Gorące tematy: Wolni i Solidarni Smoleńsk Zostań BLOGEREM! RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
245 postów 5092 komentarze

come nembo

roux - come nembo che fugge col vento

O heroicznej walce kleru z bezwzględnym zaborcą.

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

Cesarz zakazał procesji, ustalił stawki za pogrzeby, uznał Kościół za instytucję państwową

 W roku 1772 południowa część Polski dostała się pod panowanie (pierwszy rozbiór Polski)  katolickiej Austrii, gdzie od jakiegoś czasu trwał proces znoszenia przywilejów duchowieństwa.

Cesarzowa Maria Teresa (1717-1780) mieszała się w najdrobniejsze wewnętrzne sprawy Kościoła i hierarchii. Zmniejszono ilość świąt katolickich, budowę kościołów uzależniono od pozwolenia rządu , zakazano zakładania nowych klasztorów, zabroniono posyłania pieniędzy do Rzymu i bezpośrednich  kontaktów duchowieństwa z Rzymem. Zakazano pielgrzymek do zbyt odległych miejsc „świętych”. Na dobro cesarzowej można by zaliczyć, że nienawidziła protestantów, wykluczyła ich z urzędów, pozamykała ich szkoły i usiłowała nakłaniać do zmiany wyznania  lub emigracji do Siedmiogrodu.
Następca Marii Teresy, cesarz Józef II (1741-1790) poszedł jeszcze dalej, nie dość że, 13 października 1781 wydał edykt tolerancyjny, w którym zrównał wobec prawa protestantów z katolikami (prawosławnych zresztą też) to jeszcze zabrał się za porządki w Kościele katolickim.  Duchowieństwu zakonnemu zabronił porozumiewać się z przełożonymi w Rzymie, klasztory oddał pod zwierzchnictwo krajowych biskupów, zakazał wysyłać pieniądze i apelować (z wyjątkiem spraw małżeńskich) do Rzymu, rozwiązał 738 klasztorów (36 000 mnichów pozbawił pożytecznego zajęcia)
 
a ich majątek zasilił tzw. Fundusz Religijny (państwowy). Pozostałe klasztory i zakony oddano pod nadzór władz państwowych. Nawet liczne pobożne bractwa (w liczbie 642) rozwiązano jako instytucje nieużyteczne, a majątek ich zużyto na zakłady dobroczynne i szkoły ludowe. Zakazano również publicznych procesji. To postępowanie cesarza skłoniło papieża do niesłychanego kroku: 22 marca 1782 roku przybył Pius VI osobiście do Wiednia, gdzie do 24 kwietnia bawił jako gość cesarza, ale wszystkie usiłowania jego, aby zawrócić Józefa II z drogi, na którą wstąpił, rozbiły się o stanowczy tegoż opór. Na dodatek, na drugi dzień po wyjeździe papieża, cesarz skasował klasztor, w którym papieża pożegnał.
Cesarz prowadził życie regularne i skromne. Lubił stykać się bezpośrednio z ludem, dlatego chętnie robił wycieczki piesze i nierozpoznany rozmawiał z przechodniami dając dowody takiej uprzejmości i łaskawości, że od razu podbijał serca.
Jakby tego było mało, uznał równość wszystkich stanów wobec prawa, czemu dał wyraz znosząc poddaństwo chłopów (1781), czym niewątpliwie naruszył interesy warstw uprzywilejowanych.
W takiej sytuacji, polskie duchowieństwo okazało nieposłuszeństwo wobec tyrańskiej władzy.
Stosunki między klerem a ludnością wiejską w Galicji za czasów pańszczyźnianych nie były dobre, a po zniesieniu pańszczyzny te uległy jeszcze pogorszeniu. Od roku 1848 proboszczowie zmuszeni byli prowadzić gospodarkę rolną przy pomocy najemnej czeladzi. Celem uzyskania kapitału do tego celu potrzebnego śrubowali opłaty stułowe, To znów rujnowało chłopów, zwłaszcza że i oni nie mieli gotówki ani dochodów.
Wprawdzie specjalny patent, wydany przez cesarza Józefa II, regulował należytości stułowe (iura stolae), jednak duchowieństwo postanowień jego nie przestrzegało, a nawet kwestionowało jego moc obowiązującą. Władze zaś polityczne z urzędu przestały w te sprawy wkraczać. Toteż wyzysk stał się niemal powszechny, a równie powszechne były utyskiwania i narzekania ludności na lichwiarskie praktyki kleru.
Posłowie włościańscy z pierwszej i drugiej kadencji sejmowej zajęli się tą sprawą energicznie, żądając wdania się w te kościelne sprawy administracji państwowej i ukrócenia nadużyć.
Wśród parokrotnych przerywań i upominań ze strony marszałka Sejmu, polski włościanin, Bielewicz, omawiał zdzierstwa, jakich się dopuszczał proboszcz Czerlunczakiewicz z Jaworowa. Taryfa u niego była następująca: za chrzest — 2 bochenki chleba, kwarta wódki i 35 centów gotówką, za spowiedź wielkanocną gospodarz płacił 4 bochenkami chleba, gospodyni zaś kopą jaj, zapowiedzi kosztowały od 5 do 20 reńskich. Poseł Bielewicz żądał, aby patent józefiński został wydrukowany przez Namiestnictwo i za pośrednictwem urzędów powiatowych podany gminom i proboszczom do wiadomości i stosowania.
Poseł ks. Ruczka nakreślił historię powstania opłat stułowych . Początkowo ofiara dla księży była zostawiona woli wiernych. Z czasem gorliwość wiernych stygła, więc ofiara dobrowolna została zamieniona na obowiązek stały. W tych stałych ofiarach działy się czasem nadużycia. Zatem wmieszały się w władze świeckie i wydały patent józefiński. Patent ten jest — zdaniem ks. Ruczki — niedorzeczny i niestosowny, tak że nawet wierni nie chcieliby, by według niego obrządki były opłacane. Stąd też wynika konieczność nowego uregulowania taks. Patent józefiński jest wprawdzie ustawą obowiązującą, ale prowizorycznie. Skoro biskupi nie wydali swoich taks, to milcząco przyjęli patent józefiński za swój, toteż obowiązuje on prowizorycznie.
Dla ochrony przed wyzyskiem łakomych księży Sejm,a z nim rząd, przypominać musiał, że patent z roku 1785, uznający taki wyzysk za przestępstwo, obowiązuje i władza państwowa ma prawo przestępstwa takie ścigać i karać. To wskazuje, że stosunki w parafiach były przykre. Poseł żywiecki, Wolny, wśród hucznych braw i oklasków, zwrócił się z takimizarzutami pod adresem duchowieństwa: „Ale cóż? Ja otwarciemuszę powiedzieć, ze wstydem i bólem serca, że ci, którzy powiadają, że pracują dla narodu, oświaty i postępu, zdradliwie tylko w ciemności lud utrzymać chcą, ponieważ w ich przekonaniu czym chłop ciemniejszy, tym lepiej z niego łyko drzeć można."
We wsi Roztoki, w obwodzie kołomyjskim, proboszcz obrządku  greckokatolickiego, ks. Damian Kustynowicz, prowadząc kondukt pogrzebowy ze zwłokami Ułaszeniowej, wprowadził zwłoki do mieszkania włościanina, Antoniego Nahorojki i tam je w chacie zostawić nakazał, oświadczając wobec ludu, że ponieważ Nahorojko nie zapłacił mu całkowitych 16 reńskich za pogrzeb swego syna, dotąd nie wyprowadzi trupa Ułaszeniowej z jego chałupy, póki Nahorojko nie uiści się z tego długu. Zwłoki pozostawały w chałupie przez dwie doby i dzień, i dopiero wskutek interwencji urzędu powiatowego ciało Ułaszeniowej przeniesione zostało na cmentarz. Fakt ten potwierdził w Sejmie komisarz rządowy i zapowiedział, że „winny Wkrótce znajdzie należyte ukaranie".
Kiedy z nastaniem XX wieku wzmogła się walka z ruchem ludowym przy pomocy kurend, listów pasterskich i klątw kościelnych, „Przyjaciel Ludu" ogłosił patent józefińskj i przypomniał, że ma on wciąż jeszcze moc obowiązującą. Bo też patent ten obowiązywał w województwach południowych chwili zawarcia w roku  1925 przez rząd polski konkordatu Patent ten został następnie wydany drukiem przez „Przyjaciela Ludu" jako broszura w nakładzie 10 000 egz. W broszurze znalazł się taki dopisek: „Który ksiądz z wami trzyma,  to mu można zapłacić po dawnemu, a  który służy nieprzyjaciołom, to mu płaćcie według patentu cesarskiego Toteż wielu ludowców płaciło księżom wedle patentu, a gdy ci odmawiali przyjęcia tak niskiej zapłaty, kierowało sprawę do starosty przeciw wygórowanym żądaniom. Ci zaś, którzy musieli zapłacić wygórowane ceny, żądali za pośrednictwem starostw zwrotu nadpłaconej ponadtaryfowej nadwyżki. Księża za załatwiali sprawy ugodowo, zwracając poszkodowanym nieprawnie pobrane nadwyżki opłat stułowych. Zdzierstwa niektórych skąpców były tak niechrześcijańskie, że w walce z tą nieprawością nawet dewotki stawały po stronie ludowców i „Przyjaciela Ludu".
 
 
„Dzieje powszechne ilustrowane”
J.Putek „Mroki średniowiecza”

KOMENTARZE

 • @
  "Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie! (9) Nie zdobywajcie złota ani srebra, ani miedzi do swych trzosów. "
  (Mt 10:8-9)
 • @rabszak 10:07:51
  http://www.katoliban.pl/upload/images/medium/2014/10/mnie-jako-katolika-prawo-nie.jpg
 • do jednopała; rozumiem, że
  przejąłeś się losem skasowanych zakonów kontemplacyjnych ;-)
 • Autor 5*
  || . Taryfa u niego była następująca: za chrzest — 2 bochenki chleba, kwarta wódki i 35 centów gotówką, za spowiedź wielkanocną gospodarz płacił 4 bochenkami chleba, gospodyni zaś kopą jaj, zapowiedzi kosztowały od 5 do 20 reńskich. ||

  Heheh! To chyba niewiele za "otworzenie drogi do nieba"

  Swoją drogą, gdyby dziś skasować miliardowe dotacje państwowe, to ilu katehetow będzie nauczać za free?
 • @via vitae 10:44:57 witam
  /to ilu katehetow będzie nauczać za free?/
  ani jeden, to prawie pewne ;-)))

  Pozdrawiam
 • @roux 10:49:14
  Popr. katechetów

 • @roux 10:49:14
  Polecam rozwinąć raczej ten temat , czekamy jako ludzie wychowani w innym kręgu kulturowym. Pozdrawiam z uśmiechem. http://www.fronda.pl/a/tysiace-przypadkow-pedofilii-u-swiadkow-jehowy-szefowie-sekty-nakazuja-nie-zglaszac-przypadkow-pedofilii,57836.html
 • @Repsol 23:02:49 witam
  Dzięki za interesujący link,

  Pozdrawiam
 • @rabszak 10:07:51
  No żryjcie piach i popijajcie powietrzem.

  Opłaty za sakramenty to nieporozumienie.
  Natomiast za pracę kapłana są konieczne.

  Oczywiście zapomniał Pan, że "godzien jest robotnik swojej zapłaty".

  Cesarz, a w zasadzie nie cesarz, okradł Kościół i wiernych z majątku, a jak nie było na utrzymanie, to wydał komunistyczne dekrety o cenach urzędowych.

  Bydle okradło Kościół i z tej racji podlegało ekskomunice z urzędu, a co za tym traciło wszelki urząd, a wszelkie zobowiązania poddanych zostały anulowane.
  Przestał być cesarzem.
  Tak samo jak ta suka, jego poprzedniczka Maria Teresa (a nie żadna cesarzowa), która rozgrabiła Rzeczypospolitą.
 • @AlexSailor 09:15:01
  Kara na cesarstwo przyszła bardzo szybko.
  Napoleon pogonił im kota, aż się kurzyło.
  Ci zoologiczni wrogowie Polski koniecznie chcieli wytrzeć ją z mapy świata.
  Zniszczyć, wytłuc przywódcze warstwy świeckie - szlachtę (rabacja galicyjska spreparowana i ochraniana przez "cesarstwo") i duchowne (przez pozbawienie zaplecza i całkowite podporządkowanie na wzór carski).
  Nie udało im się, gdy po wielu miesiącach oporu Wielki Książę Konstanty na Kongresie Wiedeńskim nawalił publicznie po mordzie kanclerzynę Metternicha tak, że nikt więcej powstaniu Królestwa Polskiego nie śmiał czynnie się przeciwstawić.
 • @AlexSailor 09:15:01
  dokładnie...ale jakby taki Cysorz zrobił tak samo u świadków jehowy, to gdakanie by się uniosło pod niebiosa:))...
 • @AlexSailor 09:15:01
  "Albowiem korzeniem wszelkiego zła jest chciwość pieniędzy. Za nimi to uganiając się, niektórzy zabłąkali się z dala od wiary i siebie samych przeszyli wielu boleściami. " 1 Tm 6:10

  "Nikt nie może dwom panom służyć. Bo albo jednego będzie nienawidził, a drugiego będzie miłował; albo z jednym będzie trzymał, a drugim wzgardzi. Nie możecie służyć Bogu i Mamonie." Mt 6:24
 • @AlexSailor 09:15:01 / ta suka, jego poprzedniczka Maria Teresa/
  Hierarchia polskiego KK oddała cesarzowej uniżony hołd

  "Po skończonej zaś mszy sufragan zaintonował Te Deum laudamus i odmówił „kolektę" za cesarzową Marię Teresę, .. Mało mu jednak było tego serwilizmu, bo jeszcze w dniu 16 grudnia 1773 roku wydał list pasterski, w którym ustanowił osobne nabożeństwo wieczorne i uczestnikom tego nabożeństwa udzielił odpustu 40-dniowego, przy czym oświadczył, że „czyni to zaś tym chętniej, ile że do większej wdzięczności wobec Boga poczuwać się należy za to, iż po 5 latach niepokojów, zaburzeń i wyniszczenia kraju zawinęliśmy wreszcie do bezpiecznej przystani, gdy Najjaśniejsza Pani, apostolska Monarchini, Maria Teresa, rządy tego kraju objęła, za co Bogu dziękować i za nią modlić się trzeba".
  Tak Bogu dziękował za pierwszy rozbiór Polski arcybiskup Sierakowski, Polak, senator Rzeczypospolitej Polskiej, świecznik „świętej elity"."

  http://roux.neon24.pl/post/138306,na-czym-polski-kk-opiera-prawo-do-wskazan-moralnych
 • @trybeus 09:24:36 nie wiem czy zauważyłeś, ale
  notka jest o bohaterstwie proboszczów, którzy mieli odwagę czynnie sprzeciwiać się cesarskim rozkazom
 • all
  nie komentujcie tej manipulowanej notki !
 • @laluś 19:53:57 najlepiej zamknąć oczy i obrazić się na fakty
  Negujesz istnienie cesarza Józefa II?
  Widziałeś film "Amadeusz" Milosa Formana? (cesarz Józef II w środku kadru)

  http://c7.alamy.com/comp/A157BY/amadeus-year-1984-director-milos-forman-tom-hulce-A157BY.jpg
 • @laluś 19:53:57
  Laluś, to ty?
  https://pp.userapi.com/c639618/v639618635/249fd/hfSJjG4P_Tg.jpg
 • @lorenco 23:31:46
  Zdrowia życzę.
 • 5*
  Po upadku Polski biskupi złożyli zaborcom przysięgę na wierność i gorliwie się im wysługiwali. Kiedy powstało Księstwo Warszawskie w 1807 roku, nie było komu zażądać od pobitych Prusaków zwrotu insygniów koronacyjnych królów polskich. A przecież to Kościół dzierżył katedrę na Wawelu i księża byli kustoszami insygniów. Prusacy dopiero w 1815 r. przetopili je na złoto. My, Polacy, nie mamy największej świętości każdego narodu - insygniów koronacyjnych naszych królów.
 • @Rzeczpospolita 11:24:49
  „Kościół dzierżył katedrę na Wawelu i księża byli kustoszami insygniów.”

  Tak jest! Katedra na Wawelu, jak i insygnia koronacyjne są własnością Kościoła.
  Trzymaj się od nich z daleka!
 • @Zdzich 21:40:24 witaj
  A bazylika św Wincentego w Metz, też jest własnością Kościoła?
 • @roux 23:26:56
  Jak jesteś ciekawy, to napisz do Opactwa parafii p/w Św. Wincentego i zapytaj. Info jest również w Internecie, ale ja nie będę za ciebie szukał.
 • do administracji
  bezstronni admini ?
  ta notka jest z 7.06.2017 a jej tytuł nie zgadza się z treścią !
  dlaczego powraca 14.06.2017 ?
  czy to ukłon dla zadaniowca ?

  nie czepiam się tylko zwracam uwagę ,że promuje się zadaniowy ,jednostronny ,nastawiony na krytykę, blog.

  pozdrawiam opluwaczy.
 • @laluś 12:52:35
  Daj sobie chłopie na luz ... nie kop się z koniem .. ,, zadaniowy ,jednostronny ,nastawiony na krytykę, blog. ,, ..no właśnie odnieś się do treści i tam zmieszaj z błotem . Właściciel bloga może wsadzać co chce ...oczywiście powinno to się mieścić w pewnych ramach , nazwijmy to prawnych .

  No tak już jest ..można się odnieś merytorycznie ( jak Ty ) powinieneś ..oczywiście można to i opluć .. ale na to już nie masz wpływu .
  Pamiętaj nie ma dymu bez ognia .. to tyle .

  Pozdrawiam
 • @fabi 16:38:08
  Do treści @laluś jak na razie się nie chce odnosić, a szkoda,
 • @roux 17:33:27
  Przykro mi że tez się do treści nie odnoszę ..ale to by z mojej strony brzmiało fałszywie . Chociaż ja jestem wolny , co w pewnym sensie można by mówić bezstronny . Liczy sie to że można wymusić na sobie samokontrolę .. a z faktami się nie dyskutuje . Laluś powinien zobaczyć co robią środowiska katolickie .. prawda jest o wiele smutniejsza .
  ,, zadanie ,, zadaniem , ale dobrze jest jeśli jest na poziomie .

  dla lalusia .. https://gloria.tv/language/VhNsBNkAXCbW6LyxcWeq7Yt4F

  oczywiście pozdrowienia ….

OSTATNIE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031     

ULUBIENI AUTORZY