częścią Biblii
 • @puuuq 09:55:01
  No właśnie.
  Czy Biblia zawiera błędy lub sprzeczności?
  Czy Paweł za każdym razem mówił co innego?

  Mnie się wydaje, że Paweł nie potępiał życia w stanie bezżennym a to chyba coś zupełnie innego niż zalecanie celibatu?
 • @roux 10:51:46
  Czy Paweł sprzeciwiał się słowom Jezusa?

  "4 On, odpowiadając, rzekł: „Czy nie czytaliście, że ten, który ich stworzył, od początku uczynił ich mężczyzną i kobietą 5 i powiedział: ‚Z tego względu mężczyzna opuści ojca i matkę, a przylgnie do swej żony i oboje będą jednym ciałem’?
  (Mt 19:4-5)
 • @roux 10:51:46
  nie potępiał ale też raczej zachęcał by pozostać takim jak On czyli wolnym , zaś jedynie tym najbardziej "płonącym" zalecał ślub , w tej sytuacji trudno Go uznać za gorliwego rzecznika małżeństwa
 • @Naftali 13:29:50
  przede wszystkim kościół niczego nie narzuca , ktoś ,kto pragnie zostać jego kapłanem robi to z własnej woli , i stosując się do wskazówek św.Pawła chce być jak on , w pełni oddany służbie bożej dla ludzi , taka jest rola kapłana , to ,że mogą wystąpić jakieś nieprawidłowości może mieć jedynie związek z przekroczeniem wynikających w tej służbie uprawnień , no ale takie przypadki mają miejsce w każdym środowisku , co jedynie wskazuje na słabość ludzkiego charakteru i nic poza tym
 • @Naftali 14:15:40
  pisałem o ewentualnych adeptach , czy wstępując do zawodowej armii nie godzę się na użycie broni , czy wstępując do jakiejś partii nie godzę się na jej program , czy wstępując w szeregi świadków Jehowy nie podzielam poglądów prezentowanych w piśmie "Strażnica " ?
 • @puuuq 13:47:24
  Skoro bez celibatu nie można być duchownym, to jednak Kościół celibat narzuca, inaczej mówiąc, bycie duchownym nie jest obowiązkowe, lecz uwarunkowane celibatem. Ale to wewnętrzna sprawa Kościoła, w sumie drugorzędna dla tych, którzy nie są wiernymi KK.
  Natomiast nie można akceptować rzekomego biblijnego uzasadnienia celibatu. Takiego uzasadnienia w Biblii po prostu nie ma, co wykazano w notce, z resztą papież Franciszek wydaje się być tego samego zdania.
  Tak samo nie można akceptować poglądu, że w Biblii jest mowa o siedmiu archaniołach - według Biblii jest jeden archanioł Michał.
 • @roux 19:00:32
  a dlaczego sama Biblia miałaby pozostawać jedynym "narzędziem" wiary ?........to ,że czegoś w niej nie ma albo jest , nie ma generalnie większego znaczenia , tym bardziej ,że istnieją do dzisiaj podziały w kwestii rangi poszczególnych tekstów , np. taka księga Henocha w kościele koptyjskim jest jak najbardziej natchniona zaś w katolickim jest tylko apokryfem czyli w ogóle jej nie ma ,i kto ma rację ?nie podejmuję się oceny ale myślę ,że każda strona , bo nikt nie ponosi żadnych strat , a Koptowie nawet na tym coś zyskują , tak samo z celibatem a o tych archaniołach to nic nie wiem ale tak sobie myślę ,że ich ilość nie ma żadnego znaczenia , ważniejsze by każdy z nas mógł mieć swojego anioła stróża
 • @puuuq 19:43:56
  /a dlaczego sama Biblia miałaby pozostawać jedynym "narzędziem" wiary ?/
  To zasadnicze pytanie. Katecheci twierdzą, że KK opiera swoje nauczanie właśnie na Biblii i dlatego trzeba ludziom wyjaśniać, że to nie do końca prawda.

  Archanioł, jak sama nazwa wskazuje, jeden jest.

  Archanioł, gr ἀρχάγγελος (Strong 743) : władca aniołów: naczelny anioł;
  ARCH - w złożeniach: główny; naczelny; najważniejszy; przewyższający innych; pierwszy w czasie; początkowy; pierwotny
  z gr arch, archi – j.w.
  (Słownik Wyrazów Obcych, W.Kopaliński)
 • @roux 19:52:46
  no ale jakie to ma znaczenie ,czy jest jeden czy jest ich więcej , jak to się ma do ważniejszych spraw , bardziej takich ziemskich , w końcu czy nie od wartości naszego życia tu na Ziemi uzależnione jest ewentualne zbawienie ?
 • @puuuq 20:10:23
  To ma znaczenie zasadnicze, wystarczy spojrzeć z jaką zaciekłością katecheci sprzeciwiają się tej prostej do zrozumienia prawdzie (kto za nimi stoi?)
  A przecież nasz król, Jezus Chrystus, zwrócił uwagę, że nie ma rzeczy nieważnych:

  " Kto jest wierny w najmniejszym, jest też wierny w wielkim, a kto jest nieprawy w najmniejszym, jest też nieprawy w wielkim"
  (Łk 16:10)

  Co ciekawe nie kwestionują, że arcykapłan (ἀρχιερεύς) też jest w danej chwili jeden.
 • @roux 20:34:24
  nadal będę się upierał ,że nie ma to znaczenia , bo przecież chodzi o sprawy pozaziemskie czyli boskie , ilu tych archaniołów tam sobie działa może mieć jedynie znaczenie dla samego Boga a nie dla nas , to jest chyba jasne , poza tym , jak dotąd nigdy nie spotkałem się z jakimiś sporami odnośnie liczby archaniołów , to jakiś precedens , typowy dla "ery internetu"
 • @puuuq 20:10:23
  //no ale jakie to ma znaczenie ,czy jest jeden czy jest ich więcej , jak to się ma do ważniejszych spraw , bardziej takich ziemskich , w końcu czy nie od wartości naszego życia tu na Ziemi uzależnione jest ewentualne zbawienie ?//
  Witaj puuug.
  Nie jest prawda, że Archanioł jest jeden, ponieważ czytamy, że Archanioł Michał, to JEDEN Z PRZEDNIEJSZYCH KSIĄŻĄT- POWTÓRZĘ: JEDEN Z...., a nie jeden jedyny...
  Dlaczego roux tak zaciekle walczy o to stwierdzenie?- ano bo: ARCHANIOŁ MICHAŁ TO DLA NICH JEZUS CHRYSTUS. CHCĄ INNYM UKAZAĆ BŁĘDY, A NIE TYLE UKAZAĆ, CO UPODLIĆ INNYCH, A NAWET ZA CENĘ UTRATY ZBAWIENIA, NIE CHCĄ UZNAĆ SWEGO BŁĘDU, PRZY KTÓRYM TO BŁĘDZIE WSZYSTKIE INNE TO JAK MALEŃKI "PIKUŚ"...

  //To ma znaczenie zasadnicze, wystarczy spojrzeć z jaką zaciekłością katecheci sprzeciwiają się tej prostej do zrozumienia prawdzie (kto za nimi stoi?)
  A przecież nasz król, Jezus Chrystus, zwrócił uwagę, że nie ma rzeczy nieważnych://- pisze roux, jakby rzeczywiście katecheci z całej niemal Polski walczyli z rouxem- tymczasem bardzo duzo osób wskazuje im na ten błąd....Manipulacja:"KTO ZA NIMI STOI?"- tyle co wiem, to jestem tu jedynym nauczycielem religii i to na emeryturze- a KTO ZA MNĄ STOI?- JEZUS CHRYSTUS roux- JEDYNY ZBAWICIEL, PRZEZ KTÓREGO WSZYSTKO ZOSTAŁO STWORZONE- RÓWNIEŻ ARCHANIOŁY....I NAWET, GDYBY RZECZYWIŚCIE BYŁ TYLKO JEDEN, CHOCIAŻ TAK NIE JEST, TO ARCHANIOŁ BĘDZIE ARCHANIOŁEM NA USŁUGI CHRYSTUSA- A ZBAWICIELEM BĘDZIE TYLKO I WYŁACZNIE JEZUS CHRYSTUS.

  NO TO JUŻ WIESZ, ŻE STOI ZA MNA JEZUS CHRYSTUS?- JUŻ WIESZ Z KIM WALCZYSZ?

  Pozdrawiam.
 • @alfa.com.hel 20:59:01
  /jestem tu jedynym nauczycielem religii /
  religii katolickiej?
  nauczasz na podstawie przypisów do Biblii Tysiąclecia?
 • @alfa.com.hel 20:59:01
  aha, nie jestem badaczem , tym bardziej gdy generalnie sytuacja w niebie jak dotąd nie została przez nikogo wyjaśniona , dla samej jednak wiary moim zdaniem o wiele ważniejsza jest jakość naszego życia , jeśli jest prawdą ,że ci świadkowie zakładają ,że archanioł jest Jezusem , to tylko potwierdza pewną skłonność niektórych ludzi do szukana dodatkowych , najlepiej spektakularnych wątków dla umocnienia własnej "drogi zbawienia ", uważam to za błąd , tego co to wymyślił , to musiał być któryś z pionierów tego ruchu , chyba zbyt pochopnie te relacje w niebie potraktował , z drugiej strony , by zdobyć wyznawców trzeba zaskoczyć czymś nowym , dlatego nawet rozumiem ich determinację
 • @roux 21:19:04
  (Psalm 1:1) Szczęśliwy jest człowiek, który nie chodzi za radą niegodziwców ani nie stoi na drodze grzeszników, ani nie zasiada tam, gdzie siedzą szydercy.
  (Przysłów 1:22) „Jak długo wy, niedoświadczeni, będziecie miłować brak doświadczenia, a wy, szydercy, jak długo będziecie pragnąć dla siebie tego, co jest jawnym szyderstwem, a wy, nierozumni, jak długo będziecie nienawidzić poznania?

  2 Piotra 3:3, 4) Albowiem to przede wszystkim wiecie, że w dniach ostatnich przyjdą szydercy ze swym szyderstwem, postępujący według własnych pragnień 4 i mówiący: „Gdzie jest ta jego obiecana obecność? Przecież od dnia, gdy nasi praojcowie zapadli w sen śmierci, wszystko trwa dokładnie tak, jak od początku stworzenia”.

  Judy 17, 18) Wy zaś, umiłowani, przypomnijcie sobie wypowiedzi, które poprzednio wyrzekli apostołowie naszego Pana, Jezusa Chrystusa, 18 że do was mawiali: „W czasie ostatnim będą szydercy, postępujący według własnych pragnień tego, co bezbożne”.

  Przysłów 14:6) Szyderca usiłował znaleźć mądrość, lecz nigdzie jej nie ma; ale dla tego, kto posiada zrozumienie, wiedza jest rzeczą łatwą.

  (Przysłów 15:12) Szyderca nie miłuje tego, kto go upomina. Nie pójdzie on do mądrych.

  Przysłów 24:9) Rozpasanie głupoty jest grzechem, a szyderca jest obrzydliwością dla ludzi.

  MYŚLĘ, ŻE DLA MISTRZA SZYDERSTWA WYSTARCZY- zamiast wonności Chrystusowej, roznosisz......SZYDERCZE KPINY- OBRZYDLIWOŚĆ....

  //jestem tu jedynym nauczycielem religii /
  religii katolickiej?
  nauczasz na podstawie przypisów do Biblii Tysiąclecia?//

  JESTEŚ NIE WYCHOWANYM GÓWNIARZEM, WIĘC NIE ZADAWAJ GŁUPICH I OBRAŻAJĄCYCH PYTAŃ...

  PAMIĘTAJ, ŻE OSKARŻAĆ CIĘ BĘDĄ SŁOWA, KTÓRYMI TERAZ BEZMYŚLNIE SZASTASZ...
 • @puuuq 21:42:10
  // dla samej jednak wiary moim zdaniem o wiele ważniejsza jest jakość naszego życia //- I masz racje, bo można znać całą Biblie na pamięć i być daleko- bardzo daleko od Boga.
  Osobiście nie wierzę, że ludzie "opluwający" i krzywdzący moralnie(również w innym wymiarze) innych ludzi, sami są ludźmi wierzącymi...

  A zrównywanie innych ludzi z szatanem, a to czynią, w/g mego przekonania może dotykać grzechu przeciw Duchowi Świętemu...

  Pozdrawiam Cie puuug - trzymaj się swoich dobrych zasad- bez jakości życia opartej na miłości Boga i bliźniego, nie ma prawdziwej wiary.
 • @alfa.com.hel 21:42:59
  /NIE ZADAWAJ GŁUPICH I OBRAŻAJĄCYCH PYTAŃ.../

  Czyli nie nauczasz religii katolickiej?
  Czyli nie nauczasz na podstawie przypisów do Biblii Tysiąclecia?

  Nie pamiętasz swoich poprzednich komentarzy?

  A na temat notki masz coś do powiedzenia?
 • @roux 21:57:22
  \\Czyli nie nauczasz religii katolickiej?
  Czyli nie nauczasz na podstawie przypisów do Biblii Tysiąclecia?

  Nie pamiętasz swoich poprzednich komentarzy?

  A na temat notki masz coś do powiedzenia?//

  Na pewno naucza na podstawie apokryfów i jawnych fałszerstw_vide Comma Johaneum
  http://roux.neon24.pl/post/119606,kto-sprzedaje-wode-nad-brzegiem-rzeki#comment_1125983


  Na pewno nie przyjmuje biblijnego poglądu na post i celibat, dając pierwszeństwo tradycji.

  http://alfa.com.hel.neon24.pl/post/119311,obleczcie-pelna-zbroje-boza-duch-krytykanctwa#comment_1121523

  http://alfa.com.hel.neon24.pl/post/119311,obleczcie-pelna-zbroje-boza-duch-krytykanctwa#comment_1121850

  http://alfa.com.hel.neon24.pl/post/119311,obleczcie-pelna-zbroje-boza-duch-krytykanctwa#comment_1121915

  ważne:
  http://alfa.com.hel.neon24.pl/post/119311,obleczcie-pelna-zbroje-boza-duch-krytykanctwa#comment_1122186

  http://alfa.com.hel.neon24.pl/post/119311,obleczcie-pelna-zbroje-boza-duch-krytykanctwa#comment_1122258


  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

  ///NO TO JUŻ WIESZ, ŻE STOI ZA MNA JEZUS CHRYSTUS?- JUŻ WIESZ Z KIM WALCZYSZ?//http://roux.neon24.pl/post/120340,i-po-celibacie-franciszek-chwyta-sie-brzytwy#comment_1140230///


  Mamy więc wszyscy tutaj na forum przyznać, że Jezus Chrystus za pośrednictwem alfa.com.hel potwierdził sformalizowany 40 dniowy post i obowiązkowy dla kapłanów KRK celibat?
 • P.s.
  \\\\MYŚLĘ, ŻE DLA MISTRZA SZYDERSTWA WYSTARCZY- zamiast wonności Chrystusowej, roznosisz......SZYDERCZE KPINY- OBRZYDLIWOŚĆ....


  JESTEŚ NIE WYCHOWANYM GÓWNIARZEM, WIĘC NIE ZADAWAJ GŁUPICH I OBRAŻAJĄCYCH PYTAŃ... //http://roux.neon24.pl/post/120340,i-po-celibacie-franciszek-chwyta-sie-brzytwy#comment_1140250////  Na temat szyderstw i wychowania, a przede wszystkim udziału w eskalowaniu konfliktu i ksenofobii, mogę zaświadczyć osobiście:

  http://marotblog.gmail.com.neon24.pl/post/119155,jedynie-sluszna-droga-czyli-jak-zresetowac-ludzki-mozg#comment_1119735

  http://marotblog.gmail.com.neon24.pl/post/119155,jedynie-sluszna-droga-czyli-jak-zresetowac-ludzki-mozg#comment_1120124

  //TO PRZYPOMNIAŁO MI SIĘ PRZY PODAWANYCH PRZEZ CIEBIE IMIONACH . A MOZE SPRÓBUJEMY?- JAK SIĘ MAMY ZWSRÓCIĆ?:

  - PANIE JEZU, MÓJ ZBAWICIELU, ARCHANIELE?

  - ARCHANIELE MICHALE, ZBAWICIELU, SYNU BOZY?//

  http://alfa.com.hel.neon24.pl/post/119057,chwal-duszo-moja-pana-swiadectwo#comment_1117806


  O serii artykułów opartych na odstępczej literaturze, nie wspomnę.
  Wielkie zmanipulowane szyderstwo, niegodne chrześcijanki.
 • @alfa.com.hel 21:42:59 JESTEŚ NIE WYCHOWANYM GÓWNIARZEM,
  "22 Ja jednak wam mówię, że każdy, kto trwa w srogim gniewie na swego brata, będzie odpowiadał przed sądem; a kto by skierował do swego brata niegodne wymówienia słowo pogardy, będzie odpowiadał przed Sądem Najwyższym; kto zaś powie: ‚Podły głupcze!’, będzie podlegał ognistej Gehennie
  (Mt 5:22)

  /NO TO JUŻ WIESZ, ŻE STOI ZA MNA JEZUS CHRYSTUS?- JUŻ WIESZ Z KIM WALCZYSZ?/

  Jesteś pewna tego co mówisz?

  "7 Jeżeli pozostajecie w jedności ze mną i moje wypowiedzi pozostają w was, to proście, o cokolwiek chcecie, a stanie się wam. 8 Mój Ojciec przez to zostaje otoczony chwałą, że wydajecie wiele owocu i okazujecie się moimi uczniami. 9 Tak jak Ojciec umiłował mnie, a ja umiłowałem was, pozostańcie w mojej miłości. 10 Jeżeli będziecie przestrzegać moich przykazań, to pozostaniecie w mojej miłości, tak jak ja przestrzegałem przykazań Ojca i pozostaję w jego miłości"
  (Jn 15: 7-10)
 • @brook 01:57:52 Witaj
  "20 Rzeczywiście więc rozpoznacie ich po ich owocach.
  21 „Nie każdy, kto do mnie mówi: ‚Panie, Panie’, wejdzie do królestwa niebios, lecz tylko ten, kto wykonuje wolę mego Ojca, który jest w niebiosach. 22 Wielu mi powie w owym dniu: ‚Panie, Panie, czyśmy w twoim imieniu nie prorokowali i w twoim imieniu nie wypędzali demonów, i w twoim imieniu nie dokonywali wielu potężnych dzieł?’ 23 Ale ja wtedy im wyznam: Nigdy was nie znałem! Odstąpcie ode mnie, czyniciele bezprawia."
  (Mt 7:15-23)
 • @roux 08:46:55
  '
  //Za to możesz sie cieszyć , że pan N.., przyjął nieco twojej nauki odnośnie Mocny Bóg, Doradca etc.// http://alfa.com.hel.neon24.pl/post/120471,odpowiedz-na-list-naftalego-krzyz-i-manipulacja#comment_1141806

  Myślę, że obie Panie nieco eufemistycznie nazywają nauką, SWOJE MANIFESTY " odnośnie Mocny Bóg, Doradca etc.", nierzadko połączone z kwestią Dwójcy(B-b) czy Trójcy(alfa com hel).
  O obelżywych epitetach(B-b) przy okazji wykrzykiwaniu tegoż manifestu, nie wspomnę.

  W zadnym wypadku nie raczyły albo potrafiły "zacne" uczestniczki dysputy, omówić proroctwa Iz.9:5,6, a w szczególności jego spełnienia.

  Zadałem niegdyś proste pytanie:
  Pytanie do B-b
  Czy Jezus zapomniał o Izajasza 9:5,6 gdy mówił:

  "33 Żydzi mu odpowiedzieli: „Nie kamienujemy cię za szlachetny czyn, lecz za bluźnierstwo — za to, że ty, chociaż jesteś człowiekiem, czynisz siebie bogiem”. 34 Jezus im odpowiedział: „Czy w waszym Prawie nie napisano: ‚Ja rzekłem: „Jesteście bogami”’? 35 Jeżeli nazwał ‚bogami’ tych, przeciw którym przyszło słowo Boga — a przecież Pisma nie można unieważnić — 36 wy mówicie do mnie, którego Ojciec uświęcił i posłał na świat: ‚Bluźnisz’, ponieważ powiedziałem: Jestem Synem Bożym?" (Jana 10:33-36)

  ???????????????????????????????????????????????????????????????

  http://marotblog.gmail.com.neon24.pl/post/120172,kto-poklada-nadzieje-w-szkarlatnej-besti#comment_1135069
 • @brook 12:56:18
  W sojuszu obu pań nie może być równouprawnienia, B-b będzie musiała się podporządkować. Tylko patrzeć jak zacznie nauczać na podstawie przypisów do Biblii Tysiąclecia oraz rozważań ewangelicznych jakiegoś księdza.
  Zaraz dojdą do sztandarowego dzieła teologii, czyli "Młota na czarownice", do którego przedmowę napisał nieomylny papież Innocenty VIII, bulla „Summis desiderantes affectibus”.

  Muszę przyznać, że tego się po B-b nie spodziewałem
 • @Naftali 21:36:21
  PROPONUJĘ WOREK CEBULI I NA JARMARK, TAM MASZ SZANSĘ PRZYWRÓCENIA FUNKCJI PRZEKUPKI- TAM SOBIE POPLOTKUJESZ, WYŻYJESZ SIĘ....

  "To mówi Ten, co ma Siedem Duchów Boga i siedem gwiazd:
  Znam twoje czyny:
  masz imię, [które mówi], że żyjesz,
  a jesteś umarły.
  Stań się czujnym i umocnij resztę, która miała umrzeć,
  bo nie znalazłem twoich czynów doskonałymi wobec mego Boga.
  Pamiętaj więc, jak wziąłeś i usłyszałeś,
  strzeż tego i nawróć się!
  Jeśli więc czuwać nie będziesz, przyjdę jak złodziej,
  i nie poznasz, o której godzinie przyjdę do ciebie.
  Ale w Sardes masz kilka osób, co swoich szat nie splamiły;
  będą chodzić ze Mną w bieli, bo są godni.
  Tak szaty białe przywdzieje zwycięzca,
  i z księgi życia imienia jego nie wymażę.
  I wyznam imię jego przed moim Ojcem i Jego aniołami."

  NIE PRZYSTOI MĘŻCZYŹNIE PLOTKARTSTWO....
 • @roux 19:46:09
  || Muszę przyznać, że tego się po B-b nie spodziewałem ||

  A ja wszystkiego się już spodziewam po obu paniach.

  Wiele ich dzieli, ale łączy jedno: lepią się do siebie, żeby dowalić ŚJ.


  Dla osiągnięcia tego celu, Hel gotowa jest puszczać mimo uszu określenia, za które śmiertelnie obraziła się ponoć na Naftalego.


  \\Kosciol Katolicki jest nierzadnica!!!
  Podobnie jak inne organizacje-instytucje religijne (SJ, protestanci, ADS, mormoni...)!!! to wszystko twory ludzkie, myslenie ludzkie, czyli szatanskie // http://alfa.com.hel.neon24.pl/post/120564,kosciol-chrystusowy-i-anty-kosciol#comment_1142207

  ___________________________
  _________________
  ____


  No cóż! Są równi i równiejsi.:)


  https://youtu.be/HbTTMKw26Bs
 • @alfa.com.hel 12:41:25 PROPONUJĘ WOREK CEBULI
  Kto Cię upoważnił do dawania rad?

  "Powodem tego zaniepokojenia były różne moje wiadomości z dziedziny
  pszczelnictwa i hodowli drobiu, w których rozwijałem nowe teorie. Wywołały one istny popłoch, ponieważ po moich prostych radach trafił szlag znanego pszczelarza pana Pazourka, a pszczelnictwo na Szumawie i Podkarkonoszu uległo zagładzie. Na drób zwaliła się zaraza generalna: zdychało wszystko. Prenumeratorzy pisywali do mnie listy z pogróżkami i odsyłali czasopismo" J.Haszek
 • @roux 18:52:08
  //Kto Cię upoważnił do dawania rad?//

  Oczywiście Ty i Naftali swoim plotkarstwem. Czy ja Cie upoważniłam do obmawiania mnie?- nie przypominam sobie.

  Wiec może skończycie?- bo chcąc ośmieszyć mnie, ośmieszacie się sami i to wam właśnie uzmysławiam. Czasem można się uśmiać z waszej bezradności, no i nie powiem- pasujecie do swoich ról...
  No to trzymaj się !!!
 • @alfa.com.hel 19:28:39 BTW
  Pismo Święte nie służy do złorzeczenia i rzucania klątw.

  "4 Albowiem wszystko, co niegdyś napisano, napisano dla naszego pouczenia, abyśmy przez naszą wytrwałość i przez pociechę z Pism mieli nadzieję"
  (Rz 15:4)

  Gotowe złorzeczenia są w innych źródłach, w papieskim "Młocie na czarownice" albo tutaj:

  "Der Hölle Rache kocht in meinem Herzen,
  Tod und Verzweiflung flammet um mich her!
  Fühlt nicht durch dich Sarastro
  Todesschmerzen,
  So bist du meine Tochter nimmermehr.
  Verstossen sei auf ewig,
  Verlassen sei auf ewig,
  Zertrümmert sei'n auf ewig
  Alle Bande der Natur
  Wenn nicht durch dich!
  Sarastro wird erblassen!
  Hört, Rachegötter,
  Hört der Mutter Schwur!"

  "Jeśli wiesz o czym ja mówię"
  PS
  Mam gotowy szkic notki o "katechetycznym" sposobie prowadzenia dysputy biblijnej.
  Coś na poziomie nauczania na podstawie przypisów do Biblii Tysiąclecia albo Rozważań ewangelicznych tom pierwszy i kłamstwie o "siedmiu archaniołach"
  Jeden z uczestników dysputy zajmował dosyć wysokie stanowisko w KK.
 • @roux 20:00:59
  //Pismo Święte nie służy do złorzeczenia i rzucania klątw//.
  Nie wiedziałam, żeś taki strachliwy. no bo jeśli Słowo Boże jest dla Ciebie klątwą, albo złorzeczeniem, to coś nie tak, jakieś "ała" na intelekcie?- przecież Ty Człowieku wciąż podajesz wersety, przy tym podajesz to tak(również Naftali), jakby to sam Bóg Ci podał- a werset od innych jest złorzeczeniem i klątwą?- nie ośmieszajcie się....bo mi przynosicie wstyd, że wspierałam was. A za tekst w jęz niemieckim dziękuję !!!- trzymaj się !!!!, jeśli wiesz o czym mówię. No to się cieszę, że zainteresował Cie katecheza- ja odpowiem Ci bez szkicu- przyrzekam. TRZYMAJ SIĘ !!!!!
 • @
  https://www.youtube.com/watch?v=JzFi-7H9TKs
 • @
  Przyda Ci się do poduszki.
  Miłych snów.
 • @alfa.com.hel 20:23:10
  /cieszę, że zainteresował Cie katecheza- /

  skąd takie przypuszczenie, że mnie zainteresowała katecheza?

  /nie ośmieszajcie się....bo mi przynosicie wstyd, że wspierałam was. /

  wolne żarty.
  PS
  do niemieckiego tekstu dodaję jeszcze nuty:

  http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a9/QueenOfTheNightAria1.png
 • @roux 20:00:59
  //Pismo Święte nie służy do złorzeczenia i rzucania klątw.//


  ....a rekolekcje dla dzieci, nie służą do uprawiania egzorcyzmów!!!!!!!!!!!!!

  http://www.fakt.pl/wydarzenia/podczas-rekolekcji-w-gryficach-gimnazjalisci-plakali-i-tracili-przytomnosc,artykuly,533964.html


  http://www.fakt.pl/m/crop/-658/-500/faktonline/635628762671237180.jpg  Pozdrawiam zdroworozsądkowych:))
 • @brook 08:53:11
  Przepraszam brook, ale ponieważ w latach 60-tych mieszkałam w Gryficach i mam tam rodzinę, w tym Siostrzenicę, która jest uczennicą LO w Gryficach, więc znam ten temat i wiadomość napisał ktoś kto nie ma zielonego pojęcia, co widział i o czym pisze. Zarówno zdjęcie, jak i tekst napisany tendencyjnie w ściśle określonym celu. Bardzo się ciesze, że to zamieściłeś, ponieważ to jest dowód na paskudną manipulację.
  Wiem, że będzie Ci trudno uwierzyć w moja informacje, ale taka jest rzeczywistość- szkoda, że dajesz sie wplatać w ta grę. Może napisze na ten temat?....Pozdrawiam.
 • @brook
  Przepraszam brook, napisałam- siostrzenica jest uczennicą w LO- poprawka: wnuczka mojej siostry jest uczennicą w Lo.
  Jeśli pochodzisz z Gryfic, to jeszcze dopowiem, że mieszkałam na ul. Rodziewiczównej - w parku nad Regą, a siostra mieszka na ul. Ruta, blisko poczty i dworca PKP- to tak na marginesie na potwierdzenie, że mieszkałam w Gryficach i mam z Gryficami kontakt, poprzez Rodzinę. Pozdrawiam- zastanawiam się, może napiszę?....
 • @alfa.com.hel 10:38:19
  "Fakt" pisze o gimnazjalistach, Twoja siostrzenica, jak piszesz, jest uczennicą LO.
  Twierdzisz, że "Fakt" się myli, jako argument podajesz, że mieszkałaś na ul Rodziewiczowej.
  Trochę to mało przekonywujące.
  Negujesz, że rekolekcje się odbyły?
 • @roux 18:35:42
  Fakt pisze o gimnazjach i szkołach ponad- gimnazjalnych...
  To tyle...trzymaj się!!!!
 • @alfa.com.hel 19:57:43
  Ale czy pisze prawdę?
 • @roux 20:29:48
  Najpierw katechetka, a później ksiądz próbowali wyłudzić pieniądze ze sklepiku szkolnego. Wyrafinowana dwójka nie miała żadnych skrupułów, aby zażądać 500 złotych od właścicielki tego punktu handlowego, w zamian za możliwość prowadzenia swojej działalności podczas rekolekcji. Gdy kobieta odmówiła i dodała post na swoim facebook-u zrobiło się gorąco.

  http://www.superportal24.pl/wiadomosc/4020/
 • @rabszak 21:13:54
  http://www.superportal24.pl/userfiles/image/Tomasz%20Worobec,%20Magdalena%20Halak.jpg

  http://www.superportal24.pl/wiadomosc/4020/
 • @rabszak 21:17:29
  Sklepik, to pikuś:)

  http://www.tvn24.pl/katowice,51/jeden-swiadek-do-przesluchania-w-sprawie-handlu-koscielna-ziemia,528259.html

OSTATNIE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
242526272829 

ULUBIENI AUTORZY