Gorące tematy: Iran i Irak vs USA Ryszard Opara: „AMEN” Fotowoltaika Dyżury administratorów RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
317 postów 6151 komentarzy

come nembo

roux - come nembo che fugge col vento

Dmowski vs PiS - o KK w czasie rozbiorów i I Wojny Światowej

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

„Cele i widoki hierarchii kościelnej, jako całości, to nie jest droga narodu polskiego- i droga wyzwolenia narodu” R. Dmowski

 Premier Morawiecki, lipiec 2019, Jasna Góra, pielgrzymka Radia Maryja:

 
„W naszych dziejach Kościół odegrał i odgrywa specyficzną rolę, odmienną niż w historii innych narodów. Była ona nie tylko narodotwórcza i cywilizacyjna, ale także ochronna – wtedy, gdy Kościół już w średniowieczu odparł obce próby sprawowania władzy, następnie spośród duchowieństwa wyrośli pierwsi autorzy wzywający do naprawy Rzeczypospolitej. W skrajnie niesprzyjających okolicznościach czasu zaborów, podobnie jak w PRL, Kościół był ostoją polskości, pełnił rolę zastępczą wobec nieistniejącego suwerennego państwa”.
 
W powyższych trzech zdaniach, PMM rozminął się z prawdą historyczną co najmniej czterokrotnie. A ponieważ trudno przypuszczać, żeby polski premier nie znał historii Polski, musi tu chodzić o co innego. Dla potrzeb sprawnego rządzenia państwem wolnym i demokratycznym rzetelna nauka historii nie ma racji bytu, w zamian uprawia się politykę historyczną - stąd, na przykład, kult żołnierzy wyklętych, albo przypisywanie KK nieistniejących zasług.
 
Roman Dmowski (1864-1939)
 
„Proszę Panów, tak sprawa przedstawia się z punktu widzenia interesu narodowego. Próżno mi będą przytaczać poszczególne wypadki bohaterstwa takiego, jak ks. Skorupki; próżno mi będą mówili o działalności duchowieństwa na kresach, bo nikt nie jest tak ograniczony, ażeby nie przyznał, iż ten i ów reprezentant duchowieństwa przylgnął całą duszą do interesów narodu polskiego; to jest jasne. Ale chodzi o to, że cele i widoki hierarchii kościelnej, jako całości, to nie jest droga narodu polskiego  i droga wyzwolenia narodu polskiego była to nie droga rzymska, była to droga krzyżowa, wiodąca nie do
Rzymu, lecz przeciwko Rzymowi. Złamano kajdany polskie nie dlatego, że kościół rzymski to popierał, lecz wbrew jego instrukcjom i widokom. Niestety, dalszych ilustracji zaniechać muszę”
 
                                               ♦♦♦
 
Warto jednak i tu przypomnieć, że cała 150-letnia walka narodu polskiego o niepodległość odbyła się nie z Rzymem, lecz przeciwko Rzymowi, wbrew Rzymowi. W najbardziej decydujących momentach tej rozpaczliwej wielkiej walki mieliśmy na froncie oprócz swych trzech przeciwników zaborców, także czwartego - Rzym, który nie wahał się ciskać przekleństwa pod adresem
najofiarniejszych bojowników wolności polskiej. Dnia 9 czerwca 1832 roku zaraz po powstaniu polskiem, papież Grzegorz XV wystosował do duchowieństwa polskiego encyklikę, w której powoławszy się na wieczyste zasady Kościoła Katolickiego, pisze:  “Słyszeliśmy, że nieszczęściaokropne,
jakie nawiedziły Wasze Królestwo nie mają właściwie innego źródła, nad machinacye kilku krętaczy i oszustów (aliquibus doli mendacique fabricatoribus), którzy pod płaszczykiem religii podnieśli głowę przeciwko uświęconej prawem potędze władzy”.  Więc władza cara rosyjskiego jest  “uświęcona prawem”   zaś Polak- katolik walczący o wolność narodu
- to  “krętacz i oszust”.
 
W roku 1863Pius IX pisze do Aleksandra II, ażeby oddał szkoły polskie w ręce kleru a wówczas mowy nie będzie o powstaniach, gdyż kler wychowa Polaków w niewolniczej uległości dla świętego prawa carskiego. Papież pisze  “Niech nasza władza apostolska odzyska wpływ swój dobroczynny na carskich poddanych katolickich; niech kler odzyska swój wpływ na wychowanie i kierownictwo narodu, a wtedy jego cesarska mość się przekona, że przyczynami zasadniczymi całych zamieszek w Polsce były ucisk religijny, niepokój sumienia, upadek kleru”.  W ten sposób organy władzy papieskiej mają stać się policyą carską.
 
Jeszcze później, gdy wstąpił na tron, papież Leon XIII, tak zwany papież liberalny, pisze on, do biskupów specjalnie polskich encyklikę, która zwraca się do biskupów jednego, potem drugiego, potem trzeciego zaboru i radzi i poleca każdemu z zaborów ,, ażeby w wierności wytrwały dla swego władcy.”
Otóż zwracając się do biskupów polskich zaboru rosyjskiego, Leon XIII powiada: „Nie ustawiajcie zarazem w dążności, żeby ugruntowało się w duchowieństwie i we wszystkich innych, poszanowanie władz wyższych i zastosowanie się do urządzeń publicznych". To mówi  zwracając się do biskupów w Rosji.
Potem, zwracając się do biskupów polskich w Niemczech, powiada w encyklice: „Miło nam widzieć, z jakiem posłuszeństwem i przywiązaniem jednomyślnie łagodnym Jego rządom sprzyjacie i przykazuję Wam, żebyście wielkodusznej Najjaśniejszego Cesarza bezstronności  zaufali“.
I dlatego trzeba zwrócić uwagę, że cała 150-leinia walka narodu polskiego o niepodległość i prawo we wszystkich 3-ch zaborach, cała ta walka odbywała się wbrew intencjom stolicy Apostolskiej, wbrew wyraźnym jej poleceniom i instrukcjom.
 
Odezwa arcybiskupa Bilczewskiego do żołnierzy w czasie I Wojny Światowej
 
„Należy bić się o Austrię, bo żołnierze opuścili domy swe, a jak słychać opuścili je z ofiarną gotowością i w poczuciu, że sprawiedliwą jest wojna, podjęta przez katolickie państwa w obronie kultury i chrześcijańskich zasad. Żołnierze nasi spełnią swój obowiązek i zaświadczą zarazem, że umiemy być wdzięczni ukochanemu i sprawiedliwemu monarsze (austriackiemu) za to, że nam pozwolił być Polakami".
 
                                               ♦♦♦
 
„W dziejach naszej części świata polityka kościelna często błądziła, usiłując
przeciwstawić się prawowitemu państwu i narodowej idei lub sprowadzając je z właściwej drogi dla celów swojej organizacji. Był to błąd,  bo Kościół, mający na celu moralne podniesienie ludzkości, nie zdawał sobie w tych rzeczach sprawy, że osłabiając ideę narodową siłę moralną narodowego państwa, podkopywał najsilniejszą podstawę organizacji moralnej. Błąd ten odsłonił dziś jak najjaskrawszy fakt i jeśli w krajach łacińskich antyreligijny i kosmopolityczny radykalizm największe dziś  czyni zdobycze, to dlatego, że tam duchowieństwo zanadto rzymskie, moralnie, zbyt ciążące na zewnątrz narodu  zbyt obojętne było na sprawy narodowe, na obowiązki obywatelskie.
Wina za toto spada na politykę kościelną i na miejscowe duchowieństwo,
które tyle zrobiło  usiłowań, by Państwo i narodową ideę zupełnie podporządkować widokom Kościoła i tem się przyczyniło się do zdezorganizowania instynktów narodowych"  R. Dmowski
 
K. Czapiński, „Czarna zaraza” Toledo, Ohio, 1922, „Dokąd prowadzi nas kler”, Warszawa, 1921

KOMENTARZE

 • Słaba propaganda.
  A czytałeś "Kościół, naród, państwo"? Wolę władców w Rzymie niż na Brooklynie
 • @Wican 09:56:09
  Sam Dmowski dostał od KRK - Macierzy Nierządnic i obrzydliwości ziemi - tej ziemi, ostro po nosie, i gdyby tylko pożył dłużej to napewno jako bystry umysł wyciągnął by wnioski należyte. W końcu na błogosławieństwo wojsk Hitlera był się załapał i umarł, ale nie widział wszystkich okrucieństw tej błogosławionej przez Watykan wojny.
 • @Oracz 10:06:43
  Akurat się mylisz. Dmowski wraz z wiekiem czyli też rozumem stawał się coraz bardziej katolicki. Dlaczego wrogowie KK są tak słabi merytorycznie?
 • @ Autor - 5*
  DK
  _____________________

  Mało znany wywiad, jakiego Roman Dmowski udzielił rosyjskiej gazecie Riecz w 1907 r., ściślej – dziennikarzowi A. Wergieżskiemu, najpewniej w przerwie w obradach Dumy. Pisownia i składnia oryginalne. (fragment)

  – A wasz klerykalizm? Przecież Polak nosił na sobie silne piętno wpływów kościelnych.

  – Co znaczy wpływów? Jesteśmy przeciwnikami zależności polityki od Kościoła i uważamy, że w programach politycznych niema miejsca na kwestye religijne. Nie do nas, działaczów partyjnych, należy pytać się każdego, jakie są jego przekonania religijne. Ale jeżeli stronnictwo opiera się o głęboko wierzący lud, nie może ono nie zwracać się z szacunkiem do jego wiary, nie patrząc na to, że wśród kierowników mogą się znaleźć ludzie niezupełnie wierzący. W Polsce Kościół długo podlegał prześladowaniom, jako część składowa życia narodowego. Czyż może polityka narodowa nie bronić go, jako instytucyi narodowej? To właśnie jest zawarte w naszym programie. Niech duchowieństwo pracuje razem z nami, ale jako równi nam, jako obywatele. Nie przyznajemy mu roli przodującej. Przeprowadzamy wyraźną granicę między życiem politycznem i kościelnem; duchowieństwu pozostawiamy kierownictwo tylko w tem ostatniem. Stąd znaczna część duchowieństwa, zwłaszcza wyższego, jest przeciwna. W ostatnich czasach zaznacza się to dość wyraźnie.
  https://wps-neon24-pl.neon24.pl/post/136150,2-stycznia-1939r-zmarl-roman-dmowski
 • @
  @
  Świadkowie Jehowy nie powinni być taką postawą oburzeni, bo traktowany poważnie przez wszystkie kościoły i zbory chrześcijańskie, faryzeusz Paweł, samozwańczy apostoł i animator chrześcijaństwa, nauczał że:

  List do Rzymian

  Posłuszeństwo wobec władzy świeckiej1

  13,1 Każdy niech będzie poddany władzom, sprawującym rządy nad innymi. Nie ma bowiem władzy, która by nie pochodziła od Boga, a te, które są, zostały ustanowione przez Boga. 2 Kto więc przeciwstawia się władzy - przeciwstawia się porządkowi Bożemu. Ci zaś, którzy się przeciwstawili, ściągną na siebie wyrok potępienia. 3 Albowiem rządzący nie są postrachem dla uczynku dobrego, ale dla złego. A chcesz nie bać się władzy? Czyń dobrze, a otrzymasz od niej pochwałę. 4 Jest ona bowiem dla ciebie narzędziem Boga, [prowadzącym] ku dobremu. Jeżeli jednak czynisz źle, lękaj się, bo nie na próżno nosi miecz. Jest bowiem narzędziem Boga do wymierzenia sprawiedliwej kary2 temu, który czyni źle.

  Po tym jak władca świecki kazał mu odrąbać faryzejski łeb, każdy powinien się zadumać nad tym co spłodził i co go spotkało. W/g jego własnej nauki, odrąbano mu łeb sprawiedliwie, a nadto, decyzja należała od Boga.
  Tu nawet mógł trochę racji mieć.
 • @Rzeczpospolita 10:10:25
  Gratuluję sojusznikow
  Byle walnąć w KK to sprzymierza Pan się z syjonistycz a sekta Jehowitow. Ale współczesne poganstwo i ateizm to proxydowskie działanie. Z tym, że ateusz popiera Świadków? Patologia i ateistyczne dno. W nauce Świadków Polska nie liczy się w ogóle. Nawet w teorii. I antyPolak Kosiur znalazł antypolskich sojusznikoe
 • @Wican 09:56:09 witam
  /Wolę władców w Rzymie/ - a to jak Pan szanowny uważa

  "Potem ujrzałem innego anioła - zstępującego z nieba i mającego wielką władzę, a ziemia od chwały jego rozbłysła. (2) I głosem potężnym tak zawołał: Upadł, upadł Babilon - stolica. I stała się siedliskiem demonów i kryjówką wszelkiego ducha nieczystego, i kryjówką wszelkiego ptaka nieczystego i budzącego wstręt, (3) bo winem zapalczywości swojego nierządu napoiła wszystkie narody, i królowie ziemi dopuścili się z nią nierządu, a kupcy ziemi doszli do bogactwa przez ogrom jej przepychu. (4) I usłyszałem inny głos z nieba mówiący: Ludu mój, wyjdźcie z niej, byście nie mieli udziału w jej grzechach i żadnej z jej plag nie ponieśli: (5) bo grzechy jej narosły - aż do nieba, i wspomniał Bóg na jej zbrodnie." (Obj 18:1-5 BT)
 • @Wican 10:10:18
  Po wojnie, spokojnie Watykan ewakuował do Argentyny sadystycznych zwyrodnialców z SS.
  Mocny jesteś w gębie, panie ,,merytoryczny".

  Niedawno wyniósł na ołtarze zwyrodnialca, który świecił banderowcom widły i siekiery i gorąco ich zachęcał do zbrodni ludobójstwa.
  Twoje kolano powinno się od tej pory zginąć przed Andrzejem Szeptyckim, zdrajcą i zbrodniarzem, panie ,,merytoryczny."

  Pan masz w głowie akwarium, czy telewizor?
 • @Oracz 10:25:44
  I co jeszcze? A fakty?
 • @roux 10:23:52
  Lepiej niż w Brooklynie, jak Ty. Akurat twi szefowie maja blisko do prawdziwych szefiw:"brooklynskiej rady Żydów"
 • @Wican 10:26:37
  Parafianin - człowiek ciemny, bez wykształcenia i ogłady. Fakty są takie, że spełniasz kryteria.
 • @Wican 10:27:52
  A żarcie się między kościołami i zborami chrześcijańskimi jest w porządku. Gdyż dzieło faryzeusza Pawła, jest na podobieństwo królestwa szatana - skłócone wewnętrznie.

  Wystarczy odrzucić te nauki faryzejskie, by w końcu zaczęło docierać co mówił Mistrz, Nauczyciel, Mesjasz.

  Do parafian to jednak dotrze na samym końcu, o ile w ogóle tak się stanie. W końcu są przez swoją Macierz nazywani głupkami, nie bez przyczyny.
 • @Wican 10:27:52
  "Lepiej niż w Brooklynie, jak Ty. Akurat Twoi szefowie maja blisko do prawdziwych szefów:"brooklynskiej rady Żydów"

  - trafiony zatopiony (jak zwykł mawiać rabin-jehowita Onan ben Jamin z Kanaanu).

  Chyba wszystkie wpisy naszego biednego sekciarza to są de facto wklejki, więc czy nie powinny być umieszczane w dziale "co piszą inni"?

  pozdr
 • @Oracz 10:34:12
  "Parafianin - człowiek ciemny, bez wykształcenia i ogłady"

  - a to z jakiego słownika? czy może z poradnika młodego komsomolca?
 • @Wican 10:27:52
  A ten Kolega Oracz to znowuż z jakiej sekty? czasami neon zaczyna przypominać jakieś zoo
 • Autor 1*
  a nie odwaliłby się od Romana Dmowskiego? Nie ma tam swoich autorytetów, jak ci tutaj:

  https://www.wprost.pl/swiat/10087628/szokujaca-prawda-po-latach-wyszla-na-jaw-swiadkowie-jehowy-ukrywali-molestowanie-dzieci.html
 • Do admina
  czy ta jehowistyczna agitka nie powinn abyć aby w dziale 'Co piszą inni'?
  Wchodze na portal, a tu na samej górze kolejna kupa ...
 • @MacGregor 10:41:51
  A może sam sprawdzisz, zanim się zaczniesz kompromitować?

  Mówisz już o jakimś zoo. To prawdy objawione są?
  Ten poziom to, zdaję się, nie ten portal.
 • @MacGregor 10:46:57 witam,
  Rozumiem , że merytorycznych argumentów brak; -)
  Pzdr
 • @
  Notka ważna tematycznie i warta rozwinięcia - wieloaspektowo, zarówno pro jak i anty KK.
  Jest to bardzo potrzebne.

  Szkoda, że już na wstępie dyskusja została "sprowadzona do parteru". W takim błocku szkoda czasu na nawalanki.
 • @Krzysztof J. Wojtas 11:06:03
  Parafianie czują się w obowiązku wobec swojej Macierzy, w końcu to bardzo poważna instytucja, przez półtora wieku wycięła, wypaliła żywcem miliony istnień ludzkich. To jest moc, pod którą ludzie lubią się podłączyć. Tylko, kurka, inkwizycji brak. Inaczej byśmy płonęli jak pochodnie. Tak więc te wycieczki osobiste parafian, katolików w wersji turbodoładowanej należy ignorować.
 • @Krzysztof J. Wojtas 11:06:03 witam
  Dziękuję za rzeczowy komentarz. "Dyskutantów " chyba krewzalewa
  Pozdrawiam
 • @Wican 10:17:02
  //@Rzeczpospolita 10:10:25
  Gratuluję sojusznikow
  Byle walnąć w KK to sprzymierza Pan się z syjonistycz a sekta Jehowitow. Ale współczesne poganstwo i ateizm to proxydowskie działanie. Z tym, że ateusz popiera Świadków? Patologia i ateistyczne dno. W nauce Świadków Polska nie liczy się w ogóle. Nawet w teorii. I antyPolak Kosiur znalazł antypolskich sojusznikoe//

  Dziwi mnie Pana zacietrzewienie, jeśli tylko ktoś czarno na białym pokaże jakieś grzeszki hierarchów KRK i papieży. Pan nawet nie próbuje kwestionować faktów przytoczonych przez pana roux, tylko napada na pana Kosiura, za to, że wyraził uznanie dla pracy Autora - i na Autora, za to, że wyznaje TEGO SAMEGO ŻYDOWSKIEGO JAHWE, co i Pan, ale W INNY SPOSÓB (z czym się w ogóle nie obnosi, i gdyby nie Pana ataki personalne - nigdy bym nie wpadł na to, że pan roux jest wyznawcą JAKIEJKOLWIEK religii ...).

  Ja, mimo, że potępiam wszystkie polskie nonsensowne powstania i ich ANIMATORÓW (wyjątki - Powstanie Wielkopolskie i Powstania Śląskie - jedynie te miały racjonalne/osiągalne cele POLITYCZNE i nie były wywołane W INTERESIE narodów innych niż polski), to patrzę bardzo krytycznie na to, że na polskich POŻARACH kościół rzymskokatolicki chciał bezczelnie UPIEC WŁASNĄ PIECZEŃ (patrz np. list Piusa IX do Aleksandra II z 1863r w tekście pana roux).

  Jak to jest - to już nie "PRAWDA nas wyzwoli", tylko IGNORANCJA? Czy dyskredytowanie kogoś, kto przytacza FAKTY, tylko dlatego, że wyznaje inny WARIANT JUDAIZMU to MODUS OPERANDI rzymskiego katolika?

  ...
 • @roux 11:03:41
  "Rozumiem , że merytorycznych argumentów brak; -) "

  - jakie meritum? wkleja kolega cytaty wg z góry założonej tezy i niby z czym miałby dyskutować, bo nie wiem, z książką "Czarna zaraza"?

  Cały ten blog to stała nawalanka w KK ( w czarną zarazę) i czasem jakiś cytat z Pisma Św.

  niby z czym miałbym polemizować?
  Dmowski vs PiS? owszem, Dmowski krytykowałby PiS ale nie ze względu na sojusz "tronu z ołtarzem", ale z tego powodu, ze PiS jest kiepską karykaura sanacji z jej wodzostwem itd

  W sumie nie chce mi się i niepotrzebnie tu zajrzałem - nie wiem tylko, czemu takie syfy wstawia sie na SG
 • @Światowid 11:19:24
  "wyznaje inny WARIANT JUDAIZMU to MODUS OPERANDI rzymskiego katolika?" - Kolega tez celowo miesza pojęcia?

  No przeciez judaizm powstał na soborze w Jamne (Javne) w opozycji do chrześcijaństwa.

  Po co Kolega powtarza takie brednie. Równie dobrze islam jest innym wariantem judaizmu.
  Powiem więcej - najbliższy judaizmowi jest braminizm ze względu na właściwy obu religiom rasizm;
  Tak więc poza APACZAMI I SIUKSAMI, wszyscy ludzie na swiecie wyznają judaizm???

  PS
  Co do ciemnych stron KRK, to prosze się nie obawiać, znamy je myśłę lepiej niz wikipedysta Sroux
 • @MacGregor 11:34:11
  //"wyznaje inny WARIANT JUDAIZMU to MODUS OPERANDI rzymskiego katolika?" - Kolega tez celowo miesza pojęcia?//

  Nie, "kolega" celowo dostrzega relacje między pojęciami.

  //No przeciez judaizm powstał na soborze w Jamne (Javne) w opozycji do chrześcijaństwa.//

  Ciekawe ... Gdzie coś więcej o tym można przeczytać?

  //Po co Kolega powtarza takie brednie. Równie dobrze islam jest innym wariantem judaizmu.//

  Dokładnie tak jest: https://pl.wikipedia.org/wiki/Religie_abrahamowe

  //Tak więc poza APACZAMI I SIUKSAMI, wszyscy ludzie na swiecie wyznają judaizm???//

  Pan twierdzi, że jestem APACZEM albo SIUKSEM, tak jak ateiści, agnostycy, Chińczycy, Japończycy i wiele narodów Azji Południowowschodniej? Ok, mogę być Apaczem.

  //Co do ciemnych stron KRK, to prosze się nie obawiać, znamy je myśłę lepiej niz wikipedysta Sroux//

  Ależ ja się nie obawiam, zastanawia mnie tylko, że panowie rzymscy katolicy z taką PASJĄ bombardujecie tą swoją chrześcijańską miłością bliźniego raczej OSOBĘ pana roux (i inne osoby niedołączające do tych BOMBARDOWAŃ) - niż INFORMACJE KTÓRE on PRZYTACZA ...
  ...
  ...
 • @Wican 10:17:02
  Wszystko co żydowskie musimy usunąć z polskiej kultury, z polityki. Także żydowską religię katolicyzmu jako wyjątkowo szkodliwy element antykultury - wspakultury, łącznie z jej antypolską, antynarodową, antyspołeczną, instytucją hierarchicznego Kościoła, który jest jednym z głównych czynników niszczących od 1000 lat polski naród i polską państwowość.

  Nie ma to nic wspólnego z ateizmem (choć uważam siebie za ateistę), ale z obroną słowiańskich, polskich, ludzkich, wartości.

  Gwoli ścisłości, żydo-katolicyzm także jest religią pogańską (idiotyczny dogmat o świętej trójcy oraz cała plejada świętych, czyli pomniejszych bożków).
  Żydo-katolicyzm jest religią podłości - absurdalny dogmat o grzechu pierworodnym, który dyskryminuje kobietę. Żydo-katolicyzm nie jest religią miłości, jest religią nienawiści i bezmyślenia, kształtującą mentalność niewolniczą.
  Totalnym idiotyzmem żydo-katolicyzmu jest zlokalizowanie chrześcijańskiego celu życia poza życiem - absurd zbawienia.
 • @Rzeczpospolita 12:18:23
  I to są niepodważalne fakty. Tego się trzymajmy i nie wchodzmy w dyskusję z jahwistami i żydokoatolikami typu Wican, bo to zryte umysły.
 • @Światowid 11:58:10
  https://pl.wikipedia.org/wiki/Synod_w_Jamni

  w tym sensie współczesny judaizm rabiniczny jest współczesny lub nawet młodszy od chrześcijaństwa

  "Kolega" - mogę zwracać się słowem "Pan" jeśli słowo 'kolega" ( w sensie "kolega współbloger") jest zbyt poufałe.

  Co do Roux, to jest to manipulator, którego sam przyłapałem na wielokrotnym naginaniu faktów

  pozdr
 • @Rzeczpospolita 12:18:23
  "absurdalny dogmat o grzechu pierworodnym, który dyskryminuje kobietę. Żydo-katolicyzm nie jest religią miłości, jest religią nienawiści i bezmyślenia, kształtującą mentalność niewolniczą"

  że też tyle fałszu można zawrzeć w jednym zdaniu.
 • @goat 12:40:57
  "jahwistą" to jest akurat właściciel tego bloga.

  Mam takie pytanie w kwestii formalnej: czy nazywanie katolika "zydokatolikiem" co jest słownym nowotworem jest jakims znakiem, po którym słowianie-wielkolechici sie poznaja na odległośc czy jak?

  są katolicy będący obywatelami Izraela, byli tzw. judaizantes w pierwszym kościele, ale to co innego

  pozdr
 • @MacGregor 12:51:03
  "że też tyle fałszu można zawrzeć w jednym zdaniu."

  Poproszę o uzasadnienie - wykazanie, udowodnienie, że to są fałszywe treści.
 • @MacGregor 12:57:11
  Tak na marginesie:
  Dotychczas serwowano określenie:
  "judeochrześcijaństwo". Także oficjalnie.
  Stwierdzenie zupełnie absurdalne, gdyż nie ma żadnego uzasadnienia w takiej pojęciowej zbytce: to przeciwstawne pojęcia.

  Natomiast "żydokatolicyzm" ma uzasadnienie. Fakt, że bardziej celowe byłoby określenie"judeokatolicyzm", gdyż dotyczy powiązań idei, a nie nacji, ale lepsze już to.

  Bo jeśli popatrzeć na doktrynę, to KK jest obecnie praktycznie tożsama z judaizmem. Nieco przeszkadza postać Chrystusa, ale obecnie nadano jej rolę tylko ofiary (baranek ofiarny) w procesie judaizowania świata
 • @ Panowie Krzysztof J. Wojtas 13:25:34 & MacGregor 12:57:11
  Niezależnie od intencji hierarchów Kościoła i polityków posługujących się terminami judeo-chrześcijaństwo (żydo-chrześcijaństwo), judeo-katolicyzm (żydo-katolicyzm) trzeba wskazać na poprawność historyczną tych pojęć.

  Judaizm biblijny jest religią pierwotną i źródłową zarówno dla chrześcijaństwa i wszystkich jego odłamów oraz dla islamu i wszystkich jego odłamów, bowiem chrześcijaństwo i islam wywodzą się wprost z judaizmu biblijnego.
  Proszę nie zapominać, że żydzi i chrześcijanie na czele z Jezusem, modlili się razem w synagogach. Jezus także nauczał w synagogach - był rabinem.
  A więc stosowanie, używanie, terminów judeo(żydo)-chrześcijaństwo, judeo(żydo)-islam jest całkowicie poprawne i uzasadnione.

  (Judaizm rabiniczny wywodzi się z judaizmu biblijnego i jest od chrześcijaństwa młodszy, powstał w opozycji do chrześcijaństwa.)
 • @Oracz 11:12:42
  Rąbnąłem się o rząd wielkości. Całopalenie z ludzi KRK uskuteczniał przez 1500 lat (co najmniej), a nie półtora wieku. Mea Culpa. Z tym że oficjalnie niby to wycofał się z okrutnego mordowania, ale Hitlerowi ,,pobłogosławił" jego ,,sprawiedliwą wojnę".
 • @
  Cyt://Dnia 9 czerwca 1832 roku zaraz po powstaniu polskiem, papież Grzegorz XV//

  błąd

  Grzegorz XVI


  Wiki //Uznał w nim także polskie powstanie z 1830 przeciwko cesarzowi Rosji jako część rewolucji europejskiej mającej na celu obalenie legalnej władzy i potępił je[2]. W swojej encyklice Cum primum ogłoszonej 9 czerwca 1832 napomniał polskich biskupów oraz duchowieństwo, aby podporządkowali się władzy zaborców oraz aby zachęcali do tego lud[2]. Wkrótce potem uświadomiony przez doradców o faktycznych działaniach carskich, papież tłumaczył, że dał się oszukać dyplomacji i nigdy nie chciał potępić Polaków[2].//
 • @Rzeczpospolita 13:49:01
  ,,Judaizm" to nazwa nutru opartego o Talmud, nie o Biblię. Talmud to instrukcja jak ignorować nauki z Biblii. Analogicznie działa Katechizm, np Katechizm zawiera sfałszowane X przykazań i to ma wiązać katolika, a nie Biblia.
  Na badanie Pism, katolik czy Żyd jest w/g faryzeuszy ,,za głupi".
  Mesjasz przeniósł informację, że Bogu spodobało się ujawnić Prawdę o Sobie, tzw maluczkim. Faryzeusze wszelkiej maści krzykiem, przemocą i gwałtem, próbują narzucić dokładnie odwrotną naukę.
 • @MacGregor 12:48:27
  //https://pl.wikipedia.org/wiki/Synod_w_Jamni

  w tym sensie współczesny judaizm rabiniczny jest współczesny lub nawet młodszy od chrześcijaństwa//

  Ejże, jeśli za datę powstania judaizmu chce Pan uznawać datę ostatecznego ustalenia kanonu Tanah (jak Pan zajrzy czy do polskiej, czy do angielskiej wersji hasła, okaże się, że brak jakichkolwiek dowodów, że "synod" w ogóle miał miejsce, zostały tylko ślady pisemnej polemiki w sprawie kanoniczności Pieśni nad pieśniami i Księgi Koheleta), to ... chrześcijaństwo w wariancie łacińskim powstało w roku 382, kiedy kościół rzymski zatwierdził listę ksiąg Nowego Testamentu proponowaną przez Atanazego ("List Anastazego" z roku 367) na synodzie ( https://pl.wikipedia.org/wiki/Nowy_Testament#Kanony_grecki_i_%C5%82aci%C5%84ski ). Generalnie datowanie judaizmu dopiero od przekształcenia na rabiniczny jest grubym nadużyciem ...

  //"Kolega" - mogę zwracać się słowem "Pan" jeśli słowo 'kolega" ( w sensie "kolega współbloger") jest zbyt poufałe.//

  Gdybym widział jakiś problem, napisałbym explicite. Wziąłem w cudzysłów, bo jakoś nie nawykłem pisać o sobie w 3-ciej osobie.

  //Co do Roux, to jest to manipulator, którego sam przyłapałem na wielokrotnym naginaniu faktów//

  "Naginanie" jest niestety kwestią interpretacji. Nie znam konkretnych przypadków więc nie mam wyrobionego zdania, ale jeśli Pan zechce odesłać mnie do jaskrawych przypadków nadużyć pana roux, chętnie się zapoznam.

  W tym wątku na głowę pana roux, z tego co widzę, sypią się gromy chrześcijańskiej miłości bliźniego rzymskich katolików BEZ jakichkolwiek zarzutów czy w ogóle ODNIESIEŃ do przytoczonych przez niego FAKTÓW ...
 • @Oracz 14:28:51
  Doprecyzowujac: Talmud ,,poprawia" naukę z części Biblii, zwaną Starym Przymierzem.
  Nie wiem czy w ogóle podział na stare i nowe tzw ,,przymierze" aka ,,testament" jest słuszne, ale rozgranicza czas przed przyjęciem Mesjasza i po. Natomiast gdy się przyjrzeć dokładniej to mamy całość nauki i przekazy są całkowicie zgodne.
 • @Rzeczpospolita 13:49:01
  Judaizm nie jest pierwotny względem chrześcijaństwa.
  Przeciwnie. Judaizm został utworzony w oparciu o chrześcijaństwo.

  Chrześcijaństwo można uważać za kontynuowanie zaratusztrianizmu - z tym, że w momencie styczności Izraelitów z zoroastryzmem ten ostatni był już mocno zdeformowany.
 • @Krzysztof J. Wojtas 14:58:36
  "Judaizm nie jest pierwotny względem chrześcijaństwa.
  Przeciwnie. Judaizm został utworzony w oparciu o chrześcijaństwo."

  W jakich uczonych księgach znajduje się potwierdzenie powyższej tezy?
 • 5* Autor wciąż w b. dobrej formie
  A chór wyjców?
  No cóż, gdybym robił za Husky’iego, rzekłbym: słychać wycie - znakomicie!
  Ale że za PieSka nie robię, powiem:
  Uderz w stół, a nożyce się odezwą:))
 • @Rzeczpospolita 15:12:28
  Wiem, że Szanowny poza Biblię i Talmud nie sięga, to po co to pytanie?
 • @Krzysztof J. Wojtas 14:58:36
  Zaratusztrianizm to dualizm. Co ma wspólnego dualizm z krześcijaństwem? Proszę mi to wytłumaczyć, bo nie bardzo nie bardzo kumam.
 • @reflexión 15:36:24 witam
  Husky to dla chóru wyjców poziom nieosiągalny ;-))))

  Pozdrawiam
 • @Światowid 14:43:09 witam
  Biedni ci krytykanci, do FAKTÓW nie są w stanie się odnieść, więc pozostaje im zwykły hejt

  Pozdrawiam
 • @goat 18:47:28
  Nic podobnego.
  Dualizm to już schizma. Dalej był zurwanizm, a w czasach zbliżonych do życia Chrystusa na bazie tych różnych wersji rozwinął się manicheizm, który obejmował swym zasięgiem większy obszar i więcej ludzi niż nauka Chrystusa.
 • @Krzysztof J. Wojtas 19:28:55
  "Judaizm nie jest pierwotny względem chrześcijaństwa.
  Przeciwnie. Judaizm został utworzony w oparciu o chrześcijaństwo."

  W jakich uczonych księgach znajduje się potwierdzenie powyższej tezy?

  W dalszym ciągu moje pytanie pozostaje bez odpowiedzi. Wnioskuję zatem, iż teza Komentatora pochodzi z obszaru konfabulacji.
 • @roux 19:18:59
  "Biedni ci krytykanci, do FAKTÓW nie są w stanie się odnieść, więc pozostaje im zwykły hejt"

  A czy kiedykolwiek wcześniej udało Ci się normalnie porozmawiać, czy tym bardziej wymienić poglądami z jakimkolwiek Watykańskim Sekciarzem?
  Im samo zadanie nawet prostego pytania to już jest ATAK NA WIARĘ I JAKIŚ TAM KOŚCIÓŁ

  Z SEKCIARZEM nie porozmawiasz - a jeśli dodatkowo jest jeszcze wyznawcą Toruńskim i PIS'dzielcem to zapoooomnij...

  A tutaj chyba nowe szaty dla DRAG QUEEN Watykańskich
  (tylko morda jakby jakaś znajoma)

  http://i64.tinypic.com/24no7yc.jpg
 • @Hades 20:08:30 witam
  /zadanie nawet prostego pytania to już jest ATAK NA WIARĘ I JAKIŚ TAM KOŚCIÓŁ/ tak, właśnie, a jeszcze gorsze jest przypomnienie oczywistego faktu

  Pozdrawiam
 • @Rzeczpospolita 10:10:25 witam, dziękuję za *
  dzięki za rzeczowy komentarz i cenne uzupełnienie notki

  Pozdrawiam
 • @Arjanek 14:22:47 witam, dzięki za wskazanie błędu, chociaż
  to bez różnicy, XV czy XVI każdy z nich to papież, czyli największy autorytet dla wiernych KRK, poza tym nieomylny (w sprawach wiary).

  Tłumaczenie z wiki jakoby papież został oszukany jest mało wiarygodne, oszukanie papieża jest niemożliwe!

  pozdrawiam
 • @Rzeczpospolita 19:57:03
  Mądrzy ludzie już dawno temu stwierdzili, że pismo to dzieło szatana.
  A księga - to musi co dzieło zbiorowe z piekła rodem.
  Uczone księgi - to nic tylko dzieło księcia piekieł.

  A Pan ciągle na służbie?
 • @Krzysztof J. Wojtas 19:28:55
  Panie Krzysztofie J. Wojtas manicheizm powstał ze zlepku różnych religii. W skład menicheizmu wchodziły między innymi nauki Zaratusztry, ale były one tak odległe od oryginału jak odległość do beta centauri. Podstawą Zoroastryzmu był dualizm. Wiec proszę nie mieszać pojęć i nie porównywać Zoroastryzmu do krześcijaństwa. Judaizm,a później krześcijaństwo i islam skserowało dużo z Zoroastryzmu, lecz jest to wyrwane z kontekstu nauk Zaratusztry i dla tego jest bez sensu.
 • @goat 21:19:38
  Proszę się bliżej zapoznać z ideami zaratusztrianizmu. Dualizm (czyli Ormuzd i Aryman) to już zdegenerowane ujęcie.
  Najpierw była nauka o Ahura Mazdzie i Amesza Spenta (sześć pomocnych sił w dziele stworzenia). Ahura mazda był Stworzycielem wszystkiego i dopiero później "obudowano" wersjami przeciwstawnymi.
  Awesta - to próba odtworzenia nauk Zaratusztry. Pierwotnie była tylko w ustnym przekazie, gdyż uważano pismo za dzieło szatana, który tą drogą może manipulować.
  Żydzi dobrze o tym wiedzieli.
  Hinduizm stosował podobne zasady.

  Można sądzić, że Zaratusztrianizm i hinduizm mają wspólne źródło. Ciekawe, że panteon bogów jaki tam występuje jest sobie przeciwstawny tzn. bóstwa "pozytywne" i "negatywne" są zamienione miejscami. Ale pierwotne korzenie wydają się być wspólne i oparte o te same zasady. Zaratusztra przecież odbudował tylko idee egalitarne, które wcześniej występowały jako "aryia".
  To wszystko można sobie wydedukować jeśli się trochę poczyta opracowania tematyczne, a nie sięga tylko do Wiki.
 • @Krzysztof J. Wojtas 10:30:41
  W wiki to podają bzdury. Wiele religii ma korzenie w Zoroastryźmie, jednak bezmyślne przypisywanie filozofi zoroastryzmu do judaizmu i odprysków to błąd. Judaizm i odpryski(krześcijaństwo i islam),nie mają nic wspólnego z naukami Zaratrusztry.
 • @Krzysztof J. Wojtas 10:30:41
  Jak można poruwnać Ahurę Mazdę do Jhwh. Ahura Mazda nie wycinał w pień tysięcy ludzi.
 • @goat 11:39:21
  Nie powinien Pan najpierw poprawić ortografii?
  (poruwnać, krześcijaństwo, ...)
 • @goat 11:29:12
  goat: "Judaizm i odpryski(krześcijaństwo i islam),nie mają nic wspólnego z naukami Zaratrusztry."

  Właśnie że mają i to dużo. Nie bez powodu perski król odbudował Żydom Świątynię. Proszę przeczytać te dwa cytaty z Zaratustry i porównać je z Psalmami:

  "Twoim doskonałym umysłem, o Mazdo,
  Ty stworzyłeś nas najpierw ciałem i duszą,
  i Twoim Duchem dałeś nam moc myśli, słowa i czynu.
  Tak dałeś nam wolność swobodnego wyboru naszej wiary."
  Zaratustra, (Ahunuwaiti Gata; Jasna 31, 11)

  "Ten co brzydzi się i unika światła Słońca,
  Ten co odmawia szacunku dla żywych stworzeń Boga,
  Ten, który prowadzi dobrych ku nikczemności,
  Ten, który wysusza łąki i pustoszy pastwiska,
  Ten, który kieruje swój miecz przeciwko niewinnym,
  Jest wrogiem mojej wiary, niszczycielem Twojego Prawa, o Panie!"
  (Ahunuwaiti Gata; Jasna 32, 10)
 • @Krzysztof J. Wojtas 12:42:03
  Może i powinienem, ale piszę na telefonie w pracy w wolnych chwilach, także sory. Po prostu pośpiech. Natomiast krześcijaństwo jest poprawnie, tak jak smentarz.
 • @Pedant 12:57:19
  To że zapis biblijny jest podobny, nie oznacza to, że sens jest ten sam. Nie wiem po co żydzi spisali nuki Zaratrusztry jak nikt z nich tego nie rozumie i nie stosuje.
 • @goat 13:55:15
  "To że zapis biblijny jest podobny, nie oznacza to, że sens jest ten sam. "

  Dla tych co czytają te teksty ze zrozumieniem i wyczuciem, sens jest ten sam. Dla tych co czytają z zewnątrz i mechanicznie nie jest.

  To jest jak z muzyką, kto jej nie czuje, odbiera ją jako zestaw dzwięków i nic więcej.
 • @goat 13:55:15
  "Nie wiem po co żydzi spisali nuki Zaratrusztry jak nikt z nich tego nie rozumie i nie stosuje."

  Pan ich nie rozumie i nie stosuje. To nie znaczy że wszyscy tacy są.
 • @Pedant 14:20:29
  Dziękuję za wsparcie. Pana pedanctwo jest w takich przypadkach wielce przydatne.
 • @Pedant 14:20:29
  https://www.youtube.com/watch?v=NceVwjQtaa0
 • @Pedant 14:19:18
  https://www.youtube.com/watch?v=ldJ6R2pn-l0
 • @Krzysztof J. Wojtas 15:39:42
  i jeszcze to:
  https://www.youtube.com/watch?v=9Bj-PNl7cXc

OSTATNIE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
242526272829 

ULUBIENI AUTORZY