Gorące tematy: Wolni i Solidarni Smoleńsk Zostań BLOGEREM! RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
245 postów 5092 komentarze

come nembo

roux - come nembo che fugge col vento

Czy można być dobrym katolikiem i zarazem dobrym Polakiem?

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

Katolicyzm zapragnął zmienić Polskę w ślepe narzędzie swojego bezwarunkowego samowładztwa, ociemnił jezuityzmem, przywiódł nad przepaść zguby

 Katolicyzm, urządziwszy się raz w samowładztwo nad ludzkością, koniecznym następstwem tego czynu utworzył sobie interes oddzielny, interes Kościoła, tak różny od interesu ludzkości, jak wolność od niewoli, jak interes przywłaszczyciela od interesu uciemiężonych, położył go za cel swojego bytu, wszystkie swoje prace zwrócił ku jego urzeczywistnieniu, a za najgłówniejsze narzędzie użył samejże religii w najwznioślejszych jej pomysłach, w jej stronie najmoralniejszej, najpiękniejszej. Gdzie mu nie wystarczały cnoty religijne, udawał się do zbrodni i zbrodnie do świętości podnosił — bo mu dano moc z nieba związywać i rozwiązywać według swej woli wszelkie rzeczy ziemskie. Tym sposobem nie dosyć, że zużywał religijne żywioły niegodnym ich użyciem, ale je zaraził obcą mieszaniną, postawił obok nich pierwiastek złego, który się wzmagał w miarę tego, jak dobry zużywał się, aż w końcu przemógł i objawił katolicyzm taki, jakim go dzisiaj widzimy w całej nagości grzesznego jego życia.

Czym katolicyzm był w ogóle dziejów, tym samym być musiał w życiu Polski, tylko z zastosowaniem do mniejszej miary, do miary narodu. Urządziwszy Polskę w swoim duchu, podniósłszy się nad nią władzą duchowną, pojrzał na nią jak na swoją własność, zapragnął zmienić ją w ślepe narzędzie swojego bezwarunkowego samowładztwa. Stąd wynikło, że ją ociemnił jezuityzmem, duchem cudzoziemszczyzny sprowadził z drogi czysto narodowej, nietolerancją zakrwawił, zeszpecił, rozdzielił, osłabił, następnie upodlił, przywiódł nad przepaść zguby i w końcu przeklął.
Katolicyzm nie stworzył Polski; jest to przeciwne jego przyrodzie, która go wciąż popycha do utworzenia z całej ludzkości jednego tylko narodu, narodu katolickiego, to jest jednej owczarni papieskiej; jest także wbrew dziejom: znalazł on Polskę, już gotową, ze wszystkimi żywiołami narodowości, ze wszystkimi pierwiastkami życia, odzianą już nawet ciałem rozwiniętym, dobrze zbudowanym, silnym. Przechrzcił ją tylko na katolicką, ale nie stworzył, równie jak nie tworzy człowieka, nie zamienia się w duszę człowieka, któremu chrztu udziela, jedynie robi z niego wyznawcę katolicyzmu, człowieka tej a nie innej religii, i nic więcej. Możnaż powiedzieć o człowieku katoliku, który już przed ochrzczeniem istniał, że bez katolicyzmu nie byłby człowiekiem, nie żyłby, że wszystko to winien katolicyzmowi, że odstąpiwszy katolicyzmu utraci to wszystko, przestanie być człowiekiem? Nam się zdaje, że nie można; a jeżeli nie można o człowieku, nie można i o narodzie, który, jak Polska, żył już przed poznaniem katolicyzmu. [...]
Katolicyzm jest egoista. Stosownie do tego ma politykę właściwą sobie, swoim tylko dobrem kierowaną. Każe on Sobieskiemu, odłożywszy na bok wzgląd o własną ojczyznę, wzmocnić groźniejszego niż Turek sąsiada dla interesu katolicyzmu, każe Warneńczykowi łamać przymierze dla tegoż interesu. O to mniejsza — ale dla interesu katolicyzmu wyklnie tychże Polaków walczących o wszystkie swoje świętości domowe, zmieni księży w szpiegów austriackich, w narzędzia katów. Popędzi całą Europę do Azji dla rozszerzenia swojej potęgi, zniszczy Amerykę, poburzy nawet ludy przeciwko własnym ich panom, ażeby papież mógł im deptać po karkach, ale w potrzebie wsparcia od królów też same ludy na pastwę im odda. Komu nie dość na tych przykładach, niech sobie rozwiąże następujące zadanie: Rzym, potępiając ostatnie powstanie [powstanie listopadowe 1830 r. - przyp @roux] uznał je tym samym za bezbożne, za niemoralne...
Katolicyzm przez nakaz ślepej wiary w swój kościół i poświęcenia się przede wszystkim sprawie kościoła stawiać siebie na pierwszym miejscu, naznacza podrzędną ważność interesowi narodowemu, stłumia patriotyzm, odrywa od działań publicznych. „Pierwej zbawienie duszy, a potem Polska" — powtarzają nam prawowierni katolicy. I nie bierzmy tego zdania za czcze brzmienie, za chwilowe obłąkanie kwietyzmu religijnego. Nie widzieliśmyż w ostatnim naszym powstaniu ludzi, którzy je ściśle zastosowali? Jest ono logicznie wyciągnione z ducha katolicyzmu; za takie musimy je przyjąć, a przyjąwszy, cóż mamy z niego wnosić? Oto, że niepodobna być zarazem dobrym katolikiem i dobrym Polakiem, a przynajmniej że między dążeniami katolika i Polaka jest pewien rozbrat, który nadto interesowi pierwszego daje przewagę nad interesem drugiego; z takiej przyrody ich stosunków czy nie może czasem wyniknąć zupełna między nimi sprzeczność i potrzeba, żeby Polak ustąpił katolikowi, poświęcił swoje obowiązki obywatelskie obowiązkom religijnym?...
Naród polski, a w szczególności szlachta była niepospolicie katolicką; świadczą o tym dzieje, nie przeczą katolicy, owszem, opierają na tym, jak na twierdzeniu, obecnie swoje dążenia: jeden to z najmocniejszych argumentów, i słusznie, który ciągle rzucają w oczy swoim przeciwnikom. „Wszak to wiara ojców waszych —- powiadają oni — ojcowie wasi byli pobożni, gorliwi, prawowierni katolicy" i tak dalej. Jest to więc prawda, widoczna tak dla nich jak dla nas, że katolicyzm miał w swoich rękach cały naród polski — tak szlachtę jak pospólstwo. Cóż się działo w tej Polsce katolickiej? Jaki był jej widok? Oto z jednej strony tyrania, z drugiej niewola. Jeżeli katolicyzm przyzna, że one były w jego duchu, naówczas wyzuwa się z wszelkiego prawa do rządzenia społeczeństwem polskim w obecnych okolicznościach; jeżeli nie były w jego duchu, dlaczegóż ich nie zniszczył. Czy nie miał dosyć mocy? A któż może mieć więcej mocy, jak religia wobec prawowiernych swoich wyznawców? Czy nie miał dosyć czasu? Przecież od ośmiu wieków istnieje w Polsce; osiem wieków panował nad umysłem polskim jako religia stanu i nie zamienił narodu w miłującą się rodzinę, nie utrzymał go choćby przy bycie niepodległym, w okolicznościach najprzychylniejszych sobie i narodowi, a dzisiaj, z wypłowiałym swojej świętości urokiem, przy stanie narodu na jego niekorzyść zmienionym, chce w nas wmówić, że ma dosyć potęgi do wskrzeszenia Polski, i to zapewne nie potrzebując na to wieków; nie zrobił, nie mogąc czy nie chcąc, rzeczy łatwiejszej, a na trudniejszą się zrywa. Temu nigdy nie uwierzymy: a między innymi i dlatego, że już dzisiaj nie jest tym względem Polski, czym był dawniej. Skażony w swoim kapłaństwie, oćmiony zabobonami z dobrej strony dla ócz ludu, obnażony we złej rozumem ukształceńszej części narodu, stracił on dzisiaj ten urok, który mu niegdyś bezwarunkowo poddawał wyobraźnie, serca, rozumy i dusze całych ludów. Ażeby się dźwignął, potrzebuje naprzód wewnętrznej samego siebie naprawy.
Nade wszystko nie zapominajmy, że katolicyzm jest dziś w stanie upadku i chwyta się. wszelkich środków do wyjścia z niego. Tyran na szczycie potęgi, chytry w słabości — oto charakterystyczne piętno papizmu.
Oświadczyliśmy wyżej, że nie mamy żadnego nienawistnego uprzedzenia ku katolicyzmowi — to oświadczenie powtarzamy. Katolicyzm jest religią, a dla nas nie ma religii, którą byśmy nienawidzili. Szanujemy je nawet o tyle, o ile powinniśmy szanować w bliźnim najgłębsze jego przekonania, sprawę sumienia, skład wszystkiego, co jest najdroższe i najświętsze dla człowieka, stronę jego nadziemską; o tyle, o ile szanować pozwala wzgląd na dobro ogółu, szacowniejsze od dobra pojedynczych ludzi. Szacunek ten nakazuje nam pojmowanie religii, a zarazem polityka narodowa. Przez tolerancję i politykę rozciągając tę wyrozumiałość do wszelkich wyznań w Polsce, nie możemy odmówić jej katolicyzmowi, zwłaszcza że on niezaprzeczenie jest najwięcej narodowym i ma pod wielu ważnymi względami widoczną nad innymi wyznaniami wyższość. Tym mniej nastajemy na jego zniszczenie. Gdyby nie inne względy, to sam wzgląd na czas wstrzymałby nas od podobnego zamiaru. Polska w tej chwili ważniejszą ma pracę jak spory religijne. Już i bez tego zanadto naśladujemy Carogród w chwilach jego upadku. O cóż więc nam chodzi? O to jedynie, ażeby katolicyzm rozważył, co jest w nim i obok niego, żeby nie nastawał na prawa innych religii, nie piął się do steru spraw narodowych, nie mieszał się do polityki ze szkodą i stłumieniem innych moralnych żywiołów ducha polskiego, zawiesił swoje zabiegi jezuickie, zamilkł z pretensjami do religii stanu przynajmniej na czas walki o niepodległość zewnętrzną, nie stał na drodze objawianiu się i rozprzestrzenianiu wyobrażeń zgodniejszych z duchem czasu, odpowiedniejszych dzisiejszym potrzebom Polski..., jednym słowem chodzi nam o dowiedzenie, że on nie jest tą myślą, która nas zbawi.
 
„Moralna podstawa sprawy polskiej”. Towarzystwo demokratyczne polskie” Seweryn Goszczyński, (1801 - 1876)  poeta, publicysta, działacz polityczny; 


 
 

KOMENTARZE

 • @Autor
  Promujesz tu tekst obywatela uwikłanego w plan eliminacji samego papieża bo tak to sobie wymyślił Towiański , czyli chcesz by ktoś dał wiarę ludziom "nawiedzonym" , zupełnie oderwanym od realiów bo chyba nikt nie może potraktować wjazdu na kozie przed oblicze papieża za coś normalnego ? A taki numer Towiański wykonał ,t zn , z samym papieżem się nie spotkał bo wariata wcześniej stosowne służby zatrzymały .Trochę dziwi ,że Mickiewicz czy Goszczyński ulegli "naukom" hochsztaplera ale może uwierzyli ,że każda metoda sprzyjająca sprawie odrodzenia Polski warta jest "świeczki". W każdym razie ta niechęć Goszczyńskiego do katolicyzmu musiała być pokłosiem kontaktów z Towiańskim
 • tak
  Cześć roux! dobrze że jesteś, dobrze że wszyscy jesteśmy.
  Jestem katolikiem, ale niestety muszę stwierdzić że ta religia uczy hipokryzji.
  kurwa niestety! jest mi żal! i bardzo przykro, ale przede wszystkim jestem chrześcianinem i to daje mi siłę do życia .

  pozdrowił ziomala :)
 • @Krystyna Trzcińska 19:05:14 witam
  Dziękuję za komentarz i ocenę
  Pozdrawiam
  ;-))
 • @puuuq 19:22:53 witam, lubię Twoje komentarze mimo, a może właśnie dlatego, iż
  usiłujesz "odwracać kota ogonem", lecz robisz to z klasą ;-))
  Pozdrawiam
 • @Zorion 21:20:54 witaj, dwa razy byłem dzisiaj na Twoim terenie,
  można mnie rozpoznać po stylu jazdy, na rondzie zawsze (zwłaszcza koło Persji) zwalniam, żeby inni mogli włączyć się do ruchu.

  Dwa cytaty z Pisma:

  "(4) Niech każdy bada własne postępowanie, a wtedy powód do chluby znajdzie tylko w sobie samym, a nie w zestawieniu siebie z drugim. (5) Każdy bowiem poniesie własny ciężar" (Gal 6:4-5 BT)

  "(10) Wszyscy bowiem musimy stanąć przed trybunałem Chrystusa, aby każdy otrzymał zapłatę za uczynki dokonane w ciele, złe lub dobre" (2 Ko 5:10 BT)

  Pozdrawiam
 • @roux 21:56:05
  Dobrym Polakiem jest każdy dobry katolik . Tyle w temacie . Ps. Ciekawe kim są te Q..wy . http://przerywamymilczenie.pl/artykuly/pedofilia-wsrod-swiadkow-jehowy.html
 • Czy można być dobrym katolikiem i zarazem dobrym Polakiem?
  Można być dobrym Polakiem nawet nie będąc katolikiem.

  Pytanie z tych:

  Czy można być dobrym kosmonautom, nie będąc księgowym ?

  Wśród katolików jest wielu patriotów, ale i wielu matołów, ale jeszcze więcej jest tych co niszczą Polskę. Tych co tworzą podziały i nakłaniają do nienawiści, np. do niewierzących POLAKÓW, artystów, a nawet feministek .

  Jakby np. Ewangelik, czy ateista nie mógł być dobrym Polakiem.

  Złodziejem, oszustem, bandytom może być ateista, żyd, katolik. O tym decyduje charakter człowieka, a nie jego przynależność do jakiejś organizacji, czy grupy wyznaniowej. Połowa z tych co chodzą do kościoła bije żony, oszukuje na wadze, kradnie, krzywdzi rodzinne. Zapewne są i tacy co zdradzają ojczyznę, ale nie znaczy, że robią to wszyscy katolicy.

  To pytanie jest bez sensu.

  Przykład chociażby Janda i jej teatr.
 • @Repsol 22:09:36
  Pozdrawiam
 • @Fischer 22:50:25
  /Jakby np. Ewangelik lub ateista. .. . / generał Dąbrowski, ten z polskiego hymnu, nie był katolikiem, , ale o tym się nie wspomina.
  Tytuł notki jest pytaniem do odpowiedzi udzielonej przez Seweryna Goszczyńskiego
  Pozdrawiam
 • No tak ...
  Bardzo łatwo prowadzić antykatolicki blog - wystarczy byle bełkotliwy cytat i zaraz zlatują się absolwenci akademii pierwszomajowych ze swoimi 5*

  Żenada
 • a tu jakby tematów zabrakło
  https://tajnearchiwumwatykanskie.wordpress.com/2015/07/25/polski-katolicyzm-nie-jest-ani-religia-ani-chrzescijanstwem-lecz-ideologia-prof-stanislaw-obirek/
 • @MacGregor 11:35:04
  Witam
  Przyjdzie czas i na ks. Obirka

  Pozdrawiam
 • @MacGregor 11:09:07
  Przypomnienie bitwy pod Warną jest antykatolickie?
 • Autor
  5* za dobór obszernego cytatu


  można również zajrzeć tu:

  http://att.neon24.pl/post/131199,podziekowanie-i-pelna-wersja-miecza
 • @Andrzej Tokarski 21:29:09
  Dziękuję za interesujący link;

  Judzą pełni zemsty głodu:
  "Wierzy w inne! - Więc go zabij!"
  I wszystkie wonie Arabii
  Nie wywietrzą smrodu z wrzodu,
  Jakim każdego narodu
  Są: ksiądz, derwisz, szaman, pastor, rabin

  Adolf Nowaczyński, "Nienawiść wyznaniowa"

  pozdrawiam
 • @roux 09:56:18
  Dziękuję za dobre słowo

  jest naprawdę sporą sztuką:

  wypalić milionom ludzi w umysłach i w sercach piętno niewolnicze - w taki sposób, by napiętnowani czuli się z tego stygmatu dumni, uważali owo piętno za akt szczególnej łaski, zaś jego obronę za powód do chwały i pysznienia się przed innymi nacjami -

  - całkowicie nie zdając sobie sprawy z rzeczywistego znaczenia tego znaku - oraz jego wpływu na rozciągający się przez stulecia upadek ich ojczyzny...

  ...jak powiedziała pewna stara żydówka - udał nam się największy szwindel w historii wszechświata...
 • Nikt kto jest katolikiem, nie może być i nie jest dobrym Polakiem
  gdyż to się nawzajwem wyklucza!!!

  Cywilizacja łacińska to bandytyzm i zamordyzm. Ekspansja terytorialna bastardów upadłych aniołów!!!
  Nie mogli nas pokonać to wymyśili religię która nas zniewoliła!!!

  Od ponad 1 000 lat żyjemy pod okupacją ścierwa łacińskiego a za niedługo, bastary upadłych aniołów (tzw. żydzi) wymordują nas wespół ze swoimi stwórcami.

  Wściekły atak upadłych aniołów na Polskę! (Sobota nocą 12-08-2017)

  Latające pojazdy, Magnokraft (magnetyczna moc) zwane potocznie UFO z angielskiego i NOL-e po polsku, zaatakowały terytorium Polski, schowane w wytworzonych przez siebie chmurach i tworzących leje powietrzne, zwane trąbami powietrznymi. Ogrom zniszczeń poraża.

  https://www.youtube.com/watch?v=hkqrVePSj6c

  Wszyscy politycy, wszystkich partii w Polsce i na świecie dla nich pracują! Wszyscy biznesmeni, wielkie korporacje to oni lub ich sługusy, ich bastardy.

  Spisek przeciwko ludzkości jest przeogromny. Jedynie uświadamianie ludzi, kto to jest i czym nas atakują, może spowodować adekwatną kontrakcję sił Boga w Niebie.

  Dzieło upadłych aniołów, ich ludzkich pomocników i bastardów (hybrydy upadłych aniołów i kobiet ludzkich) tzw. dzisiaj żydzi. Niemcy, kraj bastardów! USA, kraj bastardów, 40% amerykanów ma korzenie niemieckich bastardów! Ponad 1400 baz upadłych aniołów pod ziemią i morzami!

  “Cmentarzysko światowych imperiów – sumeryjskiego, egipskiego, greckiego, rzymskiego, Majów, Khmerów, otomańskiego , czy austrowęgierskiego szły identyczną trajektorią moralnego i fizycznego upadku. Rządzący u schyłku imperium to psychopaci, imbecyle, narcyzy i zboczeńcy, odpowiedniki zdeprawowanych rzymskich cesarzy Kaliguli, Nerona, Tyberiusza, czy Kommodusa. Ekosystem podtrzymujący imperium jest zdegradowany i wyczerpany. Wzrost gospodarczy skoncentrowany w rękach skorumpowanych elit zależy od miażdżącego niewolnictwa finansowego populacji. Rozdmuchana klasa rządząca oligarchów, księży, dworzan, mandarynów, eunuchów, zawodowych wojowników, finansowych spekulantów i szefów korporacji wysysa szpik kostny ze społeczeństwa.”
  “Idioci i szarlatani, flirciarze śmierci, wabią nas ku przepaści.”

  Chris Hedges

  Cywilizacje te tworzyli ludzie, którym przewodzili i do dzisiaj przewodzą innym, upadłe anioły!

  http://proroctwa.com/Henoh.htm

  Księga ta pochodzi z przed ok. 5 200 lat temu

  Potop został zainicjowany ok. 4 400 lat temu (prof Hovind), powodem było zdziczenie „zezwierzęcenie” i totalne zniszczenie moralne ludzi, tak jak to zaczyna wyglądać dzisiaj. Jak myślicie co zrobi Stwórca?

  Tajemnicze przymierze, to przymierze upadłych aniołów, szatanów, diabłów!

  https://www.youtube.com/watch?v=DtU9pjKDcUc

  Moim zdaniem, tzw. „Protokoły Mędrców Syjonu” to ich dzieło i swój początek ma w okresie zainicjowania Illuminatów Weishaupta (Maj 1776 roku).

OSTATNIE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031     

ULUBIENI AUTORZY