Gorące tematy: Ryszard Opara: „AMEN” Smoleńsk Zostań BLOGEREM! RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
274 posty 5477 komentarzy

come nembo

roux - come nembo che fugge col vento

Nie przemocą lecz pracą u podstaw Jezuici Polskę zrujnowali?

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

Jezuici wyrobili w społeczeństwie religijność pozorną, dewocję faryzeuszów, lekkomyślne zaufanie w przebaczenie win publicznych i prywatnych

 Potężni już za Stefana Batorego, jezuici za Zygmunta III stali się nie tylko najmożniejszym zakonem, ale i ważną polityczną odgrywali rolę. Już sama liczba świeżo powstałych w różnych stronach kraju kolegiów, przy doskonałej centralizacji władzy, czyniła ich wpływ donośnym; zdolność i gorliwość ich członków, względy króla i możnych, protekcja wyższego duchowieństwa podniosła ich do znaczenia, jakiego żaden zakon ani przed nimi, ani po nich nie posiadał.

Przy każdym kolegium istniała szkoła, a zachód koło niej był głównym braci jezusowych zatrudnieniem. Pochlebiając próżnościom ludzkim, dumie panów, zamiłowaniu w widowiskach i wystawności ludu, umieli oni ściągać młodzież znaczniejszą i uboższą do siebie, wypróżniając powoli ławy podupadających szkół protestanckich, a nawet samej Akademii Krakowskiej. Szumnie odprawiane popisy i uroczystości kościelne i szkolne, dramata grane przez uczniów przed publicznością, drukowane wierszydła okolicznościowe, wszystko to czczym blichtrem znęcało i mamiło ludzi i zastępowało głębszą naukę, której jezuici nie lubili. System w ich szkołach przyjęty mordował uczniów długą i powierzchowną nauką lichej łaciny, nienaturalnego stylu i złego smaku w wymowie i poezji, nużył ćwiczeniami duchownymi i subtelnościami teologii, chroniąc ich przede wszystkim od wszelkiej wiedzy szerszej, wszechstronniejszej, która zdaniem nauczycieli mogła tylko zaprowadzić na bezdroża. Dalecy od chęci wyrabiania uczniów swoich na ludzi z samodzielną myślą, z duchem nad stan i wiek podniesionym, jezuici poddanych ich opiece paniczów kształcili na butnych a uległych wpływowi swemu panów, szlacheckich synków, na pobożną ale zapalczywie przy swobodach swoich obstającą szlachtę, słowem: wychowanie ich nie starało się o wytrzebienie błędów społecznych, rozwój nowych zasobów narodowych, wychowanie to utrzymywało status quo, który koniecznie upadek za sobą pociągnąć musiał,  Ze szkół jezuickich wychodzili ludzie bez szerszych pojęć obywatelskich, ludzie bez wyrobionego obywatelskiego sumienia, którzy dopełniając codziennie aktów pobożności, zachowując się w granicach pobożności osobistej, nie umieli wznieść się na to wysokie stanowisko, do którego Rzeczpospolita ludzi szlacheckiego stanu powoływała, a wiodąc życie bez jutra, zbyt szybko ujrzeli ojczyznę nad brzegiem przepaści. Co więcej, jezuici wyrobili w społeczeństwie religijność pozorną, dewocję faryzeuszów, lekkomyślne zaufanie w przebaczenie win publicznych i prywatnych za pomocą hipokryzyjnego nabożeństwa.
Dążąc do zmonopolizowania wychowania publicznego, jezuici wywróciwszy kredyt szkół dysydenckich wzięli się do  Akademii Krakowskiej, znacznie już zpowodu braku funduszów podupadłej. Kolegium śś. Piotra i Pawła, otworzywszy szkoły, miało podkopać Akademie. Skarżyli się akademicy u pa­pieża, u króla, u sejmu. Wiedziono zażarty spór ustnie i pisemnie. Jezuici nie wahali się popełnić sfałszowania w ustawach synodalnych piotrkowskich roku 1589 na rzecz swojej sprawy. Kapituła z biskupem Goślickim stanęła po stronie praw Akademii; Rzym w r. 1627 jezuitom dalej szkoły prowadzić pozwolił. Akademia biedna, opuszczona upadała coraz więcej, a z nią światło prawdziwej nauki.
Ogarniając w ten sposób wyłączny ster wychowania nie omieszkali jezuici innych środków rozszerzenia swojej potęgi. Opanowawszy dwór królewski rozsiedli się oni w roli spowiedników i kapelanów po dworach możnych panów, kazali w kościołach, a odbywając misje wykorzenili herezję i zyskiwali dla zakonu swego powszechne zaufanie. Dysputami i księgami polemicznymi dojadali upadającemu różnowierstwu, które im nauką podupadłą podołać nie mogło. Kadząc znakomi­tościom krajowym wystawnym przyjęciem i pochwalnymi panegirykami, umieli oni zręcznie pozyskiwać je dla siebie i z każdym rokiem powiększało się grono ich dobrodziejów. Wkorzenili się w przeciągu dwóch wieków tak głęboko, że się szlachcie niezbędnymi wydali, a skasowanie ich w końcu wieku XVIII wszystkim ludziom starej daty zdało się niepowetowanym nieszczęściem.
Jak każda potęga, tak i jezuici mieli bardzo wielu nieprzyjaciół. Z obowiązku polemizowali z nimi dysydenci, nie dali im wszakże spokoju i katolicy, ba, nawet duchowni. Rokosz Zebrzydowskiego... domagał się usunięcia ich z kraju, co się żadnemu nie zdarzyło zakonowi. Trafnie pisał przeciwko nim jako obskurantom Klonowicz, wyrzucając im zgubną metodę uczenia. Inni dowodzili, że zakon jezuitów jest ślepym narzędziem polityki dworu hiszpańskiego, dążącego do uniwersalnej monarchii. Z możnowładców nienawidzili ich szczególniej książęta Zbarascy. Z Akademii Krakowskiej pisał przeciwko jezuitom matematyk Broscjusz. Ale zakon umiał obstawać za sobą, odpisywał nie szczędząc obelg i żółci, a często i ostrzejszych chwytał się środków, kar cielesnych, wymierzanych przez uczniów kolegiów jego, jak to drukarza pism Broscjuszowych spotkało.
... Z wszystkimi prawymi miłośnikami ojczyzny dawnych i nowych czasów zgodzić się musimy na to, że zakon pracował dla celów własnych, dla polityki zewnętrznej, że był państwemw państwie, że członkowie jego nie mogli być, chyba wyjątkowo, prawymi obywatelami. Zakon jezuicki władztwo papie­skie nad światem, podupadłe zupełnie, chciał ześrodkować w sobie, a nie mogąc działać otwarcie, działał intrygą i fałszem,wślizgał się, aby mącić i zaciemniać. Gościnnie przyjęty w Polsce, czarną odpłacił jej niewdzięcznością: nienawidził jej szlacheckiej wolnomyślności i chętnie służył intrygom obcym,
ba! gotów był nawet poświęcić dobro Rzeczpospolitej dla błahej nadziei nawrócenia Rosji. Dlatego nie prowadząc naszego zdania w tej mierze do ostateczności autora  Dawnej Polski (Adriana Krzyżanowskiego), musimy przecie w jezuitach uznać jedną z przyczyn moralnego upadku, którego skutkiem by łupadek polityczny.
 
Józef Szujski, Reformacja w Polsce”
 
Szujski Józef, ur. 16 VI 1835, Tarnów, zm. 7 II 1883, Kraków, historyk, polityk i publicysta, pisarz.  (Encyklopedia PWN)

KOMENTARZE

 • @Autor
  5*
 • @Autor
  Warto się w tę przytoczoną wypowiedź dokładnie wczytać, gdyż jej sens sprowadza się do jednego zarzutu, zawartego w stwierdzeniu:

  "wychowanie ich nie starało się o wytrzebienie błędów społecznych, rozwój nowych zasobów narodowych, wychowanie to utrzymywało status quo"

  Czyli autor ma pretensję do jezuitów o to, że nie chcieli Polaków zmieniać. Ma pretensję o to że jezuici po prostu dostosowali się do istniejących pragnień i potrzeb.
  Moim zdaniem może to świadczyć o tym, że bardzo trudno jest przyznać się do błędów własnego postępowania, łatwo zaś szukać winnych pośród obcych.
 • Jezuici to temat w Polsce mało popularny
  a to z tej przyczyny że utrwalono przesąd iż "źle mówić o jezuitach to atakować Kościół" .To jako się rzekło -przesąd.
  Jezuici to zakon w dobie reformacji powołany do życia w celu ochrony KRK.Mówiąc językiem współczesnym to były takie służby specjalne które początkowo miały coś chronić ale stało się to co nierzadkie w historii;służby przejęły instytucje,spacyfikowały ją a następnie wespół ze "stronnictwem weneckim" ( http://smayli.ru/data/smiles/nacional-72.gif ) poprowadziły już swoją własną politykę w swoich własnych interesach.
  Polacy mają szczególne powody aby badać "sprawę jezuitów" ale tego nie robią.Ba,nawet nie mają świadomości że powinni.
  A przecież słynną "politykę jagiellońską" wymyślili i wykreowali jezuici.Zwłaszcza jeden:ANTONIO POSSEVINO.
  Wywodzący się ze społecznych nizin już rok po wstąpieniu do zakonu zrobił oszołamiającą karierę.Postać mroczna i tajemnicza.I to nie tylko dlatego że tak właśnie przedstawił go na słynnym obrazie mistrz Jan Matejko.

  http://www.wilnoteka.lt/files/imagecache/article_node_view/images/article/field_picture/Jan_Matejko-Batory_pod_Pskowem_fot_pinakoteka_zascianek_pl.jpg

  Każdy kto potrafi "patrzeć " widzi kto na obrazie jest centralną postacią.To właśnie Antonio Possevino.
  https://en.wikipedia.org/wiki/Antonio_Possevino

  Bo też faktycznie Possevino był centralną postacią.A co gorsza jest nią nadal albowiem ego duch wciąż i wciąż unosi się nad polską polityką wschodnią.
 • @ikulalibal 12:18:39
  Jedna z wersji to czekista.
  http://www.synonymizer.ru/index.php?sword=%E8%E5%E7%F3%E8%F2
 • Cóż. Diagnoza właściwa.
  Uzupełniłbym tym, co pisałem już wcześniej.
  To jezuici lansowali tezę o sarmackim pochodzeniu szlachty. Chodziło o wyalienowanie tej warstwy z reszty społeczeństwa, a uzasadnienie szlachectwa "z urodzenia".
  Włośnie to było najbardziej istotną przyczyną upadku RP.
 • @Mufinek Sposypkom 11:04:44
  Dziękuję.
  Pozdrawiam
 • @programista 11:53:53 witam
  Społeczeństwo sfanatyzowanych dewotów bezkrytycznie dawało sobą manipulować dając sobie zaszczepić, pod pozorem walki owiarę, samobójczą w skutkach, lecz pożądaną przez Watykan rusofobię.
  Skojarzenia z dniem dzisiejszym może się nasuwać.
  Pozdrawiam
 • @ikulalibal 12:18:39 witam
  Jeden obraz wart tysiąca słów, nawet obraz Matejki. Dzięki za uzupełnienie notki, słyszałem o Possevino, lecz nie wiedziałem, że w kampanii moskiewskiej Batorego wypełniał rolę politruka w sposób tak nachalny
  Pozdrawiam
 • @ROUX
  Czy zastanawiałeś się kiedyś, ze monoteizm Abrahamowy jest ściśle powiązany ze Światową lichwa? Mamy to co mamy, a to też poniekąd Twoja wina.. jesteś zecznikiem tego klamliwego systemu :((
 • @wk..ny 21:00:08 witam
  "monoteizm Abrahamowy" został przez Boga odrzucony;

  "(43) Dlatego powiadam wam: Królestwo Boże będzie wam zabrane, a dane narodowi, który wyda jego owoce" (Mt 21:43 BT)

  " (9) nie według przymierza, w które wszedłem z ich praojcami w dniu, gdy ująłem ich za Rękę, żeby ich wyprowadzić z ziemi egipskiej, nie trwali bowiem w moim Przymierzu, tak iż przestałem się o nich troszczyć' mówi Jehowa". (Heb 8:9 NW)

  Pozdrawiam
 • @roux
  Litości . http://www.bibula.com/?p=83737
 • @Krzysztof J. Wojtas 17:35:50 witam, wdzięczny byłbym za link
  Wydaje się, że jezuici są wzorem nie tylko dla policji politycznej państw totalitarnych ale również dla neomarksistów.
  Pozdrawiam
 • @Repsol 21:49:28
  UFF!
  Jak sie nie zna Biblii, jak sie nie wierzy Panu Jezusowi, to wierzy sie w takie basnie, ze Kosciol Katolicki (ktory popelnial inkwizycje, palenie na stosach, zakaz tlumaczenia Boblii) i popelnia zbrodnie (pochwala wojny, zabijania, ukrywanie pedofili...) jest religia zalozona przez Pana Jezusa.

  Rapsol, Kosciol Katolicki jest organizacja zbrodnicza, jest organizacja szatana i ja mowie to z pelna odpowiedzialnoscia bo ja wierze, ze kazdy z nas, rowiez ja bedziemy odpowiadali na Sadzie Ostatecznym!

  Ja nie oskarzam Kosciola Katolickiego bezpodstawnie, ani lekkomyslnie.

  Ja wiem, ze z kazdego slowa bede rozliczona, bo z kazdego slowa wszyscy ludzie beda rozliczeni, ty tz apsol, wiec uwazaj co glosisz, co robisz.

  Biada Kosciolowi Katolickiemu w dzien Sadu! I biada tym wszystkim, ktorzy bronia tego zbrodniczego, szatanskiego, pedofilskiego molocha!

OSTATNIE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728   

ULUBIENI AUTORZY