Gorące tematy: Ryszard Opara: „AMEN” Smoleńsk Dyżury administratorów Zostań BLOGEREM! RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
300 postów 5875 komentarzy

come nembo

roux - come nembo che fugge col vento

Konfederacja barska - fanatyzm prowadzi do upadku Polski

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

Rosja nie chciała rozbioru Polski, nie miała w tym żadnego interesu.

                   W XVIII wieku Rzeczpospolita Obojga Narodów, niedawne mocarstwo, była państwem słabym, według dzisiejszych pojęć „teoretycznym”. W rzeczywistości była rosyjskim protektoratem, na jej terytorium na stałe przebywały rosyjskie wojska, a rosyjski ambasador miał głos decydujący we wszystkich istotnych sprawach. Poziom umysłowy społeczeństwa Paweł Jasienica określa jako „zakorzeniałe w narodzie skutki podboju mózgów i serc przez kontrreformację, tępa i ślepa dewocja”

W roku 1764, caryca Rosji Katarzyna Wielka osadziła na polskim tronie Stanisława Antoniego Poniatowskiego herbu Ciołek, swojego dawnego, delikatnie mówiąc, znajomego. Wybór ten spowodował gwałtowny sprzeciw magnaterii, która przez całe panowanie Poniatowskiego uważała go za gorszego od siebie chudopachołka i nie przestawała dążyć do pozbawienia go tronu. Wielkim wrogiem króla był nuncjusz Angelo Durini, który oskarżał Rzeczpospolitą o odstępstwo od wiary katolickiej.
Sporym zaskoczeniem była próba reformy państwa przeprowadzona przez króla, wzmocnienie władzy królewskiej, ograniczenie znaczenia oligarchii magnackiej, zniesienie  liberum veto, ujednolicenie systemu miar i wag, wprowadzenie cła państwowego. Zmiany, rzecz jasna, nie spodobały się magnaterii ani krajom sąsiednim. Nie mogąc sprzeciwić się wprost, ambasador rosyjski Nikita Repnin wykorzystał  szlachecki fanatyzm religijny.
Na sejm w roku 1766 Rosja i Prusy, wsparte przez przedstawicieli Anglii, Danii i Szwecji, zgłosiły żądanie praw politycznych dla dysydentów, godząc się jednak, że katolicyzm zachowa charakter wyznania panującego. Senatorami i hetmanami mogliby być nadal tylko łacinnicy. Domagano się mniej, niż sama Rzeczpospolita dawała innowiercom jeszcze w początkach XVII wieku!
Petersburg i Berlin zażądały ponadto gwarancji ustroju, a więc zatwierdzenia liberum i zagroziły wojną. Te postulaty spotkały się oczywiście z poklaskiem opozycji. Zachować całą złotą wolność i jednocześnie przyjaźń protektorów, upokorzyć, może i zdetronizować zuchwałego króla! — cóż jeszcze milszego dla całej starzyzny saskiej i jej duchowych przywódców, biskupów Kajetana Sołtyka i Adama Stanisława Krasińskiego. Księdza referendarza koronnego, Gabriela Junoszę Podoskiego, kanalię stuprocentową, Repnin po prostu kupił i w 1767 roku uczynił prymasem Polski.
W marcu 1767 roku za pieniądze carskie (Repnin skrupulatnie notował swe wydatki, wiadomo wiec ile, kiedy i komu dał) powstały dwie konfederacje dysydenckie - polska w Toruniu, litewska w Słucku. Były to związki słabe, główna ich rola polegała na rozpalaniu do białości fanatyzmu łacinników. Kiedy Repnin zabrał się z kolei do wiązania konfederacji jednoczącej całą opozycję antykrólewską ciemni zelanci myśleli, że wzywa się ich do szabel przeciwko heretykom z Torunia i Słucka, no i przeciwko ,,soliterowi”. Powróciło z Drezna bożyszcze Sarmatów, obłożony poprzednio banicją Karol Radziwiłł Panie Kochanku. Zapał niezmierny ogarnął i szczyty, i tłumy. Upragniona detronizacja zdawała się być tuż, tuż... W środowisku magnackim powstał projekt wzniesienia w Warszawie pomnika ku czci Katarzyny II, kolumny równie wysokiej i pięknej, jak ta, co zdobi Rzym, upamiętniając zasługi dobrotliwego cezara Marka Aureliusza.
Marzyli cudnie, srodze ich zbudzono. 23 czerwca 1767 roku pod laską Karola Panie Kochanku, zawiązana została w Radomiu konfederacja generalna wszystkich wrogów „Ciołka”. Repnin natychmiast wyłożył karty na stół: król zostanie na tronie, związki dysydentów toruński i słucki mają być uznane za legalne, różnowiercom wymierzona będzie, „dostateczna sprawiedliwość". Konfederację kazano przenieść z Radomia do Warszawy właściwą stolicą państwa został gmach ambasady rosyjskiej, W Ogrodzie Saskim zabielały namioty tysiąca ośmiuset piechurów carskich, przed gmachami publicznymi obok słabych posterunków krajowych stawały znacznie silniejsze warty sojusznicze.
Postanowienia Konfederacji wymagały zatwierdzenia przez Sejm, i tak się stało, lecz przywódcy opozycji, niezadowoleni z braku detronizacji króla, postawili na wojnę domową w oparciu o pomoc muzułmańskiej Turcji. Mobilizację przeprowadzono pod hasłem „zagrożenia dla wiary katolickiej”.
29 lutego 1768 roku, w Barze na Podolu ogłoszono  „Konfederację prawowiernych chrześcijan katolickich rzymskich”. Akt konfederacji nie zawierał żadnego programu politycznego oprócz stwierdzenia, że „wiary świętej katolickiej rzymskiej własnym życiem i krwią każdy obligowany bronić”, ponadto „żaden luter, kalwin syzmatyk nie będzie przypuszczony do tej konfederacji” oraz „sekretów nie objawiać żadnej osobie, ani żonie, ani matce, ani żadnej kobiecie”.
Warto zauważyć, że wielu, troszczących się o wiarę, przywódców konfederacji barskiej, a wcześniej radomskiej po latach znalazło się w konfederacji targowickiej.
Konfederacja barska była na rękę wszystkim wrogom Rzeczpospolitej stanowiąc dowód na to, że kraj ogarnięty anarchią i fanatyzmem nie zasługuje na niepodległy byt - to tłumaczenie oficjalne, to, które dobrze brzmi. W rzeczywistości chodziło o ograniczenie wpływów Rosji. O rozbiorze zaczęto mówić od samego początku 1769 roku, inicjatorami były Paryż, Wiedeń i Berlin. Francja pragnęła rozbić przymierze prusko-rosyjskie.
 
Nie ulega wątpliwości, że wszystkie nieszczęścia Rzeczpospolitej zaczęły się od katastrofalnych rządów Zygmunta III Wazy. Zabrakło mądrego władcy, który właściwie rozumiałby swoje obowiązki wobec państwa, którym rządził. Fanatyzm polskiej szlachty, przez dwieście lat hodowany przez zakon jezuitów, wydał owoce.
 
Król pruski, Fryderyk Wielki o kwestiach wyznaniowych:
 
         „Katolicy, luteranie, reformowani, Żydzi i wiele innych sekt chrześcijańskich mieszka w tym państwie [w Prusach] i żyje w zgodzie: jeśli zbyt gorliwy władca opowie się po stronie jednego z tych wyznań, na początku utworzą się stronnictwa, wybuchną spory, pomału zaczną się prześladowania i wreszcie przedstawiciele religii prześladowanej opuszczą ojczyznę, tysiące istnień ludzkich wzbogaci sąsiadów swą liczbą i swymi umiejętnościami”
 
P. Jasienica, „Rzeczpospolita obojga narodów”

KOMENTARZE

 • Przeważnie się różnimy, ale tu ma Kolega bardzo dużo racji
  osobiście winię wcześniejsze wydarzenie, czyli unię brzeską 1596.
  Generalnie taka była ówczesna dynamika polityki religijnej ówczesnych państw.
  uderzyła mnie skądinąd słuszna opinia Wielkiego Fryca, ale stary ten łajdak nie powinien robić za autorytet moralny, mógłby raczej pisać o tym, jak cel uświęca środki

  pozdr
 • Jak bym czytał o slidaruchach.
  Ta sama filozofia rodem z ambony.
  Rola ambasady USA taka sama jak wtedy rola ambasady carskiej Rosji.

  Solidaruchy wręcz na kolanach błagają wrogów Polski by wprowadzili do Polski swoje wojska. (PIS błaga amerykanów czyli głębokie państwo żydowskie zw USA a PO błaga UE czyli głębokie państwo żydowskie w UE)

  Do likwidacji Polski już blisko już powszechnie wiadomo że Polska solidaruchów to państwo teoretyczne... decyzje zapadają w obcych ambasadach albo w Brukseli czy innym Telawiwie.
 • 5 x *
  Nic ująć nic dodać.
 • Naród Polski jest zakompleksiony i ni`zszy tożsamość Narodową.
  Ludzie zakompleksieni chcą być kim innym niż są.
  To prowadzi do p[ostaw anty narodowych...
  Tacy PO-wiacy chcą być Europejczykami i gardzą Polakami.
  Tacy PISowcy chcą być żydami ..katolickim narodem wybranym i gardzą Polakami...a podziwiają żydów oraz ich "Boskie konotacje"
  Tacy PSLowcy chcą być ziemskimi obszarnikami i gardzą polskimi chłopami.

  Tacy zakompleksieni nienawidzący w istocie własnego Narodu władcy ...dążą do tego co zdarzyło się kiedyś... do włączenia Polski w skład jakiegoś podziwianego imperium. .. (PIS błaga o włączenie do Ameryki a PO do UE czyli obie siły chcą włączyć Polskę jako element globalnej mafii żydowskiej ... przy pogardzie dla Narodu Polskiego nie pytając o zdanie, podstępem na siłę wbrew Narodowi.

  Jeżeli ktoś nie usunie solidaruchów od władzy to los Polski jest przesądzony... kolejne rozbiory nieuniknione...
  PO przyłączy ziemie zachodnie do Niemiec .. a PIS odda cały wschód Polski mafii żydowskiej z USA oraz Izraela.

  Rozbiory są w toku... w trakcie realizacji...
 • Cóż dodać, cóż ująć, tak było
  Konfederacja Barska była rzeczywiście manifestacją fanatyzmu i równocześnie głupoty fanatycznych katolików. Konfederacja targowicka była spiskiem polityków, hierarchów Kościoła w obronie ich dóbr materialnych a przeciw wolności Polaków. Dlatego zawsze nową targowicę widzę jako zespoł PiS, część ePiSkopatu i Tadeusza R.
  Niebagatelną również rolę w upadku Rzeczypospolitej odegrała koncepcja Kościoła Unickiego.
 • @MacGregor 10:23:50
  "skądinąd słuszna opinia Wielkiego Fryca, ale stary ten łajdak nie powinien robić za autorytet moralny"

  Jest napewno autorytetem politycznym.
 • @Pedant 16:16:21
  I muzycznym autorytetem też, na obrazie Adolfa von Menzla stoi w środku

  Pozdrawiam

  https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/64/Adolph_Menzel_-_Fl%C3%B6tenkonzert_Friedrichs_des_Gro%C3%9Fen_in_Sanssouci_-_Google_Art_Project.jpg/1200px-Adolph_Menzel_-_Fl%C3%B6tenkonzert_Friedrichs_des_Gro%C3%9Fen_in_Sanssouci_-_Google_Art_Project.jpg
 • @Oscar 12:10:29 witam
  " W Polsce amerykański ambasador odbywa regularne video-konferencje z udziałem wojewodów, odbierając od nich raporty i wydając polecenie do wykonania na poziomie administracji regionalnej, całkowicie pomijając polski rząd i konstytucyjne organy państwa!"

  https://chart.neon24.pl/post/146201,teheranska-nauka

  pozdrawiam
 • @nikander 12:24:27
  Dziękuję
 • @MacGregor 10:23:50 witam
  /osobiście winię wcześniejsze wydarzenie, czyli unię brzeską 1596/

  100% racja

  pozdrawiam
 • @Zawisza Niebieski 14:57:21
  /koncepcja Kościoła Unickiego/ czyli jak wyhodować wroga wewnętrznego silniejszego od siebie

  Pozdrawiam
 • @roux 20:02:43
  Kościół Unicki, to również dzieło Jezuitów które przyniosło Polsce wiele szkody. Po pierwsze trzeba powiedzieć, że Unia Polsko - Litewska była pierwszą unią między krajami jaka powstała w Europie, (pierwowzór Unii Europejskiej). Błędem, który doprowadził do rozbiorów było to, że stworzyliśmy unię 2 narodów zamiast 3 narodów. Gdyby Polacy wznieśli się na taki poziom, by uznać Kozaków (bo pewnie tak należałoby określić dzisiejszych Ukraińców) za równorzędny podmiot w naszej Unii nie byłoby wyniszczających nas wojen kozackich. Elity ukraińskie (ruskie na ukrainie) chcąc wpisać się w wyżej docenianą kulturę polską przechodziły na katolicyzm, albo właśnie Kościół Unicki. To właśnie oderwało elity ukraińskie od ludu, stąd np. Wiśniowieccy walczą z Kozakami zamiast im przewodzić.
  Watykan od czasów schizmy wschodniej dążył do przejęcia kontroli nad prawosławiem, stąd np. wynika potępienie Powstania Listopadowego przez papieża. Oni wtedy wierzyli, że car odda Rosję pod władanie papieża, stąd polskie powstanie narodowo-wyzwoleńcze bylo Watykanowi nie na rękę.
  Watykan od pierwszych chrześcijan walczył o prymat w chrześcijaństwie. Historycznie nie miał do tego prawa. Prawda, że Rzym za czasów Jezusa był stolicą imperium, ale na pewno nie ma żadnego związku z powstawaniem chrześcijaństwa. Piotr nigdy nie był biskupem Rzymu. Jeśli mamy szukać pierwotnej stolicy chrześcijaństwa to bym wskazał na Antiochię. Myśl nawracania pogan na chrześcijaństwo właśnie tam powstala. Stolicą Judeochrześcijaństwa, czyli chrześcijaństwa jako sekty w judaizmie, której twórcą był Jakub Sprawiedliwy brat Pański, będzie Jerozolima.
  Konstantyn Wielki, dawca kanonu Biblii, chrześcijaństwa jako jedynej religii cesarstwa nie w Rzymie swą stolicę miał.
 • Rzadko się z Tobą zgadzam.
  Lecz tu 5 za poruszenie tego tematu który znam, bo czytałem książki Jasienicy.
 • @kula Lis 67 12:30:25
  Dziękuję
  Pozdrawiam
 • @roux 15:40:05
  Czytając otwarte i dostępne archiwa, dostępne obecnie publikacje to twierdzę, że historię nie tylko Polski trzeba by pisać na nowo. Także tą wojenną i powojenną bo ją pisali zwycięzcy pod siebie. Pozdrawiam serdecznie także.
 • Litości
  Panowie, co odkrywczego jest w powtarzaniu haseł komuszej propagandy?

  Czekam na kolejny felieton: " II Wojna Światowa jako wynik reakcji państw ościennych na mordy Polaków popełniane od tysiąca lat na mniejszościach: żydowskiej, niemieckiej i ukraińskiej".
 • @roux, @Zawisza Niebieski
  Jak się okazuje, chrześcijaństwo w wydaniu rzymsko katolickim, wcale nie spajało I Rzeczpospolitej. KK raczej rozgrywał nas pomiędzy możniejszymi.
  Zapewne powodów rozbiorów można też upatrywać w winnych jeszcze czynnikach... w tym zewnętrznych, globalnych.
  Taki panował „klimat”

  https://www.salon24.pl/u/ryuuk/913004,pierwszy-rozbior-1773-1775

  Pozdrawiam
 • @via vitae 09:50:26 witaj
  Papieże dążyli do przejęcia kontroli nad prawosławiem, Polska była tylko narzędziem.
  Kres tym dążeniom położyła dopiero II WŚ

  Pozdrawiam
 • @Oscar 12:51:08
  Jakich solidaruchow durny butzu?????
  Solidaruchow to wytlukli ...i pognali 35 lat temu.....
  Ta tzw solidarnosc bis zrobili ze swoich kapusiow TW. Bolkow, Ketmaniow i innych psichooyoofff….ku uciesze takich jak ty.....
 • @RomanKa 16:34:57
  Taka prawda 100/100! Ta druga to stworzona przez Kiszczaka&Co.
 • Bardzo madry i prawdziwy artykul...
  Dzieki! Odklamanie hstorii to ogromne zadania dla Polakow!
 • @RomanKa 03:50:39
  Dziekuję
  Pozdrawiam

OSTATNIE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    

ULUBIENI AUTORZY