Gorące tematy: Iran i Irak vs USA Ryszard Opara: „AMEN” Dyżury administratorów RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
317 postów 6151 komentarzy

come nembo

roux - come nembo che fugge col vento

Co łączy święto Bożego Ciała z cudem z Bolsena?

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

Najlepiej będzie sprawdzić w poważnych źródłach katolickich; choćby na wortalu Jana Pawła II czy Catholic Encyclopedia

 

Święto Bożego Ciała

 „Jako bezpośrednią przyczynę ustanowienia uroczystości Bożego Ciała zwykle podaje się objawienia, jakich doświadczyła bł. Julianna z Cornillon.[1193-1258]  W 1209 r. miała ona widzenie, w którym na jasnej tarczy widniała czarna plama. Zinterpretowano je jako brak wśród świąt kościelnych specjalnego dnia poświęconego czci Najświętszego Sakramentu. Według innych źródeł, podczas tychże objawień Pan Jezus zażądał od zakonnicy ustanowienia uroczystości ku swojej czci, wyznaczając nawet dzień: miał to być czwartek po niedzieli Trójcy Świętej.
Początkowo wizjonerkę potraktowano bardzo surowo, oskarżono ją nawet o herezję i przeniesiono karnie do innego klasztoru. Niedługo jednak karę cofnięto. W 1245 r. w Liege we Francji odbyła się pierwsza uroczysta procesja* eucharystyczna, następna dopiero w 1251 roku. Prowadził ją archidiakon Jakub [Jacques Pantaleon], który w 1261 r. został wybrany na Papieża, przyjmując imię Urban IV. W 1264 r. bullą "Transiturus" [8 wrzesień 1264] ustanowił święto Bożego Ciała dla całego Kościoła. Jako powód swojej decyzji podał m.in. zadośćuczynienie za znieważanie Chrystusa w Najświętszym Sakramencie, błędy heretyków oraz konieczność uczczenia pamiątki ustanowienia Eucharystii w Wielki Czwartek (argumentując, iż dzień ten, ze względu na powagę Wielkiego Tygodnia, nie może być uroczyście obchodzony). Ze względu na nagłą śmierć Urbana IV [2 październik 1264] dokument wprowadził w życie jego następca Jan XXII. W Polsce pierwsze wzmianki o święcie Bożego Ciała pojawiają się w roku 1391.”
 
Cud w Bolsena
 
         Według legendy, w sierpniu 1263 roku, w Bolsena (25 km od Orvieto, gdzie urzędował papież Urban IV), miał się wydarzyć cud. Podczas mszy, w rękach nie wierzącego w przeistoczenie księdza Piotra z Pragi, z hostii popłynęła kroplami krew. Ten cud miał utwierdzić Urbana IV w zamiarze ustanowienia święta Bożego Ciała. Jednak żaden historyczny dowód tego nie potwierdza, a sama legenda jest mocno niespójna.
Przede wszystkim o „cudzie” nie ma wzmianki w bulli „Transiturus”.Również dwaj biografowie papieża nic o nim nie wiedzą. Zwłaszcza Thierricus Vallicoloris , który opisał szczegółowo wszystkie wydarzenia z pontyfikatu Urbana IV podkreślając wszędzie papieskie zaangażowanie w celebrację mszy  i dążenie do ustanowienia święta Bożego Ciała nic o cudzie nie wspomina.
Liczne wzmianki o „cudzie w Bolsena” pojawiają się dopiero w roku 1435 w kazaniach dominikanina Leonardo Mattei z Udine, a św Antoninus z Florencji (1389-1459) przedstawia nieco inną wersję „cudu”,  nie mówi, że kapłan wątpił w przeistoczenie,  mówi natomiast, że jedynie kilka kropel wina z kielicha mszalnego kapnęło na korporał (mały obrus używany podczas mszy) zostawiając na nim obraz ludzkiej twarzy.
Podobnych legend o splamionym krwią korporale jest więcej, pokrywają się w czasie ze sporami na temat przeistoczenia, które toczono w Kościele rzymskim od IX do XII wieku, dopóki sporów nie zakończył Sobór laterański IV (1215), uchwalając dogmat o przeistoczeniu. Od tej pory odpowiedzią dla niewierzących w przeistoczenie był tylko stos (dla chcących czytać Biblię zresztą też)
 
Na pierwszy rzut oka ustanowienie święta Bożego Ciała z cudem z Bolsena nic nie łączy, lecz dokładniejsza analiza prowadzi do intrygujących wniosków.
Skoro Urban IV uznał za konieczne ustanowienie święta, to można przypuszczać, ze niewiara w dogmat o przeistoczeniu była powszechna.
Cud z Bolsena miał za zadanie „umocnić” papieskie postanowienie, lecz w rzeczywistości podrywał autorytet papieża. 
Jeśli słowo papieża musi być dla katolika niepodważalne, (w przeciwnym razie katolik staje się heretykiem), to wynika z tego, że do słów papieża nie wolno nic dodawać, gdyż równałoby się to posądzeniu papieża o niekompetencję (co jest przecież niemożliwe!). Powyższe zasady reguluje dogmat o papieskiej nieomylności oraz dewiza Roma locuta , causa finita.**.
Skoro więc autor legendy o „cudzie z Bolsena” złamał tak jasno sformułowane prawo, to znaczy, że musiał mieć do tego ważny powód. Widać w dalszym ciągu wierni w przeistoczenie nie wierzyli, a na dodatek nie traktowali święta Bożego Ciała z należytą powagą. Zresztą sam Urban VI ustalając datę święta zaznaczył, że nie pasuje ono do powagi Wielkiego Czwartku.
Jak widać, pod względem powagi, papieże wyżej cenili, odbywającą się właśnie w Wielki Czwartek, farsę In coena Domini***.
 
 Ciekawostka;
  W Polsce od zawsze, nawet w czasach PRL, dzień Bożego Ciała jest dniem światecznym, a w krajach katolickich takich jak Włochy, Hiszpania, Irlandia, Meksyk, Argentyna, Filipiny jest to zwykły, normalny dzień pracy.
 
 
*procesja
– forma kultu, popularna w wielu religiach, manifestująca się jako uroczysty pochód ze śpiewami, czasami też z tańcami i z noszeniem sakralnych przedmiotów. W religiach pierwotnych i antycznych przestrzeń zakreślana przez procesję definiowała granice kręgu magicznego. Specjalną, magiczną wartość miała liczba obejść magicznego kręgu (trzy, pięć, siedem, itd)  [Wikipedia]
 
 
**Roma locuta, causa finita
[łac., ‘Rzym przemówił, sprawa skończona’],
Rzym przemówił, sprawa skończona — wypowiedź papieża jest wiążąca dla wiernych.  [Encyklopedia PWN]
 
 
***In coena Domini
W Wielki Czwartek, dnia 28 marca, ogłoszono w Rzymie uroczystą,klątwę. Jest to zwyczajem kurii rzymskiej, iż w dzień tenone okropną bullę „in coena domini" publicznie czytają.Treścią jej są same tylko klątwy. (…)Gdy papież powyższą klątwę odczytał, odebrano z rąk jego pergamin, na którym klątwa wypisana była, podarto go na kawałki i rzucono przed zgromadzony lud. Wśród tłumów powstał ruch, wszyscy bowiem ubijali się jeden przed drugim choć o kawałeczek tej straszliwej bulli. Takie relikwie rozdawało papiestwo wierzącym
[J.H.Merle d`Aubigne „Historia Reformacyj szesnastego wieku”]
 
 
„New advent” Catholic Encyclopedia
www.jp2w.pl
zdjecie; Gość Niedzielny.pl

KOMENTARZE

 • Ciekawe, przyznam, że nie wiedziałem o tym
  Jakoś mam mocno mieszane uczucia co do dzisiejszych objawień, sanktuariów itd. patrz Faustyna Kowalska i Sanktuarium Miłosierdzia Bożego. W Biblii wyraźnie powiedziano, że powrót będzie jeden Jezusa w chwale i to jeszcze za życia tych, co Jezusa słuchali. Mt 16, 28' Łk 21, 32
 • Autor.
  Procesja

  Ps 68, 25-28 - Procesja obrzędowa, związana ze wspomnieniem wprowadzenia arki do świątyni:
  "Boże, widać Twoje wejście, wejście Boga mego, Króla mego, do świątyni.
  Śpiewacy idą przodem, na końcu harfiarze, w środku dziewczęta uderzają w bębenki.
  «Na świętych zgromadzeniach błogosławcie Boga,
  Pana - wy zrodzeni z Izraela!» Tam Beniamin idzie na czele,
  książęta Judy wśród wrzawy swych okrzyków, książęta Zabulona, książęta Neftalego.

  //Jeśli słowo papieża musi być dla katolika niepodważalne, (w przeciwnym razie katolik staje się heretykiem), to wynika z tego, że do słów papieża nie wolno nic dodawać, gdyż równałoby się to posądzeniu papieża o niekompetencję (co jest przecież niemożliwe!).// - piszesz nieprawdę, a dowodem na to jest twój komentator- ZAWISZA. Nie zawsze sie zgadza, a nikt nie ogłosił Go heretykiem !!!! :):):)
 • @alfa.com.hel 13:35:23
  Procesja występuje w wielu kulturach, w kulturze naszych ojców występowała procesja po polach w okresie ok. maja, chodziło o przywołanie dobrych mocy by te plonów pilnowały. Ale oczywiście procesje w chrześcijaństwie pojawiły się niezależnie, w sumie tej sprawy w chrześcijaństwie nie zgłębiałem.
  Co do heretyka, już mnie kilku tak nazwało :) Ale mam nadzieję, że na drewnie na mój stosik młode listki jeszcze się rozwijają :)
 • @Zawisza Niebieski 14:33:26
  Ja Ciebie tak nie nazwałam, chciałam jedynie podkreślić, że w Naszym Kościele jest szeroko pojęta dyskusja, i nie ma "niewolnictwa" co do wypowiadania sie, jak to niektórzy sugerują :):):)

  Co do "procesji" sprawdzałam to swego czasu- W BIBLII JEST MOWA O PROCESJACH, OTO DRUGI PRZYKŁAD:

  "19 Otwórzcie mi bramy sprawiedliwości:
  chcę wejść i złożyć dzięki Panu.
  20 Oto jest brama Pana,
  przez nią wejdą sprawiedliwi.
  21 Dziękować Ci będę, że mnie wysłuchałeś
  i stałeś się moim zbawieniem. ....

  24 Oto dzień, który Pan uczynił:
  radujmy się zeń i weselmy!
  25 O Panie, wybaw!
  O Panie, daj pomyślność!

  26 Błogosławiony, który przybywa w imię Pańskie!
  Błogosławimy wam z domu Pańskiego.
  27 Pan jest Bogiem:
  niech nas oświeci!
  Ścieśnijcie szeregi, z gałęziami w rękach,
  aż do rogów ołtarza. " Psalm 118

  Zdaniem przejętym z Psalmu 118 [117] przez Nowy Testament jest to, które wypowiada tłum podczas uroczystego mesjańskiego wjazdu Jezusa do Jerozolimy: «Błogosławiony Ten, który przychodzi w imię Pańskie!» (Mt 21, 9; por. Ps 118 [117], 26). Na początku i na końcu tej aklamacji występuje «Hosanna», podejmujące hebrajską inwokację hoshia' na', «och, zbaw nas!»

  Ten wspaniały hymn biblijny umieszczony jest w niewielkim zbiorze Psalmów, od 113 [112] do 118 [117], zwanym «paschalnym Hallel», to znaczy psalmodyczną pieśnią pochwalną charakterystyczną dla żydowskich obchodów Paschy, a także głównych uroczystości roku liturgicznego. Za nić przewodnią Psalmu 118 [117] możemy przyjąć rytuał procesji, której towarzyszą śpiewy solisty i chóru, mającej za tło święte miasto i jego świątynię. Tekst rozpoczyna i kończy piękna antyfona: «Dziękujcie Panu, bo jest dobry, bo łaska Jego trwa na wieki» (ww. 1. 29).

  Procesja przechodzi prawdopodobnie ulicami Jerozolimy, ponieważ mowa jest o «namiotach sprawiedliwych» (por. w. 15). W każdym bądź razie wznosi się hymn dziękczynienia (por. ww. 5-18), którego przesłanie jest istotne: również w utrapieniu należy zachować głęboką ufność, ponieważ potężna prawica Pańska prowadzi wiernego do zwycięstwa nad złem i do zbawienia.

  Wydaje się, że procesja dotarła do świątyni, do «bram sprawiedliwości» (w. 19), to znaczy do świętej bramy syjońskiej. Tu zostaje zaintonowana druga pieśń dziękczynna, rozpoczynająca się od dialogu między zgromadzeniem i kapłanami, w którym jest prośba o dopuszczenie do kultu. «Otwórzcie mi bramy sprawiedliwości, wejdę przez nie i podziękuję Panu» — mówi solista w imieniu uczestniczących w procesji. Natomiast inni, prawdopodobnie kapłani, odpowiadają: «Oto jest brama Pana, przez nią wejdą sprawiedliwi» (w. 20).

  Otwierającą się przed naszymi oczyma ostatnią scenę stanowi radosny obrzęd świętych tańców, którym towarzyszy weselny zwyczaj powiewania gałązkami: «Ustawcie procesję z gałązkami zielonymi aż do rogów ołtarza» (w. 27). Liturgia jest radością, świątecznym spotkaniem, wyrazem chwały oddawanej Panu całym życiem. Obrzęd z gałązkami stanowi aluzję do żydowskiego Święta Namiotów, upamiętniającego wędrówkę Izraela przez pustynię — uroczystości, podczas której urządzano procesję z gałązkami palmowymi, wierzbowymi i mirtu.

  Ten sam obrządek, przypomniany przez Psalm, chrześcijaninowi kojarzy się z wejściem Jezusa do Jerozolimy, upamiętnionym w liturgii Niedzieli Palmowej. Chrystus witany jest uroczyście jako «Syn Dawida» (por. Mt 21, 9) przez tłum, który «przybył na święto (...), wziął gałązki palmowe i wybiegł Mu naprzeciw. Wołano: Hosanna! Błogosławiony, który przychodzi w imię Pańskie, oraz: 'Król Izraela!'» (J 12, 12-13). W tej świątecznej uroczystości, która jednakże poprzedza godzinę męki i śmierci Jezusa, urzeczywistnia się i okazuje w pełnym sensie także wspomniany na początku symbol kamienia węgielnego, przyjmując wymiar chwalebny i paschalny.

  Pozdrawiam :):)
 • @alfa.com.hel 13:35:23 Procesja
  Konstantyn, chcąc uczynić religię pociągającą dla pogan, wprowadził zewnętrzne ozdoby, do których przywykli w swojej własnej religii...
  Świątynie ku czci poszczególnych świętych ozdabiane w związku ze świętami gałęziami drzew, kadzidło, lampy, świece, ślubowane ofiary dziękczynne za powrót do zdrowia, woda święcona, prawo azylu, dni święte i cale okresy liturgiczne, używanie kalendarza, procesje i błogosławieństwo pól, szaty liturgiczne, tonsura, pierścień małżeński, zwracanie się ku wschodowi, obrazy w okresie późniejszym, być może śpiew kościelny i Kyrie eleison - wszystko to jest pochodzenia pogańskiego i zostało uświęcone przez przejęcie do Kościoła

  bł.kard J.H.Newman
 • @Zawisza Niebieski 11:42:09
  /mieszane uczucia co do dzisiejszych objawień, /
  delikatnie to ująłeś :)

  "(2) Jeżeli pojawi się wśród was jakiś prorok albo wróżbita i zapowie wam jakiś znak albo cud, (3) a potem rzeczywiście wydarzy się znak albo cud, o którym on mówił, i wtedy powie ci tak: Chodźmy do innych bogów, do bogów, których ty jeszcze nie znasz, zacznijmy im służyć - (4) to [pamiętaj], żebyś nie słuchał słów takiego proroka albo wróżbity. Albowiem Jahwe, wasz Bóg, będzie was doświadczał, aby się okazało, czy kochacie Jahwe, waszego Boga, z całego serca i z całej duszy."
  (Pwt Pr 13:2-4 BWP)
 • @alfa.com.hel 13:35:23 piszesz nieprawdę,
  to poważny zarzut, na dodatek bezpodstawny,

  Odpowiedz sama czy dla Ciebie słowo papieża jest niepodważalne?
 • @alfa.com.hel 15:38:11
  /w Naszym Kościele jest szeroko pojęta dyskusja, /

  dobry żart, czyli uważasz, że papież może się mylić?
  czy traktujesz papieża niepoważnie?
 • @roux 18:21:16
  Jak widzę - bł.kard J.H.Newman to już Twój bożek..

  //wszystko to jest pochodzenia pogańskiego i zostało uświęcone przez przejęcie do Kościoła// - przecież nikt Cie nie zmusza, żebyś to uznawał, albo żebyś myślał inaczej.
  JA SWOJEJ WIARY BRONIĆ NIE MUSZĘ; PRAWDZIWY KOŚCIÓŁ OBRONI SIĘ SAM.
 • @roux 18:49:03
  //to poważny zarzut, na dodatek bezpodstawny,//

  To żaden zarzut, to moje przekonanie.

  //w Naszym Kościele jest szeroko pojęta dyskusja, //

  - tym razem za przykład postawię Ci bł.kard. J.H. Newman, którego przywołujesz.
 • @alfa.com.hel 20:41:20
  to raczej wasz bożek, przecież modlicie się do niego,
 • @alfa.com.hel 20:45:47 też znalazłem przykład dyskusji
  Katolicki ksiądz z archidiecezji Ottawy, który otwarcie przedstawia się jako homoseksualista, zaatakował JE Raymonda Leo kard. Burke. Purpurat odwiedził niedawno Ottawę, a przez homoseksualnego ks. Andre Samsona został nazwany „klaunem” oraz „drag queen”.

  http://www.fronda.pl/a/ksiadz-gej-nazywa-kard-burke-klaunem,52519.html
 • @roux 20:48:51
  //to raczej wasz bożek, przecież modlicie się do niego//

  SPROSTOWANIE: Do błogosławionych Kościół nie modli się.
 • @alfa.com.hel 16:52:34
  || SPROSTOWANIE: Do błogosławionych Kościół nie modli się. ||

  - specyficzna gra słów:))

  Modlą się poszczególni katolicy, np o wstawiennictwo w wielu sprawach.

  Dowodem są tzw świadectwa w późniejszych procesach kanonizacyjnych.
 • @alfa.com.hel 16:52:34
  Deprecjonując bł. Newmana lekceważysz papieża. To chyba dla katolika niedopuszczalne?
 • @via vitae 19:11:47 dzięki za wyjaśnienie
  mało się znam na hierarchii zmarłych :)
 • @roux 20:27:48
  || mało się znam na hierarchii zmarłych :) ||

  "Hierarchię zmarłych" wprowadzono po to, żeby kłamstwo o orędownictwie(Obcowaniu) świętych uczynić bardziej wiarogodne.

  http://frjustin.blogspot.com/2012/01/kult-i-oredownictwo-maryi-oraz-swietych.html
  http://zapytaj.wiara.pl/pytanie/pokaz/86168
  http://msza.net/i/cz08_58.html
  http://www.opoka.org.pl/biblioteka/T/TD/communio_sanctorum.html#


  Zapewne liczą na to, że do Biblii mało kto zajrzy i pomyśli.

  " Nie pokładajcie ufności w książętach
  ani w człowieku, u którego nie ma wybawienia.
  4 Gdy tchnienie go opuści, wraca do swej ziemi,
  wówczas przepadają jego zamiary. " Ps 146,3-4

  "Każdego dzieła, które twa ręka napotka,
  podejmij się według twych sił!
  Bo nie ma żadnej czynności ni rozumienia,
  ani poznania, ani mądrości w Szeolu,
  do którego ty zdążasz." Koh 9,10 BT
 • @via vitae 21:37:15
  czasem robią porządki :)

  " Z wielkim żalem, z wielkim wstydem, z płaczem, szli na ziemię święci. Szli na ziemię, bo już w niebie, w niebie byli niepotrzebni.
  I Dionizy, i Gerwazy i Herkules, święty Krzysztof.
  Nawet święty Atanazy, święty Euzebiusz z myszką.
  Szedł Walery oraz Józef, stary święty betlejemski.
  Grając dumkę na harmonii rzewnie szedł Kostka Napierski
  Szła Edyta i Eugeniusz, a za nimi na ostatku
  Szedł nieszczęsny Szymon Słupnik, z wielkim słupem w zadku."
  (T. Chyła)

  https://www.youtube.com/watch?v=VNgNxz2rcos
 • @roux 22:27:11
  A dlaczego w wierszu nie ma nic o świętym Mikołaju ?

  Czyżby zawisł gdzieś między niebem, czyśćcem a ziemią?  || Sobór Watykański II zarządził rewizję kultu świętych w Kościele katolickim[19]. Powołano komisję złożoną z teologów i historyków, która miała zaproponować usunięcie świąt tych postaci, których istnienia nie sposób było udowodnić. Zakwestionowała ona historyczność Mikołaja, co wywołało ożywioną dyskusję, w której znaczna część hierarchii i wiernych stanęła w obronie kultu świętego. Papież Paweł VI zdecydował się na rozwiązanie kompromisowe. W opublikowanym w 1969 roku Calendarium Romanum zniósł święto 6 grudnia i postanowił, że tego dnia będzie obchodzone tzw. wspomnienie dowolne. Z kalendarza usunięto również średniowieczne teksty hagiograficzne poświęcone Mikolajowi, pozostawiając krótką notatkę opartą na Stratelatis z VI wieku[20]. W motu prioprio Mysterii Paschalis Paweł VI uzasadnił: aby wprowadzić w życie postanowienia Soboru Powszechnego, usunięto z kalendarza ogólnego imiona niektórych świętych; zezwolono, aby wspomnienia pewnych świętych obchodzono według uznania i aby przywrócono ich kult, ograniczony do ich własnych krajów[21].||

  [19] PAULUS EPISCOPUS SERVUS SERVORUM DEI UNA CUM SACROSANCTI CONCILII PATRIBUS AD PERPETUAM REI MEMORIAM: CONSTITUTIO DE SACRA LITURGIA SACROSANCTUM CONCILIUM (łac.). [dostęp 2014-12-02]. Rozdział 111.

  [20] Calendarium 1969 ↓, s. 6 Decembris.

  [21] PAULUS PP. VI: MYSTERII PASCHALIS NORMAE UNIVERSALES DE ANNO LITURGICO ET NOVUM CALENDARIUM ROMANUM GENERALE APPROBANTUR (łac.). [dostęp 2014-12-02]. Rozdział 2.

  http://pl.wikipedia.org/wiki/Miko%C5%82aj_z_Miry


  Pozdrawiam.
 • @via vitae 09:28:58
  jak tak dalej pójdzie, to jeszcze Lenina wyrzucą z mauzoleum :)

  Przeciwnik udaje, że nie zauważa oszustwa stojącego za "cudem", oczywistej kpiny z papieża Urbana IV
 • @alfa.com.hel 16:52:34
  Witaj Heleno.

  ///SPROSTOWANIE: Do błogosławionych Kościół nie modli się.///

  Ja również poczynię SPROSTOWANIE do Twojego "SPROSTOWANIA":


  Modlitwy do św. Rity:

  Modlitwy do św. Rity
  Modlitwy do św. Rity (II)
  Krótka nowenna do św. Rity
  Trzydniowe nabożeństwo za chorych
  Modlitwa na różne okoliczności
  Modlitwa Kościoła

  Modlitwy do św. Józefa:

  Modlitwy do świętego Józefa
  Wezwania do świętego Józefa
  Akty oddania się...
  Różaniec św. Józefa
  Trzydniowe nabożeństwo do świętego Józefa w nagłej potrzebie
  Szukanie pomocy za wstawiennictwem świętego Józefa
  Modlitwa do Opiekuna samotnych
  Modlitwa do świętego Józefa podyktowana przez Maryję

  Modlitwy do św. Andrzeja Boboli:

  Modlitwy o wstawiennictwo i pomoc
  Modlitwy do św. Andrzeja Boboli
  Akt zawierzenia rodziny

  Modlitwy św. Benedykta:

  Modlitwa do św. Benedykta


  http://adonai.pl/modlitwy/  "Litania (łac. 'litania' pochodzi z gr. słowa 'λιτανεία' błaganie od 'litē' prośba, modlitwa) – jedna z form modlitwy, używana w liturgii kościołów chrześcijańskich, wyrażająca błaganie czy też prośbę o pomoc Osób Boskich lub świętych."

  http://pl.wikipedia.org/wiki/Litania

  Litanie do świętych i błogosławionych:

  Litania do św. Alojzego
  Litania do św. Andrzeja Boboli
  Litania do św. Anny
  Litania do św. Antoniego
  Litania do św. Barbary
  Litania do św. Dominika
  Litania do św. Elżbiety
  Litania do św. Franciszka
  Litania do św. Franciszka (wersja II)
  Litania do św. Jana z Dukli
  Litania do św. Józefa
  Litania do św. Jana Nepomucena
  Litania do św. Ludwika
  Litania do św. Maksymiliana
  Litania do świątobliwej Wandy Malczewskiej
  Litania do św. Judy Tadeusza
  Litania do św. Kamila
  Litania do św. Klary
  Litania do św. Stanisława Kostki
  Litania do św. Tarsycjusza
  Litania do św. Rity
  Litania do św. Rity (II)
  Litania do bł. Jerzego Popiełuszki
  Litania do św. Jana Pawła II

  http://adonai.pl/modlitwy/

  "Wstawiennictwo świętych – doktryna występująca w części wyznań chrześcijańskich, przede wszystkim katolickich i prawosławnych, zakładająca możliwość wstawiennictwa zbawionych zmarłych w modlitwach zanoszonych do Boga oraz uznająca zanoszenie próśb przez wiernych w formie modlitwy skierowanej do świętego o wstawiennictwo u Boga."

  http://pl.wikipedia.org/wiki/Wstawiennictwo_%C5%9Bwi%C4%99tych

  Przez wstawiennictwo...

  Modlitwa do św. Jana Pawła II
  Modlitwy do Gerarda Majella
  Modlitwy do św. Stanisława Kostki
  Modlitwy do św. Charbela
  Modlitwy do św. Dominika
  Modlitwa do Świętego Ojca Pio
  Modlitwy do bł. Karoliny Kózkówny
  Modlitwy do św. Peregryna
  Modlitwy do św. Dominika Savio
  Modlitwa do bł. Chiary Luce Badano
  Modlitwa do św. Siostry Faustyny

  http://adonai.pl/modlitwy/

  Choć przez via vitae zostało poczynione wyjaśnienie, to starałem się doprecyzować i przedstawić fakty, gdyż Twoje "SPROSTOWANIE" jest zakrzywieniem, wręcz wypaczeniem powyższego "obrazu rzeczy".

  Pozdrawiam Cię serdecznie.
 • @Ben Nechar 20:02:04 Witaj Ben
  Sprostowanie Heleny, to niestety kłamstwo jest.
  Ale to jeszcze nic, portal brewiarz.pl ukrył świętego, który jest jednym z najbardziej zasłużonych (prawie codziennie powołują się na jego dorobek).
  Wkrótce podam szczegóły.

  Zauważam również, że konsekwentnie postponują papieża (katolicy postponują)

  Pozdrawiam
 • Roux, witaj przyjacielu.
  Jak to w Twoim wypadku jest, gdy sięgasz po temat, to bez wątpliwości się go czyta.

  Pozdrawiam :-)
 • @roux 20:18:57
  Być może Helena ma inne wyobrażenie i wiedzę od tego, co zawierają terminy (definicje) i przedstawione fakty. Ale w tym co napisała na pewno się myli.

  Czekam zatem na owe, zapowiedziane przez Ciebie, szczegóły.
 • @Ben Nechar 20:28:02
  A pozostając jeszcze chwilę w temacie - uwypuklenie:

  ///SPROSTOWANIE: Do błogosławionych Kościół nie modli się.///

  "Litanie do świętych i BŁOGOSŁAWIONYCH:

  Litania do bł. [BŁOGOSŁAWIONEGO] Jerzego Popiełuszki
  Modlitwy do bł. [BŁOGOSŁAWIONEJ] Karoliny Kózkówny
  Modlitwa do bł. [BŁOGOSŁAWIONEJ] Chiary Luce Badano"
 • @Ben Nechar 20:40:15
  ///SPROSTOWANIE: Do błogosławionych Kościół nie modli się.///


  Być może alfa.com.hel uważa, że "ciemny lud" to kupi, a w imię obrony czci KK można, a nawet trzeba posłużyć się przeinaczaniem, żeby nie powiedzieć kłamstwem?
 • @via vitae 06:36:51
  właśnie ta niewiedza, to prawdziwy fundament :)
 • @Ben Nechar 20:02:04
  Witam !
  //Choć przez via vitae zostało poczynione wyjaśnienie, to starałem się doprecyzować i przedstawić fakty, gdyż Twoje "SPROSTOWANIE" jest zakrzywieniem, wręcz wypaczeniem powyższego "obrazu rzeczy".//

  Powtarzam: do błogosławionych Kościół nie mdli się; było to odpowiedź dla rouxa, który takiego określenia użył; Ty w swoim sprostowaniu nigdzie nie użyłeś słowa : "BŁOGOSŁAWIONY", a użyłeś - "święty".

  Otóż po ogłoszeniu kogoś "błogosławionym"- następuje okres przygotowawczy do kanonizacji i dopiero po kanonizacji ogłasza się Kogoś "Świętym".....

  Pozdrawiam.
 • @roux 20:18:57
  //Zauważam również, że konsekwentnie postponują papieża (katolicy postponują)// - Proszę - mów za siebie....
 • @Ben Nechar 20:40:15
  //"Litanie do świętych i BŁOGOSŁAWIONYCH:'" - Nie jest to obowiązkiem- błogosławiony nie jest włączony do modlitw, które występują w nabożeństwach, czy też liturgii Kościoła.
 • @via vitae 06:36:51
  //Być może alfa.com.hel uważa, że "ciemny lud" to kupi, a w imię obrony czci KK można, a nawet trzeba posłużyć się przeinaczaniem, żeby nie powiedzieć kłamstwem?//

  TEN LUD NIE JEST CIEMNY- "ciemne' są Twoje myśli o tym LUDZIE; TEN LUD NICZEGO NIE KUPUJE BEZKRYTYCZNIE , natomiast ja nie przeinaczam, a z kłamstwem nie mam nic wspólnego- Twoje zachowanie nie jest fair.
 • @roux 09:58:06
  O czyjej niewiedzy mówisz ??????????????????
 • @alfa.com.hel 12:18:19 Witaj Heleno
  Chcesz powiedzieć, że katolicki portal opoka.pl kłamie?

  "MODLITWA DO 108 BŁOGOSŁAWIONYCH MĘCZENNIKÓW

  Uwielbiając miłosiernego Ojca w niebie za to, że przez beatyfikację 108 Męczenników dał Ludowi Bożemu na polskiej ziemi, na nasze czasy, możnych orędowników i żywe wzory, jak zwyciężać w Chrystusie, przyzywajmy dziś z ufnością Ich wstawiennictwa.

  Błogosławieni Męczennicy, módlcie się za nami!"

  http://www.opoka.org.pl/biblioteka/T/TS/swieci/modlitwa_108meczennikow.html#

  Pozdrawiam
 • @alfa.com.hel 12:26:43
  mówię o niewiedzy wiernych, wprowadzanych w błąd;

  "(52) Biada wam, uczonym w Prawie, bo wzięliście klucze poznania; samiście nie weszli, a przeszkodziliście tym, którzy wejść chcieli. (Łk 11;52 BT)
 • @alfa.com.hel 12:20:09
  a to co jest?

  "Liczne wzmianki o „cudzie w Bolsena” pojawiają się dopiero w roku 1435 w kazaniach dominikanina Leonardo Mattei z Udine, a św Antoninus z Florencji (1389-1459) przedstawia nieco inną wersję „cudu”, nie mówi, że kapłan wątpił w przeistoczenie, mówi natomiast, że jedynie kilka kropel wina z kielicha mszalnego kapnęło na korporał (mały obrus używany podczas mszy) zostawiając na nim obraz ludzkiej twarzy."
 • @alfa.com.hel 12:23:03
  Modlitwy do świętych są sprzeczne z Biblią

  (5) Albowiem jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek, Chrystus Jezus, (1 Tm 2:5 BT)
 • @roux 12:37:38
  czy nie uważasz, że wypowiedź papieża kończy dyskusję?
 • @alfa.com.hel 14.06.2015 12:18:19; 12:23:03
  ///Powtarzam: do błogosławionych Kościół nie mdli się; było to odpowiedź dla rouxa, który takiego określenia użył; Ty w swoim sprostowaniu nigdzie nie użyłeś słowa : "BŁOGOSŁAWIONY", a użyłeś - "święty".///

  Dziękuję Heleno za wyjaśnienie.
  Choć prawdę powiedziawszy poczyniłem chyba dość wyraźne rozróżnienie, by zobaczyć, że temat jest mi znany i potrafię dostrzec (choć o tym nie napisałem) tak zwanych "błogosławionych" i odróżnić ich od tak zwanych "świętych".

  Nie to jednak było przyczyną, dla której podałem cytat ze stosownej strony.
  Również i to nie było przedmiotem mojego rozważania:
  ///"Litanie do świętych i BŁOGOSŁAWIONYCH:'" - Nie jest to obowiązkiem- błogosławiony nie jest włączony do modlitw, które występują w nabożeństwach, czy też liturgii Kościoła.///

  Heleno, Kościół potraktowałaś jako instytucję, a ja jako zbiorowość ludzi, którzy w obszarze religii (wyznania) czynią to, co przedstawiłem powyżej.

  Czy Kościół jako instytucja gani takie osoby, które z litaniami zwracają się do "BŁOGOSŁAWIONYCH", czy akceptuje ten zwyczaj?

  A jak było z litanią do (wówczas) błogosławionego Jana Pawła II?
  Czy Kościół się przeciwstawiał takim litaniom, które miały swoje miejsce w kościołach (budynkach sakralnych)?

  Twoja rzetelna odpowiedź na te pytania, będzie jedynie potwierdzeniem tego, co już zawarłem w doprecyzowaniu wyjaśnienia via vitae.

  Wniosek: coś, co nie jest potępione, a jest tolerowane, akceptowane, a tym bardziej PRAKTYKOWANE przez wyznawców (choćby tylko przez jego część), przy wiedzy "władzy Kościelnej" - inaczej mówiąc nie jest zabronione przez Kościół - należy traktować tak, jakby on (Kościół) wyraził na to zgodę.

  A zatem Heleno nie ma znaczenia, czy oficjalnie w kościele (budynku) słowa modlitwy są wypowiadane do błogosławionych (jak to było wielokrotnie w wypadku JP II, nie tylko w polskich kościołach), czy te słowa użyte są przy jakichś uroczystościach religijnych w innym miejscu, czy w zaciszu domowym lub w innych okolicznościach, to faktem jest, że modlitwy do BŁOGOSŁAWIONYCH mają swoje miejsce w Kościele, gdyż Kościół to nie tylko instytucja, która jak widać sama w tej sprawie wychodzi z inicjatywą i daje takowe przyzwolenie, ale przede wszystkim społeczność religijna, które te rzeczy praktykuje. A Twoje zapieranie się faktów nawet nie wprawia mnie w zdumienie, gdyż jest to powszechna cecha tejże społeczności religijnej.

  http://totustuus.net.pl/index.php/litanie/223-litania-do-jana-pawa-ii

  ///błogosławiony nie jest włączony do modlitw, które występują w nabożeństwach, czy też liturgii Kościoła.///

  https://www.youtube.com/watch?v=iJLsAA1xfJM

  https://www.youtube.com/watch?v=N517NnazxNg

  :-)


  Pozdrawiam Cię Heleno serdecznie.
 • @Ben Nechar 14:22:02 racja
  /coś, co nie jest potępione, a jest tolerowane, akceptowane, a tym bardziej PRAKTYKOWANE przez wyznawców (choćby tylko przez jego część), przy wiedzy "władzy Kościelnej" - inaczej mówiąc nie jest zabronione przez Kościół - należy traktować tak, jakby on (Kościół) wyraził na to zgodę./

  Pozwolisz, że zacytuję Twoje słowa w notce, którą zamierzam napisać :)
 • @roux 14:49:02
  No jasne :)
 • @alfa.com.hel 12:26:20
  || TEN LUD NIE JEST CIEMNY- "ciemne' są Twoje myśli o tym LUDZIE; TEN LUD NICZEGO NIE KUPUJE BEZKRYTYCZNIE , natomiast ja nie przeinaczam, a z kłamstwem nie mam nic wspólnego- Twoje zachowanie nie jest fair. ||

  To dobrze, że próbujesz się zrehabilitować, mówiąc wyraźnie(wręcz na baczność, tj KAPITALIKAMI), że - cytuję -"TEN LUD NIE JEST CIEMNY"

  "Ten lud", to właśnie adresaci twego sprostowania: || SPROSTOWANIE: Do błogosławionych Kościół nie modli się. ||

  "Ten lud" wykazał Ci, że jednak Kościół się modli(!)


  Na marginesie dodam, że określenia "ciemny lud" użyłem metaforycznie, chcąc zobrazować Twój stosunek osoby wierzącej i teolożki do zagubionych heretyków, którzy jak się okazało nie są ignorantami.

  Tak więc to twoje zachowanie jest nie fair:)) Bo jak to można inaczej nazwać, manipulacją?
  Ignorancją na pewno nie, bo posiadasz teologiczne katolickie "szlify".

  A może po prostu zwrot || Do błogosławionych Kościół nie modli się. ||, jakimś skrótem myślowym albo wpadką - zwykłą pomyłką, jaka nawet dyplomowanemu teologowi przytrafić się może.

  Ale do tego trzeba mieć odwagę się przyznać, nie zaś wpędzać w poczucie winy tych, którzy ten lapsus wyłowili.


  Pozdrawiam Cię alfo.com.hel*

  _____
  __
  * niezorientowanym wyjaśniam, iż alfa.com.hel zakazała mi zwracania się do Niej po imieniu

OSTATNIE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
242526272829 

ULUBIENI AUTORZY