Gorące tematy: Ryszard Opara: „AMEN” Smoleńsk Zostań BLOGEREM! RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
285 postów 5621 komentarzy

come nembo

roux - come nembo che fugge col vento

Czy RODO wyrzuci religię ze szkoły?

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

Ministerstwo Cyfryzacji przygotowuje wytyczne…

RODO przynosi wielkie zmiany:
 
Zazwyczaj wyglądało to tak: przy pomniku Syrenki turystka z telefonem przy uchu macha do kamery. Ktoś obok już też wydzwania i ustawia się w kadrze. Teraz koniec z pozdrowieniami na żywo słanymi do internautów kilkaset kilometrów od Ustki. Atrakcja padła ofiarą RODO.
- Informujemy, że w związku z wejściem w życie 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO), Urząd Miasta Ustka zaprzestał streamingu on-line z następujących kamer internetowych: przy pomniku Syrenki Usteckiej na falochronie wschodnim, na Promenadzie Nadmorskiej, przy ławeczce Ireny Kwiatkowskiej na Promenadzie Nadmorskiej - informuje ustka.pl, a na jej stronie już ani śladu obrazów na żywo z atrakcyjnych zakątków. Dlatego, że podstawą takiego działania jest artykuł RODO, który zalicza wizerunek do tzw. danych biometrycznych, a RODO zabrania przetwarzania danych osobowych ujawniających dane biometryczne bez zgody na przetwarzanie tych danych. Zapewne więc w interpretacji przepisów chodzi o kamery, przekazujące obraz, na którym można było rozpoznać twarz.
//www.dziennikbaltycki.pl/turystyka/a/rodo-zlikwidowalo-jedna-z-fajniejszych-usteckich-atrakcji-kamery-wylaczone,13224768/
 
W szpitalach chorzy nie noszą opasek identyfikacyjnych, przy ich łóżkach nie ma kart zdrowia, na drzwiach gabinetów lekarskich nie ma informacji o specjalizacji lekarza.
- Nie chodzi tu o ochronę danych lekarza lecz pacjenta, który czeka i widać czy np. przyjmie go seksuolog, ginekolog czy onkolog, co częściowo może przekazywać dane o tym, jaki jest jego stan zdrowia.
- Informacja, że pacjent czeka pod drzwiami określonego specjalisty, jest informacją wrażliwą.
//www.rynekzdrowia.pl/Prawo/Ekspertka-RODO-vs-obchody-lekarskie-karta-goraczkowa-opaski,185326,2,1.html
 
Rodzaje danych osobowych podlegających szczególnym zasadom przetwarzania
 
Istnieją kategorie danych osobowych, których przetwarzanie zostało w GDPR uregulowane w sposób szczególny (art. 9 i art. 10 GDPR). Obostrzenia związane z ich przetwarzaniem chronią te szczególnie istotne dla sfery prywatności dane. Są to:
1) dane ujawniające pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych,
2) dane genetyczne,
3) dane biometryczne,
4) dane dotyczące zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej,
5) dane dotyczące wyroków skazujących oraz naruszeń prawa lub powiązanych środków bezpieczeństwa.
https://gdpr.pl/dane-wrazliwe
 
Uprzejmie przypominamy, że od roku szkolnego 2016/2017, uczeń uczęszczający zarówno na  zajęcia z religii, jak i na zajęcia z etyki ma wliczane do średniej ocen roczne i końcowe oceny klasyfikacyjne uzyskane z każdego z tych zajęć.
Ponadto informujemy, że z dniem 1 września 2016 r. określono nowe zasady dotyczące umieszczania ocen z religii i z etyki na świadectwach szkolnych. Na świadectwie szkolnym promocyjnym i na świadectwie ukończenia szkół, w miejscu przeznaczonym na wpisanie ocen klasyfikacyjnych z religii/etyki, wpisuje się:
poziomą kreskę, jeżeli uczeń nie uczęszczał na żadne z tych zajęć (bez żadnych dodatkowych adnotacji),
ocenę z religii albo z etyki, jeżeli uczeń uczęszczał na jedne z tych zajęć, bez wskazywania, z jakich zajęć jest to ocena,
ocenę z religii i ocenę z etyki, jeżeli uczeń uczęszczał zarówno na zajęcia z religii, jak i na zajęcia z etyki.
Religia (określonego wyznania) i etyka są zajęciami, w których uczeń uczestniczy na zasadzie dobrowolnego wyboru. Podstawą udziału ucznia w zajęciach z religii, z etyki lub w zajęciach z obu przedmiotów jest życzenie wyrażone w formie pisemnego oświadczenia złożonego przez rodziców (opiekunów prawnych) lub pełnoletniego ucznia.
Szkoła nie może domagać się od rodziców lub pełnoletniego ucznia oświadczenia o nieuczęszczaniu na lekcje religii lub etyki.
Dyrektor szkoły, umieszczając zajęcia z religii i z etyki w planie zajęć szkolnych powinien uwzględnić różne uwarunkowania istotne dla planowania pracy szkoły (środowiskowe, lokalowe, kadrowe, komunikacyjne). Powinien on wybrać rozwiązanie, które wszystkim uczniom – zarówno biorącym udział w zajęciach z religii i/lub z etyki jak i nieuczestniczącym w zajęciach z tych przedmiotów – zapewni właściwą opiekę i bezpieczeństwo.
https://men.gov.pl/ministerstwo/informacje/informacja-dotyczaca-organizowania-zajec-z-religii-i-etyki-w-publicznych-przedszkolach-i-szkolach-w-roku-szkolnym-20162017.html
 
Wspomniana  właściwa opieka i bezpieczeństwo, dla ucznia nie uczestniczącego w dobrowolnej lekcji religii oznacza zesłanie do szkolnej biblioteki przez dwie godziny co tydzień. Ale to jeszcze nie wszystko, w czasie rekolekcji wielkopostnych taki uczeń musi bezczynnie odsiedzieć w szkole całe trzy dni.
 
Zgodnie z przepisami uczniowie uczęszczający na naukę religii organizowaną w szkołach publicznych uzyskują prawo do zwolnienia z zajęć szkolnych, aby uczestniczyć w trzydniowych rekolekcjach wielkopostnych, jeżeli rekolekcje te stanowią praktykę danego kościoła lub innego związku wyznaniowego (§ 10
rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach (Dz. U. Nr 36, poz. 155, z późn. zm.).
Uczniom, którzy nie uczestniczą w rekolekcjach, szkoła musi zapewnić w tym czasie opiekę lub inne zajęcia wychowawcze.
Zgodnie z intencją przywołanych przepisów, zwolnienie uczniów z zajęć szkolnych nie oznacza uzyskania przez nich dodatkowych dni wolnych od nauki. Ma jednak na celu umożliwienie im uczestniczenia w rekolekcjach wielkopostnych. Warto zaznaczyć, że w tych dniach szkoła nie jest zwolniona z wypełniania funkcji wychowawczej i opiekuńczej. Tym samym jest odpowiedzialna za bezpieczeństwo wszystkich uczniów.

    

KOMENTARZE

 • @
  //(51) Dane osobowe, które z racji swego charakteru są szczególnie wrażliwe w świetle podstawowych praw i wolności, wymagają szczególnej ochrony, gdyż kontekst ich przetwarzania może powodować poważne ryzyko dla podstawowych praw i wolności. Do takich danych osobowych powinny zaliczać się dane osobowe ujawniające pochodzenie rasowe lub etniczne, przy czym użycie w niniejszym rozporządzeniu terminu „pochodzenie rasowe” nie oznacza, że Unia akceptuje teorie sugerujące istnienie osobnych ras ludzkich.//
 • @
  Tym razem jednak temat, który chcemy poruszyć, jest z pozoru bardziej zabawny, choć po dokładnym przyjrzeniu się materii może się okazać, że takie sianie fermentu w umysłach młodych ludzi jest bardziej groźne od kolejnych datków, przekazywanych na Ojca Rydzyka. Mowa o nowym podręczniku do katechezy, który służyć będzie nauczaniu religii w polskich szkołach.

  Znajdziemy w nim wiele “cennych rad”. Zdecydowanie najciekawszą z nich okazuje się jedno z zaleceń rubryczki “Wprowadź w życie”, które sugeruje uczniom następujący tok postępowania: “postaraj się zaoszczędzić pieniądze, nie kupując sobie ulubionych słodyczy. Złóż je w ofierze na tacę w czasie najbliższej mszy świętej“.
  https://crowdmedia.pl/nowy-podrecznik-do-katechezy-robi-furore-w-sieci-nie-uwierzycie-co-kosciol-radzi-waszym-dzieciom/
 • "Czy RODO wyrzuci religię ze szkoły?"
  Nie!
  Prędzej dzieci będą uczyć na religii, że np. homoseksualizm to coś normalnego - godnego do naśladowania.
 • @demonkracja 13:32:49
  Obawiam się, że masz rację
 • good job
  Gratuluje. Jak zwykle ciekawy i dajacy do myslenia post5
  Pozdrowienia z Bieszczad
 • Pewien sens w tym jest
  Ci co chcą promować światopogląd religijny powinni wziąć pod uwagę, że dyskryminacja może dotknąć także dziecii religijne.

  Sekularyzacja idzie szybko naprzód, czasem w sposób skryty, bo jest wielu takich co udają wierzących z oportunizmu. Wiatr może nagle zmienić kierunek jak w ultra-katolickiej Irlandii, gdy ilość przejdzie w jakość.

  Systemy też się zmieniaja a dane trwają dziesięciolecia.
 • Zesłanie do biblioteki
  "zesłanie do szkolnej biblioteki przez dwie godziny co tydzień"

  To teraz jest to karą jak zesłanie na Syberię?
 • @Zorion 17:10:47 witaj
  Thx. Ja niestety nie byłem jeszcze w Bieszczadach. Liczę na ciekawe zdjęcia. Póki co, w notce zdjęcie z Chalkidiki.
  Pzdr
 • @Pedant 17:27:55
  Nie wiem, czy to jest kara, lecz z pewnością jest to naruszenie RODO.
  Tylko patrzeć, jak ktoś zarząda od wójta lub burmistrza. 20 milionów złotych.
  Pozdrawiam
 • @roux 17:42:06
  Konia z rzędem dla wierzących w takie rozstrzygnięcia „pozamiatanych” sądów:))
  Oby skarżących w dyby nie zakuli..

  Oczywiście 5*
  Pzdr.
 • @reflexión 21:55:49 witaj
  /Oby skarżących w dyby nie zakuli.. /
  właśnie:

  "W pewnym sądzie okręgowym w Pradze razu pewnego zwariował jakiś sędzia. Przez długi czas nie można było zauważyć w nim nic osobliwego, aż raptem, podczas jakiejś rozprawy o obrazę czci, wariacja wybuchła. Niejaki wikary Hortik podczas nauki religii dał po pysku uczniowi, a ojciec tego ucznia, niejaki Znamenaczek, spotkawszy tego wikarego, rzekł do niego na ulicy: "Ty koniu, ty czarna bestio, ty świątobliwy kretynie, ty czarna świnio, ty plebański koźle, ty plugawicielu nauki Chrystusowej,
  ty obłudniku i szarlatanie w sutannie!" Ten zwariowany sędzia był bardzo pobożny i miał trzy siostry, a wszystkie były księżymi gospodyniami, on zaś był ojcem chrzestnym dzieci tych sióstr. Więc go ta sprawa tak wzburzyła, ̇ze raptem stracił rozum i ryknął na oskarżonego: "W imieniu najjaśniejszego pana, cesarza i króla,
  skazuję pana na śmierć przez powieszenie! Przeciw temu wyrokowi nie ma apelacji!" Potem zwrócił si ̨e do woźnego i rzekł: "Panie Horaczek, weźmiesz pan tego draba i powiesisz go pan tam, gdzie się trzepie dywany. Potem dostaniesz pan na piwo!" (J. Haszek, Szwejk)

  Pozdrawiam
 • Zawsze byłem przeciwnikiem religii w szkole, choć sam na religię chodziłem do III roku studiów
  Religia, to nie przedmiot, którego nauczyć się musisz, religię trzeba chcieć poznać a rolą katechetów jest rozbudzić tę chęć, a nie wymusić naukę. O ile ja trafiłem na takiego księdza, co to potrafił, moje dzieci niestety nie. Ale u mnie to one decydowały kiedy będą chciały nauki w tym temacie skończyć. Miały przecież dodatkowo mnie i rozmowy w domu, choć z pewnością nie była to religia którą katecheci chcieliby zaakceptować. Tyle, co oni mieli młodzieży do przekazania? Popatrz tato, znowu to samo, co rok temu. (wypowiedź autentyczna). Najmłodsze dziecko siostry szło w tym roku do komunii, siostra stwierdziła, że po tym co zorganizował im ksiądz w ramach edukcji, następnym razem pojawi się w kościele w dniu jej pogrzebu. Niestety, ciężko jest trafić na księdza z powołania, który pojmuje, że on służy a nie jest panem i władcą.

  A RODO nie zlikwiduje religii w szkole. Zbyt dobre to źródło finansowania księży, by jakoś tego, jak dziś konstytucji nie obeszli.
 • @Zawisza Niebieski 05:27:56 witam
  Też uważam, że RODO nic nie zmieni

  Pozdrawiam
 • @Zawisza Niebieski 05:27:56
  Drogi Zawiszo!

  W Bożym Słowie nie występuje taki wyraz jak ksiądz.
  Podobnie nie występuje taki wyraz, jak bzibzi.
  Pisząc, że zdarzają się księża z powołania, to równie dobrze możesz napisać, że są bzibzi z powołania. Od powoływania jest Bóg i jeżeli Bóg czegoś nie ustanowił, to też do tego nie powołuje. A biorąc pod uwagę, że religijna korporacja z centralą w Watykanie jest siedliskiem herezji niebiblijnej, to trudno, aby Bóg powołał jakiegokolwiek księdza wiedząc, że jego działalność będzie polegała na praktykowaniu i propagowaniu herezji, bezbożności, odstępstwa od woli Boga; fałszywe chrzty niemowlaków, fałszywa tzw. komunia, tyle że nie święta, fałszywe bierzmowanie przez fałszywych biskupów, fałszywy podział na kler i laikat, fałszywi biskupi, niebiblijny papież, wywoływanie duchów, wzywanie duchów traktowane jako pobożność, a jest to obrzydliwość dla Boga, grzech symonii (usługi religijne za pieniądze), bałwochwalcze kulty dekoracji religijnych, przedmiotów kultowych, miejsc rzekomo sanktuaryjnych, przekręcone X Przykazań, niebiblijne sakramenty....

  I wierzysz w to, że Bóg powołał któregokolwiek sukienkowego do szerzenia herezji?
 • @von Finov 16:38:08
  "W Bożym Słowie nie występuje taki wyraz jak ksiądz."

  Występują słowa "presbiteros" i "episkopos". Jak były rozumiane w najwcześniejszym Kościele, można się dowiedzieć z pism Świętego Ignacego Antiocheńskiego (30-107AD).

  "Kto jest wewnątrz sanktuarium, ten jest czysty, kto zaś jest zewnątrz sanktuarium, ten czysty nie jest. Znaczy to, że kto czyni coś bez biskupa, kapłanów i diakonów, ten nie ma czystego sumienia." List do Kościoła w Tralles (dzisiaj Aydin) VII, 2, napisany w więzieniu przed męczeńską śmiercią.
 • @von Finov 16:38:08 właśnie, oni sami to przyznają:
  Świątynie ku czci poszczególnych świętych ozdabiane w związku ze świętami gałęziami drzew, kadzidło, lampy, świece, ślubowane ofiary dziękczynne za powrót do zdrowia, woda święcona, prawo azylu, dni święte i cale okresy liturgiczne, używanie kalendarza, procesje i błogosławieństwo pól, szaty liturgiczne, tonsura, pierścień małżeński, zwracanie się ku wschodowi, obrazy w okresie późniejszym, być może śpiew kościelny i Kyrie eleison - wszystko to jest pochodzenia pogańskiego i zostało uświęcone przez przejęcie do Kościoła
  (bł.,kard. J.H. Newman "O rozwoju doktryny chrześcijańskiej" str 389)
 • @Pedant 17:17:54
  Drogi biedny Pedant!

  To że Biblia mówi o prezbiterach i episkopos nie znaczy, że jest uzasadnienie dla sukienkowych księży.
  Widzę że z lubością tkwisz pod przekleństwem, gdyż "przeklęty, kto na człowieku polega". A teksty na które się powołujesz to ludzkie pomysły i interpretacje nie mające wartości natchnionych przez Ducha Świętego Pism.
  A o tym jak przełożeni w pierwszym Kościele byli postrzegani to mówi Nowy Testament. Wszyscy wierzący byli kapłanami Boga. I pederastia arcybiskupa świadczy o tym, że nie zna Boga. Podobnie szeregowi pederaści w sukienkach także świadczą o tym, że Boga nie znają, a wręcz że znikczemnili Boga w swoich myślach. Kłania się początek listu Do Rzymian. Tak więc nie jestem głupkiem który by wierzył w bzdurę, że Bóg powołuje nie znających Boga, lekceważących Boga i Jego Słowo na swych funkcjonariuszy. Zboczeńcy Watykanowi nie bardzo przeszkadzają - o ile potrafią się ukrywać, ale dla Boga są to poganie idący do piekła. Bóg powołuje piekielników?

  =="Kto jest wewnątrz sanktuarium, ten jest czysty,== Znaczy że jak pederasta albo pijak, albo cudzołożnik, albo wszetecznik wejdzie na tzw. Jasną Górę to jest czysty? No to idąc tym tokiem myślenia, to śmierć Chrystusa na krzyżu była nie potrzebna, bo wystarczy wizytacja w Licheniu gdzie licho nie śpi i jesteśmy czyści?
  Nie jestem takim głupkiem, aby w takie bzdury wierzyć.

OSTATNIE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930     

ULUBIENI AUTORZY